Kulttuurihistorian oppiaine

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva kansainvälinen tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat, elämisen arki ja tavat olla maailmassa. Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena Turun yliopistossa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon saakka. Kulttuurihistoria kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiudet työskennellä julkisen ja yksityisen sektorin tehtävissä, yrittäjinä, kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen monilla kentillä.

Kulttuurihistoria on oma erityinen näkökulmansa ihmisen maailmaan. Kansainvälisesti kulttuurihistorian tutkimus- ja opiskeluyksikköjä ei ole paljon, vaikka lähestymistapana kulttuurihistoriallinen ilmiöiden tarkastelutapa on tuttu monille. Tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan muuttivat.

Tutkimus ja opetus ulottuvat antiikista nykypäivään, ja kulttuurihistoriassa voi erikoistua johonkin aihepiiriin, aikakauteen tai maahan ja kehittää asiantuntemustaan myös kulttuurista muistia, perinteitä ja taiteita koskevissa kysymyksissä. Kulttuurihistoria korostaa opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä.

Oppiaineessa on tehty paljon tutkimusta keskiajan, uuden ajan alun, 1800- ja 1900-lukujen kulttuurihistoriasta. Aikalaiskokemusten, ajattelun ja tunteiden kulttuurihistoria, populaarikulttuuri, mediahistoria, sukupuolten historia, uskontokulttuurien, materiaalisen kulttuurin ja ympäristön tutkimus luonnehtivat yleisesti oppiaineessamme tehtävää tutkimusta. Myös digitaalinen historia on noussut merkittävään rooliin kulttuurihistoriassa.

Vuonna 1972 perustettu Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö.

Koronarajoitusten takia vuoden 2020 Veikko Litzen -luento siirtyy syksyyn 2021. Kulttuurihistorian oppiaine järjestää luennon sijaan toisen tapahtuman.

Kulttuurihistorian kirjamessut 27.11.2020

Meedioita, lavatansseja, päiväkirjoja ja romantiikkaa. Kulttuurihistorian kirjavuosi 2020 on kaikkea tätä (ja paljon muuta)! Oppiaineen tutkijoilla onkin ilo kutsua kaikki kulttuurihistorian ystävät kotivastaanotinten ääreen seuraamaan Kulttuurihistorian ensimmäisiä kirjamessuja, 27.11.2020 klo 14:00 lähtien live-tapahtumana ZOOMissa.
Tervetuloa osallistumaan, kuuntelemaan ja keskustelemaan!Voit käyttää ja seurata #khkirjamessut

Zoom-linkki "messuille"
https://utu.zoom.us/j/64539559894

Lähetystä voi seurata myös Kulttuurihistorian facebook-tilin kautta.

Tutustu kulttuurihistorian oppiaineeseen