Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Voit tutustua sivuainevalikoimaan ja syksyn 2024 hakutietoihin alla:
 

Alueidenkäyttö ja maisemansuojelun asiantuntijuus (ALA)

Alueidenkäytön ja maisemansuojelun asiantuntijuuden (ALA) opintokokonaisuuden sivuaineoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnon suoritusoikeus Turun yliopistossa.

25 op:n laajuiseen sivuaineeseen ei ole kiintiötä, mutta yksittäisillä opintojaksoilla saattaa olla osallistumisrajoituksia.
Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. syyskuun loppuun mennessä.

Asklepios-ohjelma

Asklepios-ohjelmaan valitaan yhteensä 30 opiskelijaa humanistisesta, kasvatustieteellisestä, lääketieteellisestä ja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Hakuaika syksyllä 2024 alkaviin opintoihin on 5.8.2024 - 31.8.2024. Hakulomake avautuu ma 5.8.2024 klo 8:00. Hakulomakkeelle kirjoitetaan lyhyt perustelu, miksi haluaa suorittaa Asklepios-opintokokonaisuuden. Hakemuksesta tulee ilmetä myös hakijan pääaine ja opintojen vaihe.

Digitaalinen kielentutkimus

Digitaalinen kielentutkimus on vapaa opintokokonaisuus Turun yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille, eikä opintojen aloittaminen vaadi erityisiä pohjatietoja.

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ja Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Vastuuopettajat ovat Veronika Laippala (Kkl) ja Filip Ginter (Ttl).
Lisätietoa opinnoista saa Veronika Laippalalta (veronika.laippala@utu.fi).

Opintojen sisältöön voi tutustua Digitaalisen kielentutkimuksen sivuilla, ja tarkempia kurssikuvauksia pääsee tarkastelemaan opinto-oppaalta. Lisätietoa löytyy myös TurkuNLP-tutkimusryhmän sivuilta.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Elämänkatsomustieto

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyslukukauden aikana.

Englannin kieli

Sivuainekoe järjestetään 26.8.2024 klo 9.00 - 10.30 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A152). Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 26.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä englannin kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opintotoimiston sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 26 sivuaineen opiskelijaa ja 3 muuta opiskelijaa eli 29 opiskelijaa.

Sivuainekoe koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
- kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 25
- kielitiede, maksimipisteet 10
- kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 15.

Kielioppi- ja sanasto-osa testaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja perheenjäsenet). Tässä osassa voi olla aukkotehtäviä, täydennystehtäviä, monivalintatehtäviä tai aineistotehtäviä.

Kielitiedeosa mittaa luetun ymmärtämistä, kielitieteellistä ajattelua ja suomen kielen taitoa. Koetilaisuudessa hakija saa luettavakseen lyhyen englanninkielisen tekstin kielitieteellisestä aiheesta ja vastaa sen pohjalta suomenkielisiin kysymyksiin.

Kirjallisuusosassa hakija kirjoittaa lyhyen englanninkielisen tekstin ennakkoon lukemansa novellin ja koetilaisuudessa annettavien väittämien pohjalta.

Sivuaineen valintakokeen ennakkomateriaalina on novelli:

(julkaistaan viimeistään 28.4.)

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava kokeesta yhteensä vähintään 25 pistettä. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa jokaisesta osasta pisteitä.

Espanja

Sivuainekoe järjestetään 27.8.2024 klo 9.00 - 11.00 lähikokeena Arcanumin seminaarisalissa A112

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä espanjan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opintotoimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa. Kokeessa testataan hakijan taitoa analysoida kielellisiä rakenteita ja sisältöjä sekä tuottaa espanjankielistä tekstiä. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Koe on kolmiosainen ja hakijan täytyy saada kaikista osioista pisteitä:

1. luetun ymmärtäminen, monivalintatehtävä (maksimi 16 p.) 

  • kokeessa jaettavaan espanjankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi (avoimia kysymyksiä ja/tai monivalintakysymyksiä)

2. kielioppi

  • aukko- ja/tai monivalintatehtäviä (maksimi 17 p.)

3. espanjankielinen essee (maksimi 17 p.)

  • lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta aiheesta (150-200 sanaa)
  • essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä.

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: arkeologia, Euroopan ja maailman historia, kulttuurihistoria sekä Suomen historia. 
Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Åbo Akademin opiskelijat hakevat opinto-oikeutta Turun yliopiston erillisellä JOO-lomakkeella.

Italia

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä italian kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään (ajankohta tarkentuu) ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekoe järjestetään 28.8.2024 klo 9.00 - 11.00 lähikokeena  Arcanumin salissa A112. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2024, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2025.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kahteen osaan (maksimipistemäärä yhteensä 50 pistettä):

1. Motivaatiokirje, suomeksi, max. 30 pistettä.

2. Reflektointitehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon (esseevastaus suomeksi tai italiaksi), max. 20 pistettä

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistettä, ja pisteitä on oltava kokeen molemmista osista.

Kielen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnot

Kielen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnot on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopinto-oikeuden saa ilmoittautumalla osoitteeseen kkl-opinnot@utu.fi syyslukukaudella 29.8.2024 ja kevätlukukaudella 9.1.2025 mennessä. 

Kiinan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 5.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä kiinan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) tutkinto-opiskelijoille on oma kiintiönsä: enintään viisi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. CEAS:in tutkinto-opiskelijoiden valintakokeen suorituskieli on englanti. Jos CEAS:in tutkinto-opiskelijoiden kiintiö ei täyty syksyn sivuaineen valintakokeessa, järjestetään CEAS:in tutkinto-opiskelijoille lokakuussa toinen haku. Lisätietoa sivulla: https://www.utu.fi/en/chinese-language-minor-for-ceas-students

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 5 sivuaineen opiskelijaa ja 5 Itä-Aasian tutkimus - ja koulutuskeskuksen opiskelijaa eli 10 opiskelijaa.

Sivuainekoe järjestetään 27.8.2024 klo 14.00 - 16.00 lähikokeena Arcanumin salissa A112. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2024, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2025.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kolmeen osaan (maksimi yhteensä 50 pistettä):

1. Kielellistä päättelykykyä mittaava tehtävä (lyhyet vastaukset suomeksi, max. 15 pistettä.

2. Aineistotehtävä, max. 20 pistettä.

3. Suomen kielellä kirjoitettava lyhyt (n. yksi liuska) opiskelumotivaatiota käsittelevä essee, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan, max. 15 pistettä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistetttä, ja pisteitä on oltava kaikista kokeen kolmesta osasta.

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Klassillinen arkeologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Jaana Vaahteraan (jaana.vaahtera@utu.fi).

Kreikkalainen filologia

Kreikkalaista filologiaa voi opiskella sivuaineena vapaasti jokainen, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Mikäli opiskelijalla on klassisen kreikan osaamista, kielitaidon taso voidaan määrittää tasokokeella. Näin selviää, mitkä kurssit ovat opiskelijan tasolle sopivia. Asiassa tulee olla yhteydessä perusopintojen vastuuhenkilö Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi). 

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelman muodostavat yhdessä etnologian, folkloristiikan ja uskontotieteen oppiaineet. Sivuaineopiskelijoille on tarjolla 25 op:n perus- ja 35 op:n aineopinnot kulttuurientutkimuksesta sekä oppiainekohtaiset (etnologia, folkloristiikka ja uskontotiede) 60 op:n syventävät opinnot. Sivuaineena kulttuurien tutkimuksen opiskelu on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

25 opintopisteen kokonaisuuden voi suorittaa verkko-opintoina valitsemalla verkkokursseja, kirjatenttejä tai -esseitä sekä harjoittelun.

Kulttuurituotanto

Opintokokonaisuutta suorittamaan otetaan kymmenen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijaa lukuvuodessa.

Sitova ilmoittautuminen Humanistisen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tapahtuu hakuaikana e-lomakkeella. Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy ilmoittautumisaikana Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman intrasivulta:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/ktmt/ohjeita_opiskeluun/Sivut/default.aspx

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat arvotaan.

