Opiskelu markkinoinnin oppiaineessa Porissa

Markkinointi on kestävän kilpailukyvyn perusta. Markkinointi tuo asiakkaiden ja markkinoiden tietämystä organisaatioon, levittää sitä ylimmälle johdolle, osallistuu sen perusteella tehtävään strategiseen päätöksentekoon ja toteuttaa strategiat ja käytännön markkinointitoimenpiteet suunnitelmallisesti. Asiakas- ja kumppaniarvon tunnistaminen, mahdollistaminen, luominen ja kommunikointi ovat oleellinen osa kaikkien organisaatioiden nykyaikaista toimintaa. Asiakkaat ovat organisaatioiden voimavara, tulonlähde ja yhteistyökumppani. Palvelu-, tuote- ja yritysbrändien johtaminen on osa markkinoinnin ammattilaisen työtä, joka mahdollistaa arvonluonnin asiakkaille, muille sidosryhmille ja verkostokumppaneille sekä organisaatiolle itselleen.

Markkinoinnin opiskelu tarjoaa erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Meiltä valmistuneiden markkinointiosaajien tehtävänimikkeitä ovat muun muassa:

  • Communications Manager
  • Product Marketing Planner
  • Marketing Manager
  • Marketing Automation Consultant
  • Customer Success Manager
  • Country Web & Digital Manager
  • Marketing Specialist
  • Sales Manager Scandinavia & Baltics
  • kauppias
  • projektipäällikkö