Humanistisen tiedekunnan uudelle opiskelijalle

Sinut on valittu opiskelijaksi Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan. Onneksi olkoon!

Opintosi alkavat tiedekunnan järjestämällä uusien opiskelijoiden johdantokurssilla keskiviikkona 21. elokuuta 2019. Johdantokurssin luentoja on ohjelmassa 21.-23.8.2019.

Johdantokurssin lisäksi uusien opiskelijoiden ohjelmaan kuuluu ensimmäisten kahden viikon aikana oppiaineiden tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, sivuainekokeita sekä kokeneempien pääaineopiskelijoiden järjestämää opiskelijatuutorointia.

Opiskelijatuuroinnin tarkoituksena on muun muassa perehdyttää sinut opiskeluasioihin, tutustuttaa muihin opiskelijoihin ja opastaa sinua löytämään tärkeät paikat yliopistolta. Tätä opintojen alkuvaiheen ohjausta sekä johdantokurssien luentoja on eniten juuri elo–syyskuun vaihteessa, joten varaathan aikaa osallistua niihin. Opintojen sujuvan aloittamisen kannalta alkuvaiheen ohjelma on erittäin tärkeää.

Jos et jostakin syystä pysty osallistumaan johdantokurssin ensimmäiseen tilaisuuteen, ota yhteyttä opintoneuvoja Mauri Paloheimoon (hum-info@utu.fi). Saat häneltä oman opiskelijatuutorisi yhteystiedot.

 

Orientaatiojakson aikataulut

Oppiaineiden tiedotustilaisuuksien aikataulut (pdf-tiedosto)
(Huom. muokattu Englannin oppiaineen infotilaisuuden luentosali 14.8.2019)

 

Johdantopäivien 21.-23.8.2019 luentomateriaalit (pdf-tiedostot):

 

Muita hyödyllisiä materiaaleja uusilla opiskelijoille:

 

Opintojen etenemisen, opintotuen saamisen ja tutkinnon suorittamisen kannalta on erittäin hyödyllistä tutustua etukäteen myös sivuaineiden tarjontaan Turun yliopistossa ja aloittaa mahdollisuuksien mukaan jonkin sivuaineen opiskelu jo ensimmäisenä opiskeluvuonna. Sivuaineista löydät lisätietoa mm. Turun yliopiston opinto-oppaasta:

Sivuainekokeiden aikataulut (linkki erilliselle verkkosivulle)

Turun yliopiston opinto-opas: https://opas.peppi.utu.fi/

 

Lisätietoa humanistisen tiedekunnan johdantojakson ohjelmasta antaa opintoneuvoja Mauri Paloheimo (s-posti: hum-info@utu.fi, puh. 029 450 3938)