Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopistossa kirjoilla olevat  perustutkinto-opiskelijat hakevat humanistisen tiedekunnan sivuaineopintojen opinto-oikeutta seuraavasti:

Asklepios-ohjelma

Hakuaika syksyllä 2021 alkaviin opintoihin käynnistyy elokuussa. Hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella (hakuaika 9.8.2021 - 31.8.2021).

 

Digitaalinen kielentutkimus

Digitaalinen kielentutkimus on vapaa opintokokonaisuus humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, eikä opintojen aloittaminen vaadi erityisiä pohjatietoja.

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ja Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Vastuuopettajat ovat Veronika Laippala (Kkl) ja Filip Ginter (Ttl).
Lisätietoa opinnoista saa Veronika Laippalalta (veronika.laippala@utu.fi).

Opintojen sisältöön voi tutustua Digitaalisen kielentutkimuksen sivuilla, ja tarkempia kurssikuvauksia pääsee tarkastelemaan opinto-oppaalta. Lisätietoa löytyy myös TurkuNLP-tutkimusryhmän sivuilta.

Elämänkatsomustieto

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Englannin kieli

Sivuainekoe järjestetään 23.8.2021 klo 9.00 - 10.30. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 26.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa englannin kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 26 sivuaineen opiskelijaa ja 3 muuta opiskelijaa eli 29 opiskelijaa.

Sivuainekoe koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
- kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 20
- kielitiede, maksimipisteet 10
- kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 20.

Kielioppi- ja sanasto-osa testaa englannin sanaston ja kieliopin hallintaa. Kielitiedeosa mittaa kielitieteellistä ajattelua ja englannin kielen perusrakenteiden tuntemusta. Näissä osissa voi olla aukkotehtäviä (cloze), täydennystehtäviä, monivalintatehtäviä tai aineistotehtäviä.

Kirjallisuusosassa hakija kirjoittaa lyhyitä englanninkielisiä tekstejä ennakkoon lukemansa novellivalikoiman ja koetilaisuudessa annettavien väittämien pohjalta.

Sivuaineen valintakokeen ennakkomateriaalina ovat novellit:

Mirza, Fatima Farheen. “Boxing” (Granta Online edition June 17, 2019)

Swift, Jonathan. “A Modest Proposal” (1729)

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava kokeesta yhteensä vähintään 25 pistettä. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa jokaisesta osasta pisteitä.

Englannin kielen sivuaineopinto-oikeus on voimassa kymmenen vuotta, minkä jälkeen opinto-oikeus päättyy.

Espanjan kieli

Sivuainekoe järjestetään 23.8.2021 klo 13.00 - 16.00, salissa Rosetta 202.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa espanjan kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa.

Kokeen maksimipistemäärä on 50. Koe on kolmiosainen. Kunkin osan maksimi- ja minimipistemäärät ilmoitetaan alla suluissa. Hakijan täytyy saada kokeesta yhteensä vähintään 25 pistettä:

Kokeen ensimmäinen osa:

1. luetun ymmärtäminen, monivalintatehtävä (maksimi 10 p., minimi 5 p.) 

  • kokeessa jaettava espanjankielinen yleistajuinen teksti, vastaukset espanjaksi

2. kielioppi, monivalintatehtävä (maksimi 20 p., minimi 10 p.)

Kokeen toinen osa:

3. espanjankielinen essee (maksimi 20 p., minimi 10 p.)

  • lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta aiheesta (150-200 sanaa)
  • essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla (nimi, pääaine, opiskelijanumero)  historia-aineiden toimistoon sähköpostitse his-toimisto@lists.utu.fi syyskuun loppuun mennessä.  Åbo Akademin opiskelijat täyttävät lisäksi sähköisen JOO-hakulomakkeen osoitteessa www.joopas.fi.

 

Italian kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa italian kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekoe järjestetään 24.8.2021 klo 11.30 - 13.30, salissa Rosetta 202.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2021, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2022.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kahteen osaan (maksimi yhteensä 50 pistettä):

1. Motivaatiokirje, suomeksi, max. 24 pistettä.

2. Reflektointitehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon (esseevastaus suomeksi tai italiaksi), max. 26 pistettä

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistetttä, ja pisteitä on oltava kokeen molemmista osista.

