Opiskelu laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa Porissa

Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunta tarjoaa opiskelijalle erinomaiset valmiudet toimia vaativissa ja monipuolisissa laskentatoimen ja rahoituksen asiantuntija- ja johtotehtävissä. Erikoistumissuunta tarjoaa myös hyvät lähtökohdat akateemisen jatkotutkinnon suorittamiselle laskentatoimen ja rahoituksen oppiaineessa.

Laskentatoimen ja rahoituksen erikoistumissuunnan suoritettuaan opiskelija osaa tuottaa ja analysoida sekä määrällistä että laadullista taloudellista informaatiota sekä ymmärtää syvällisesti eri sidosryhmien informaatiotarpeet ja osaa kommunikoida niistä heidän kanssaan.

Opiskeltuaan laskentatoimea ja rahoitusta pääaineenaan opiskelija kykenee hyödyntämään ja soveltamaan taloudellista informaatiota organisaatioiden kehittämisessä ja strategisessa päätöksenteossa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida eri sidosryhmien näkökulmista organisaatioiden taloudellista tilannetta, ymmärtää toimintaympäristöön tulevaisuudessa vaikuttavia tekijöitä ja osaa päätöksiä tehdessään huomioida vastuullisuuskysymykset. Hän kykenee toimimaan tiimeissä erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijalla on mahdollisuus erikoistumissuunnan opinnoissaan painottaa johdon laskentatoimea, rahoitusta tai ulkoista laskentatoimea. Opintojen tarjonnassa on huomioitu mahdollisuudet suorittaa HT- ja JHT-tutkinnoissa vaadittavat opinnot.

Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelu tarjoaa erinomaiset työllistymismahdollisuudet. Laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa seuraavanlaisiin työtehtäviin:

  • analyytikko
  • controller
  • konsultti
  • riskianalyytikko
  • sijoituspäällikkö
  • tilintarkastaja
  • talouspäällikkö
  • veroasiantuntija