Kulttuurihistorian oppiaine

Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva kansainvälinen tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat, elämisen arki ja tavat olla maailmassa. Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena Turun yliopistossa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoon saakka. Kulttuurihistoria kouluttaa asiantuntijoita, joilla on valmiudet työskennellä julkisen ja yksityisen sektorin tehtävissä, yrittäjinä, kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen monilla kentillä.

Kulttuurihistoria on oma erityinen näkökulmansa ihmisen maailmaan. Kansainvälisesti kulttuurihistorian tutkimus- ja opiskeluyksikköjä ei ole paljon, vaikka lähestymistapana kulttuurihistoriallinen ilmiöiden tarkastelutapa on tuttu monille. Tutkimuskohteena on se elämän kokonaisuus, jossa menneisyyden ihmiset elivät ja jota he käsityksillään, kuvitelmillaan ja toimillaan muuttivat.

Tutkimus ja opetus ulottuvat antiikista nykypäivään, ja kulttuurihistoriassa voi erikoistua johonkin aihepiiriin, aikakauteen tai maahan ja kehittää asiantuntemustaan myös kulttuurista muistia, perinteitä ja taiteita koskevissa kysymyksissä. Kulttuurihistoria korostaa opetuksen ja tutkimuksen tiivistä yhteyttä.

Oppiaineessa on tehty paljon tutkimusta keskiajan, uuden ajan alun, 1800- ja 1900-lukujen kulttuurihistoriasta. Aikalaiskokemusten, ajattelun ja tunteiden kulttuurihistoria, populaarikulttuuri, mediahistoria, sukupuolten historia, uskontokulttuurien, materiaalisen kulttuurin ja ympäristön tutkimus luonnehtivat yleisesti oppiaineessamme tehtävää tutkimusta. Myös digitaalinen historia on noussut merkittävään rooliin kulttuurihistoriassa.

Vuonna 1972 perustettu Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaine on alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu laaja-alainen opetus- ja tutkimusyksikkö. Oppiaine juhlisti 50-vuotista taivaltaan 25.11.2022.

Tutustu kulttuurihistorian oppiaineeseen