Kiinan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 5.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa kiinan kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekoe järjestetään 25.8.2021 klo 9.00 - 11.00 etäkokeena. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2021, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2022.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kahteen osaan (maksimi yhteensä 50 pistettä):

1. Kielellistä päättelykykyä mittaava tehtävä (lyhyet vastaukset suomeksi, max. 15 pistettä.

2. Aineistotehtävä, max. 20 pistettä.

3. Suomen kielellä kirjoitettava lyhyt (n. yksi liuska) opiskelumotivaatiota käsittelevä essee, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan, max. 15 pistettä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistetttä, ja pisteitä on oltava kaikista kokeen kolmesta osasta.

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineiden toimistossa tai osoitteeseen kirjallisuus-toimisto(at)utu.fi syyskuun loppuun mennessä.

Klassillinen arkeologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Jaana Vaahteraan (jaana.vaahtera@utu.fi).

Kreikkalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi).

Niille, jotka ovat opiskelleet muinaiskreikkaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava kreikka-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää kreikan sanakirjaa. Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä kreikan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: folkloristiikka, etnologia (kansatiede), uskontotiede

Sivuaineena folkloristiikan, etnologian ja uskontotieteen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla oppiaineen toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla tutkinto-ohjelman toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Käännösviestinnän sivuaineopinnot

Käännösviestinnän sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuainekokonaisuus koostuu vähintään 20 opintopisteestä pakollisia ja vähintään 5 opintopisteestä valinnaisia kursseja.

Latinalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi).

Niille, jotka ovat opiskelleet latinaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava latina-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää Strengin Latinalais-suomalaista sanakirjaa (ei muita sanakirjoja). Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä latinan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Luova kirjoittaminen

Luovaan kirjoittamiseen valitaan vuosittain 14 sivuaineopiskelijaa suorittamaan perus- ja aineopintoja. Vuonna 2021 valittavat opiskelijat saavat opinto-oikeuden luovan kirjoittamisen perusopintoihin lukuvuodeksi 2021-2022 ja luovan kirjoittamisen aineopintoihin lukuvuodeksi 2022-2023.

Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijaksi pyritään suorittamalla heti syyslukukauden alussa alkava intensiivinen Johdatus kirjoittamiseen -kurssi, jolle voivat ilmoittautua Turun yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Kurssille otetaan 100 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Luovan kirjoittamisen sivuaineopiskelijat valitaan johdantokurssilla tehtyjen tehtävien, tuntiaktiivisuuden sekä motivaatiokirjeen perusteella.

Kun opiskelija on suorittanut johdantokurssin ja saanut siitä pisteet ja arvosanan, mutta ei ole päässyt opiskelemaan luovaa kirjoittamista, hän voi hakea opinto-oikeutta seuraavana vuonna suorittamalla uudestaan sen osa-alueen tai ne osa-alueet, joissa hänellä on ollut eniten puutteita. Opinto-oikeutta voi hakea uudestaan myös suorittamalla koko kurssin uudestaan (kertoja ei ole rajoitettu, ns. arvosanan korotus).

Opiskelijoille, jotka ovat saaneet luovan kirjoittamisen perusopinto-oikeuden ennen vuotta 2020, suorittaneet perusopinnot ja haluaisivat jatkaa aineopintoihin, järjestetään täydentävä sivuainekoe elokuun lopussa. Myös avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet opiskelijat, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa, voivat hakea tällöin oikeutta aineopintojen suorittamiseen.

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Hakukohteeseen (vuodesta 2017 alkaen) hyväksytyt opiskelijat saavat vapaan sivuaineoikeuden oppiaineryhmän aineisiin.

Muita sivuaineopiskelijoita valitaan suorittamaan mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian perusopintoja enintään 40. Valinta tehdään lukuvuoden alussa sähköisellä lomakkeella palautettavan motivaatiokirjeen perusteella, ja valintakriteereinä toimivat sivuaineopintojen relevanssi opiskelijan aineyhdistelmän ja HOPSin kannalta sekä opintojen vaihe.
Hakulomake (avoinna 10.8.2021 – 24.8.2021 klo 16 asti).

Kunkin oppiaineen aineopinnot ovat vapaita kaikille perusopinnot (so. mediatutkimuksen/musiikkitieteen/taidehistorian erilliset perusopinnot tai mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian yhteiset perusopinnot) hyvin tiedoin (keskiarvo väh. 3) suorittaneille opiskelijoille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Aineopintojen yksittäisten kurssien suorittaminen tutkinnon vapaiksi opinnoiksi:

Musiikkitieteen aineopintojen yksittäisiä kursseja voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina jakson vastuuopettajan luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman musiikkitieteen / memutan perusopintoja.

