Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • sinua kiehtoo menneisyys esihistoriasta nykypäivään
 • haluat perehtyä muutoksiin ihmisten ajattelutavoissa, ympäristössä ja aineellisessa kulttuurissa
 • olet kiinnostunut historian merkityksestä ja vaikutuksesta nykyaikaan
 • sinua kiinnostaa tulevaisuus historian, kulttuurin ja kulttuuriperinnön asiantuntijana

 

Koulutus tarjoaa monipuolisia valmiuksia aloille, jotka edellyttävät eri yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemista. Koulutuskokonaisuus antaa hyvän yleiskuvan arkeologiasta ja kolmesta historia-aineesta sekä tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventyä oman kiinnostuksen mukaisesti tiettyyn oppialaan. 

Opintojen aikana saat laaja-alaisen käsityksen eri aikakausista ja niiden tutkimisesta sekä menneisyyden merkityksestä nykyajassa. Opinnot alkavat yhteisillä perusopinnoilla. Tämän jälkeen arkeologiaan suuntautuvat suorittavat arkeologian aineopinnot.  Historia-aineiden pääaineopiskelijat tekevät yhteiset aineopinnot, jotka muodostuvat  Euroopan ja maailman historian, kulttuurihistorian sekä Suomen historian sisällöistä, ja pääaine valitaan viimeistään maisteriopintoihin siirryttäessä.

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisen jälkeen jättämien materiaalisten jälkien avulla. Kulttuurihistoria on sekä historiaa että kulttuuria tutkiva tieteenala, jota kiinnostavat menneisyyden ihmisten ajattelutavat ja elämisen arki ja tavat olla maailmassa. Suomen historian opiskelu luo laaja-alaisen kuvan oman maamme historiasta ja asettaa sen kansainvälisiin yhteyksiin. Euroopan ja maailman historia (31.12.2023 asti: Yleinen historia) tutkii kansainvälisen historian ilmiöitä ja prosesseja, jotka voivat ulottua nykyhetkeen asti.

Arkeologian koulutus valmistaa erilaisiin arkeologian, kulttuurialan ja museoalan tehtäviin; historia-aineista valmistuneet sijoittuvat opettajiksi ja tutkijoiksi, media-alalle ja yrityksiin, museoihin ja arkistoihin, järjestöihin, valtionhallintoon, kulttuurialan yrittäjiksi, taiteilijoiksi ja kirjoittajiksi.

Aada Lehtinen
Olen ollut kiinnostunut historiasta pienestä asti, erityisesti Suomen keskiajasta. Siksi Turku opiskelukaupunkina oli minulle täydellinen!
Aada Lehtinen
historian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • arkeologi
 • historian opettaja
 • tiedottaja
 • toimittaja
 • suunnittelija
 • kouluttaja
 • tutkija
 • informaatikko

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta pääaineena arkeologia, kulttuurihistoria tai historia.