Opiskelu kulttuurihistorian oppiaineessa

Kulttuurihistoria kouluttaa historian ja kulttuurin asiantuntijoita. Opiskelu luo taitoja kriittiseen tiedon käsittelyyn ja uuden tiedon tuottamiseen. Kulttuurihistorioitsijoilla on valmiudet työskennellä julkisella ja yksityisellä sektorilla, kulttuurin, opetuksen ja tutkimuksen moninaisissa tehtävissä sekä yrittäjinä.

Kulttuurihistorian opinnot avaavat näkymän menneisyyden ihmisten ajattelu- ja toimintatapoihin, kokemuksiin ja elämisen arkeen antiikista nykypäivään. Opiskelija perehtyy kulttuurihistorialliseen tarkastelutapaan, hankkii menetelmällisiä ja teoreettisia valmiuksia ja syventyy valitsemiinsa temaattisiin kokonaisuuksiin. Opiskelija voi erikoistua paitsi eri aikakausien tutkimukseen myös ajattelun, tiedon ja tunteiden kulttuurihistoriaan, digitaaliseen historiantutkimukseen, elämäkerrallisuuteen, humanistiseen eläintutkimukseen, populaarikulttuuriin ja mediahistoriaan, sukupuolten historiaan, materiaalisen kulttuurin ja teknologian historiaan ja uskontokulttuureihin.

Keskeisiä oppimismuotoja ovat luennot, seminaarit, itsenäinen opiskelu, kirjalliset työt ja työskentely ryhmissä. Monipuoliset oppimismuodot, -ympäristöt ja projektitaidot rakentavat asiantuntijuutta, joka antaa valmiudet työskennellä eri tehtävissä sekä itsenäisesti että tiimeissä. Kansainvälistyminen monissa eri muodoissaan on tärkeä osa opintoja.

Kulttuurihistorian kandidaatit, maisterit ja tohtorit ovat työllistyneet opettajiksi, tutkijoiksi, media-alalle, hallintoon, järjestöihin, muistiorganisaatioihin, kulttuurialan yrittäjiksi, taiteilijoiksi ja kirjoittajiksi.

Kulttuurihistoria muodostaa yhteisen hakukohteen arkeologian, Suomen historian ja yleisen historian kanssa. Kulttuurihistoriaa voi hakea opiskelemaan myös maisterivaiheeseen, kun hakijalla on aiempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä muut vaadittavat aiemmat opinnot. Näiden ohella valitaan opiskelijoita myös avoimen yliopiston väylän kautta. Tohtorivaiheeseen hakijalla on oltava aiempi ylempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä muut vaadittavat opinnot.