Mediatutkimuksen tai taidehistorian aineopintojen yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina ilman opinto-oikeutta.

Museologia

Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Vuoden 2021 sivuainekoe järjestetään etäkokeena. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelman vastuulle.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Myös enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella.

Jatko- ja täydennysopiskelijat suorittavat Åbo Akademin tarjoamat perusopintojen kurssit extra studerande -statuksella Elinikäisen oppimisen keskuksen (Centret för livslångt lärande) maksavina opiskelijoina (min. 40 e). Museoliiton Verso-verkkokurssin suorittaneilla on mahdollisuus jatkaa museologian opiskelua Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa maksullisina erillisopintoina.

Kokeeseen on ilmoittautuminen, joka aukeaa 3.5.2021 klo 10 ja sulkeutuu 10.8.2021. Koe on etäkoe. Kokeeseen ilmoittautuneita informoidaan koejärjestelyistä yksityiskohtaisesti ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Sivuainekokeen ilmoittautumislomake (2021)

Sivuaineen valintakoe ti 17.8.2021 klo 12 - 14.

Sivuainekokeeseen luetaan:
Elina Salminen:
Monta kuvaa menneisyydestä – Etnologinen tutkimus museokokoelmien yksityisyydestä ja julkisuudesta. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities 149. Jyväskylä, 2011.

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25799/978-951-39-4170-3.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Kokeessa on 3-5 kirjallista tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Yksi tehtävistä on motivaatiotehtävä, jossa hakijan tehtävänä on reflektoida omia näkemyksiään museoalasta. Muut tehtävät liittyvät Salmisen teokseen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta:
Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.

North American Studies

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Pohjoismaiset kielet

Sivuainekoe järjestetään 24.8.2021 klo 14.00 - 16.00 etäkokeena. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 18.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa pohjoismaisten kielten valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekiintiöön kuuluvat myös erillis- ja täydennysopiskelijat, joista yhteensä kaksi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa valitaan. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Pohjoismaisten kielten sivuainekoe edellyttää vähintään lukion ruotsin kielen keskipitkää oppimäärää tai vastaavia taitoja. Koe mittaa hakijan ruotsin kielen kieliopin ja sanaston hallintaa sekä tekstin ymmärtämistä.

Kokeen rakenne on seuraava:
1. Kielivirheiden tunnistaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
3. Luetun ymmärtäminen ja sanaston hallinta, monivalintatehtävä (20 p.)

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 25 pistettä. Lisäksi kokeen kaikista osioista tulee saada pisteitä.

Ranska

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa ranskan kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään syksyn ensimmäisen sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:
1) ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella tai
2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin sähköisellä lomakkeella.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet ranskaa tai ovat kirjoittaneet ranskan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuainekokeessa mitataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

Sivuaineen toinen valintakoe järjestetään 19.10.2021 klo 10.00 - 12.00 lähikokeena (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali). Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Sivuainekokeen kiintiö on 8 paikkaa siten, että yo-arvosanalla otetaan korkeintaan 4 opiskelijaa (paremmuusjärjestyksessä huomioiden ranskan arvosana ja  äidinkielen arvosana). Sivuaineen valintakokeen perusteella otetaan 4 opiskelijaa. Jos yo-arvosanan perusteella ei ole riittävästi hakijoita, siirtyvät paikat valintakokeen tuloksen perusteella täytettäväksi.

Kokeeseen voi ilmoittautua 15.10.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella

Lokakuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella 2021 II periodin alusta.

Sivuainekoe koostuu seuraavista pakollisista osista:

1) monivalintatehtävä (max. 20 pistettä)

2) ranskankielinen essee (max. 30 pistettä)

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla ranskan kielioppia ja sanastoa.

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi sivuainekokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.

Saksan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesän pääainevalinnassa saksan kielen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston jossakin muussa aineessa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään syksyn ensimmäisen sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oppiaineen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:

1) ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai

2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin Webropol-lomakkeella.

Ilmoittaudu opiskelijaksi viimeistään 15.10.2021 klo 15.00 asti.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Syyslukukauden toinen sivuaineen valintakoe järjestetään 19.10.2021 klo 13.00 - 15.00 lähikokeena Turun kauppakorkeakoulun Elovena-salissa. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Sivuaineen valintakokeen kiintiö on 2.

Kokeeseen voi ilmoittautua 15.10.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainevalintakokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Lokakuun sivuaineen valintakokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan tammikuussa 2022.

