Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, kulttuurihistoria, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinua kiinnostaa historia ja kulttuuri antiikista nykyaikaan
  • haluat perehtyä menneisyyden ihmisten ajattelutapoihin, elämisen arkeen ja tapoihin olla maailmassa
  • haluat ymmärtää enemmän menneisyyden merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan

 

Turun yliopisto on Suomen ainoa korkeakoulu, jossa voi opiskella kulttuurihistoriaa pääaineena.Lähestymistapana kulttuurihistoriallinen ilmiöiden tarkastelu on tuttu monille, vaikka kansainvälisestikään kulttuurihistorian tutkimus- ja opetusyksikköjä ei ole  paljon.

Kulttuurihistorian maisteriopinnoissa voi erikoistua jo varhaisessa vaiheessa johonkin aikakauteen, aihepiiriin tai alueeseen. Koulutuksen temaattisia vahvuuksia ovat ajattelun, tiedon, ja tunteiden kulttuurihistoria, digitaalinen historia, elämäkerrallisuus, humanistinen eläintutkimus, mediahistoria ja populaarikulttuuri, sukupuolten historia, aineellisen kulttuurin ja teknologian historia sekä uskontokulttuurit.

Kulttuurihistorioitsijat sijoittuvat opettajiksi ja tutkijoiksi, media-alalle ja yrityksiin, museoihin ja arkistoihin, järjestöalalle, itsenäisiksi taiteilijoiksi ja kirjoittajiksi, kulttuurialan yrittäjiksi tai laajasti julkisen ja yksityisen sektorin tehtäviin.

Sitaatti hum kulttuurihistoria liminka 4-Edit
Kannattaa tulla meille opiskelemaan, sillä Turku on äärimmäisen upea opiskelukaupunki! Ja kannattaa tulla opiskelemaan kulttuurihistoriaa, sillä tulevaisuuden työelämä vaatii entistä enemmän analyyttistä kriittisyyttä ja laajaa tietopohjaa.
Nestori Liminka
kulttuurihistorian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • historian opettaja
  • tiedottaja
  • toimittaja
  • yrittäjä
  • taiteilija
  • tutkija