Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopistossa kirjoilla olevat  perustutkinto-opiskelijat hakevat humanistisen tiedekunnan sivuaineopintojen opinto-oikeutta seuraavasti:


•    Asklepios-ohjelma
•    Arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia
•    Elämänkatsomustieto
•    Englannin kieli, pohjoismaiset kielet, saksan kieli
•    Espanjan kieli
•    Folkloristiikka, kansatiede, uskontotiede
•    Italian kieli
•    Kieliteknologia
•    Klassillinen arkeologia
•    Kotimainen kirjallisuus
•    Kreikkalainen filologia
•    Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
•    Latinalainen filologia
•    Luova kirjoittaminen
•    Matkailualan monitieteiset opinnot
•    Mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria
•    Museologia
•    North American Studies
•    Ranskan kieli
•    Romanian kieli ja kulttuuri
•    Sukupuolentutkimus
•    Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)
•    Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
•    Unkarin kieli ja kulttuuri
•    Vanhojen aikojen opintokokonaisuus
•    Venäjän kieli
•    Viron kieli ja kulttuuri
•    Yleinen kirjallisuustiede