Markkinoinnin oppiaine, Pori

Markkinointi on prosessi, jonka kautta yhteiskunta kehittää järjestelmiä, jotka ratkaisevat markkinoiden kahtiajaon eli tuottajien ja kuluttajien erillisyyden. Markkinoinnin järjestelmät tuovat siis tuottajat ja kuluttajat yhteen. Näiden järjestelmien ja niiden toimijoiden (organisaatioiden, yritysten ja kuluttajien) tulee toimia kestävästi lisäten ja ylläpitäen yhteistä elämänlaatuamme ja hyvinvointiamme.