Humanistisen tiedekunnan uudelle opiskelijalle

Sinut on valittu opiskelijaksi Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Onneksi olkoon!

Opintosi alkavat tiedekunnan järjestämällä uusien opiskelijoiden johdantokurssilla keskiviikkona 19. elokuuta 2020. Porin yksikköön, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmaan hyväksytyillä orientaatiojakso alkaa maanantaina 24.8.

Johdantokurssi koostuu luennoista (pääosin verkkovälitteisesti) ja lisäksi uusien opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu ensimmäisten kahden viikon aikana oppiaineiden tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, sivuainekokeita sekä kokeneempien pääaineopiskelijoiden järjestämää opiskelijatuutorointia.

Opiskelijatuuroinnin tarkoituksena on muun muassa perehdyttää sinut opiskeluasioihin, tutustuttaa muihin opiskelijoihin ja opastaa sinua löytämään tärkeät paikat yliopistolta. Tätä opintojen alkuvaiheen ohjausta sekä johdantokurssien luentoja on eniten juuri elo–syyskuun vaihteessa, joten varaathan aikaa osallistua niihin. Opintojen sujuvan aloittamisen kannalta alkuvaiheen ohjelma on erittäin tärkeää.

Jos et jostakin syystä pysty osallistumaan johdantokurssin ensimmäiseen tilaisuuteen, ota yhteyttä opintoneuvoja Mauri Paloheimoon (hum-info@utu.fi). Saat häneltä oman opiskelijatuutorisi yhteystiedot.

 

Orientaatiojakson aikataulut 2020 Turussa

Ke 19.8.2020 avausluento ja opiskelijatuutorointia. Tarkista oman pääaineesi mukainen aloitusaika ja -paikka oheisesta ohjelmasta:

Humanistisen tiedekunnan johdantojakso 2020
(pdf-tiedosto)

Oppiaineiden tiedotustilaisuudet (pdf-tiedosto)

Johdantojakson sähköiset materiaalit on koottu tiedekunnan intranet-sivuille (vaatii kirjautumisen).

 

 

Orientaatiojakson aikataulut 2020 Porissa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman orientaatiojakso 2020
(pdf-tiedosto)

 

 

Vuoden 2019 johdantopäivien luentomateriaalit (pdf-tiedostot):

 

Muita hyödyllisiä materiaaleja uusilla opiskelijoille:

 

Opintojen etenemisen, opintotuen saamisen ja tutkinnon suorittamisen kannalta on erittäin hyödyllistä tutustua etukäteen myös sivuaineiden tarjontaan Turun yliopistossa ja aloittaa mahdollisuuksien mukaan jonkin sivuaineen opiskelu jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Sivuaineista löydät lisätietoa mm. Turun yliopiston opinto-oppaasta:

Sivuainekokeiden aikataulut (linkki erilliselle verkkosivulle)

Turun yliopiston opinto-opas: https://opas.peppi.utu.fi/

 

Lisätietoa humanistisen tiedekunnan johdantojakson ohjelmasta antaa opintoneuvoja Mauri Paloheimo (s-posti: hum-info@utu.fi, puh. 029 450 3938)