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Sivuainevalintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Sivuainevalintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.

Sukupuolentutkimus

Sukupuolentutkimuksen opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Opiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu P1 Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssilla tai oppiaineen toimistossa.

Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin lehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36.

Sivuainekiintiöön lasketaan ne kesän pääainevalinnassa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen valintakokeessa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka saavat pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston johonkin muuhun aineeseen ja ilmoittavat viimeistään sivuainekokeen viimeisenä ilmoittautumispäivänä ottavansa suomen kielen tai suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuaineekseen. Heidän ei tarvitse osallistua sivuainekokeeseen.

Kiintiön ulkopuolelta sivuaineoikeuden saavat ne Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot (25 op) hyvin tiedoin.

Muut opiskelijat voivat saada sivuaineoikeuden osallistumalla sivuainekokeeseen, joka pidetään 24.8.2021 klo 9.00 - 11.00, saleissa päärakennus, Ls. I (Tauno Nurmela -sali) sekä Ls. II (Säästöpankki -sali).  

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. 

Sivuainekokeessa vastataan kolmeen tehtävään, jotka pohjautuvat lukion oppimäärään ja kokeessa jaettavaan tekstiaineistoon mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Tehtävät keskittyvät kielen rakenteisiin, normeihin ja tekstitaitoihin (joihinkin tai kaikkiin edellä mainituista teemoista). Ne voivat liittyä myös kokeessa jaettavaan kielitieteellisen tekstin ymmärtämiseen tai sen pohjalta tehtävään päättelyyn.

Kokeen kokonaispistemäärä on 50 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti: Etusijalle asettuvat ne, jotka ovat saaneet parhaimmat pisteet ensimmäisestä tehtävästä. Mikäli tämä ei tuota ratkaisua, tarkastellaan toisen ja sen jälkeen kolmannen tehtävän pisteitä.

Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua suomen kielen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi).
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä TUCEMEMS-keskus. Lisätietoa opintokokonaisuudesta löydät täältä.

Venäjän kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 15. Sivuaineoikeuden voi saada
1) aiempien suoritusten perusteella tai
2) valintakokeessa.

Opinto-oikeuden saaminen aiempien suoritusten perusteella

Sivuaineoikeuden voi saada venäjänkielisen oppilaitoksen päättötodistuksen, suomalaisen ylioppilaskokeen, kansainvälisen kielikokeen, Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa suoritettujen venäjän kielen kurssien (vähintään alkeis- ja jatkokurssit) tai muiden vastaavien tietojen perusteella. Opinto-oikeudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan syyslukukaudella alkaviin opintoihin alta löytyvällä lomakkeella (linkki lomakkeeseen ja ilmoittautumisen ajankohta päivitetään myöhemmin). Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, tapahtuu karsinta aiemman opiskelumenestyksen perusteella ja karsitut hakijat ohjataan osallistumaan valintakokeeseen. Mikäli sivuainekiintiö jää vajaaksi, otetaan opiskelijoita aiempien suoritusten perusteella myös syyslukukauden lopussa, tarkemmat ohjeet oppiaineen intrasivuilla.

Sivuainekoe

Sivuainekoe järjestetään 25.8.2021 klo 14.00 - 16.00, salissa Rosetta 202.

Kokeeseen voi ilmoittautua 20.8.2021 klo 15.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

Valintakokeeseen ei ole erillistä kirjaa. Se on kielitaitokoe, jossa edellytetään vähintään lukion lyhyen venäjän oppimäärää (B3) vastaavia tietoja ja taitoja, hyvää suomen kielen taitoa ja peruskielioppitermien hallintaa suomeksi. Tarvittava terminologia löytyy useista suomalaisista venäjän kieliopeista, mm. Ruohonen & Strengell-Kämper: Lyhyt venäjän kielioppi. Otava (useita painoksia) tai Alestalo & Hämäläinen: Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. FinnLectura (useita painoksia).

Sivuainekokeen pisteytys
Enimmäispisteet: 50
Alin hyväksytty pistemäärä: 25

 

Viron kieli ja kulttuuri

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin (VIKI1185, 3 op) suorituksen perusteella, kurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Kuulustelun tarkempi aika ilmoitetaan kurssilla. Valituksi tullakseen kuulustelusta on saatava arvosteluksi vähintään 3/5.

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoittauduttava suomen kielen toimistoon (kkl-opinnot@utu.fi) 30.10.2021 mennessä. Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron peruskurssin loppukuulusteluun.