Opiskelijoita aulassa

Opiskelu humanistisessa tiedekunnassa

Humanistinen koulutus antaa opiskelijalle oman alansa monipuoliset tiedot ja taidot sekä työelämävalmiudet, joiden avulla menestytään työmarkkinoilla. Tiedekunnasta valmistuu elinikäiseen oppimiseen motivoituneita, alansa korkeatasoisimpia asiantuntijoita.

Humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa perustutkintoina humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon ja filosofian maisterin tutkinnon.

Humanistinen koulutus tarjoaa sinulle

Laaja-alaista ja monitieteistä koulutusta

Humanistisen tiedekunnan koulutuksen vahvuutena on sen laaja-alaisuus ja monipuolisuus. Tiedekunnassa on laaja kirjo koulutusvaihtoehtoja pääaineina, sivuaineina ja tutkinto-ohjelmina.

Oppiaineet, oppiaineryhmät ja laitokset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään ja yli yksikkörajojen. Tutkintorakenteet on suunniteltu joustaviksi. Opiskelija voi itse päättää, mitä aineita opiskelee tutkintoonsa, ja luoda tutkintoonsa ennakkoluulottomia ja innovatiivisia aineyhdistelmiä, joilla on kysyntää tulevaisuuden työelämässä.

 

Laadukasta opetusta ja ohjausta

Laadukas, innostava ja tehokas opetus sekä joustavat opetusjärjestelyt parantavat opiskelijan motivaatiota ja tekevät opintojen sujuvan etenemisen mahdolliseksi. Opetus on kiinteässä yhteydessä oppiaineissa tehtävään tutkimukseen. Opintojen ohjaus on meillä eri toimijoiden yhteistyötä. Kaikki opiskelijat saavat opintojensa eri vaiheissa riittävästi ohjausta, joka on yhdenvertaista ja jatkuu säännöllisesti koko opiskeluajan.

Vahvaa kansainvälisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Tiedekunnan koulutustarjonnassa on laaja valikoima kieliaineita, joita voivat opiskella niin omat tutkinto-opiskelijat kuin vaihtoon saapuneetkin. Opetusta on tarjolla englanniksi ja monilla muilla kielillä. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on kansainvälistä ja myös ylläpitää aktiivisesti yhteyksiä kansainväliseen tiedeyhteisöön. Tiedekunnan kansainväliset sopimukset tarjoavat opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille runsaan valikoiman vaihto-ohjelmia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Tiedekunta toimii aktiivisessa yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, johon kuuluvat kriittinen keskustelu suomalaisen yhteiskunnan tilasta ja osallistuminen yhteiskunnan kehittämiseen sidosryhmien kanssa. Yhteiskunnallisia yhteyksiä hyödynnetään niin tutkimusyhteistyössä kuin yhteisissä koulutushankkeissa.

 

Tutustu humanistisen tiedekunnan opiskelumahdollisuuksiin

Tiedekunnan omat opiskelijalähettiläät

Rebekka Jaatinen
Jo vuoden opiskelun jälkeen käytän espanjaa paljon rohkeammin ja siitä on ollut hyötyä töissä, reissussa ja myös ihan Turussa. Täällä kuulee yllättävän paljon espanjaa!
Rebekka Jaatinen
espanjan opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023
Mariette Oksanen
Olin jo pitkään ollut kiinnostunut kielistä, joten Turun yliopisto oli paras hakuvaihtoehto kielten laajan opintotarjonnan vuoksi.
Mariette Oksanen
suomen kielen opiskelija
opiskelijalähettiläs 2022-2023