Käännösviestinnän sivuaineopinnot

Käännösviestinnän sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuainekokonaisuus koostuu vähintään 20 opintopisteestä pakollisia ja vähintään 5 opintopisteestä valinnaisia kursseja. Sivuaineopinto-oikeuden saa ilmoittautumalla osoitteeseen kkl-opinnot@utu.fi syyslukukaudella 29.8.2024 ja kevätlukukaudella 9.1.2025 mennessä. 

Latinalainen filologia

Latinalaista filologiaa voi opiskella sivuaineena vapaasti jokainen, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Latinaa aiemmin opiskelleen on mahdollista saada merkintä sekä alkeis- että jatkokurssista (yht. 10 op) ylioppilastutkintotodistuksen latinan arvosanojen perusteella seuraavasti:

Latina lyhyenä kielenä: laudatur = 5, eximia cum laude = 4, magna cum laude = 3.

Latina pitkänä kielenä: laudatur = 5, eximia cum laude = 4, magna cum laude ja cum laude = 3.

Sellaiset opiskelijat, joilla on latinan osaamista, mutta ei edellä mainittua ylioppilastutkinnon arvosanaa, voivat suorittaa kielitaidon tason määrittämiseksi tasokokeen. Näin selviää, mitkä kurssit ovat opiskelijan tasolle sopivia. Asiassa tulee olla yhteydessä perusopintojen vastuuhenkilö Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi).

Luova kirjoittaminen

Sivuaineen valintakoe 2024

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen sivuaineoikeus, jonka saatuaan voi suorittaa sekä luovan kirjoittamisen perusopinnot että aineopinnot, myönnetään 14 Turun yliopiston tutkinto-opiskelijalle, jotka suorittavat parhain arvosanoin valintakokeen.

Valintakoe pidetään keskiviikkona 28.8.2024 klo 10.00 - 13.00.
Paikka: Edu1 (Educarium) 
Pääsykokeeseen on ennakkoilmoittautuminen. Kokeeseen on ilmoittauduttava ma 26.8.2024 klo 17:00 mennessä. Hakulomake aukeaa ma 12.8.2024 klo 8:00.

Pääsykoe koostuu kahdesta osasta:
1) Omalla nimellä varustetusta ennakkotehtävästä, joka tuodaan paikan päälle omalla nimellä varustetussa kirjekuoressa
sekä
2) paikan päällä kirjoitettavasta tehtävästä, jonka tehtävänanto annetaan pääsykoetilanteessa.
Ennakkotehtävä vuonna 2024 on kirjoittaa noin 3600 merkkiä pitkä, tyyliltään kaunokirjallinen teksti otsikolla: "Viimeinen kerta".
Sivuaineoikeuden saaneiden nimet ilmoitetaan syyskuun 15. päivänä sähköpostitse.
Lisätietoja: Luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja (sijainen) Emma Puikkonen, emma.puikkonen@utu.fi.

 
Avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet

Aineopintoihin oikeuttava täydentävä valintakoe, joka on suunnattu avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille, järjestetään 28.8.2024 klo 14-17.
Paikka: Arc A112 (Arcanum, 1. krs.) 
Täydentävässä valintakokeessa valitaan 2-3 parhain arvosanoin valintakokeen suorittanutta opiskelijaa suorittamaan Turun yliopiston luovan kirjoittamisen aineopintoja. Voidakseen tulla hyväksytyksi on opiskelijan saatava täydentävässä valintakokeessa vähintään sama pistemäärä, joka on ollut perus- ja aineopintojen sivuaineoikeutta hakevien opiskelijoiden matalin valintaan oikeuttava pistemäärä valintakokeen jälkimmäisessä osassa. Valintakoetehtävä annetaan paikan päällä koetilaisuudessa. Täydentävään kokeeseen ei sisälly ennakkotehtävää.

Täydentävään kokeeseen ennakkoilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. Hakulomake avautuu ma 12.8.2024, ja ilmoittautumisaika päättyy ma 26.8.2024 klo 17:00. Täydentävän valintakokeen ennakkoilmoittautumiseen liitetään todistus aiemmin suoritetusta avoimen yliopiston luovan kirjoittamisen perusopintokokonaisuudesta.

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Hakukohteeseen (vuodesta 2017 alkaen) hyväksytyt opiskelijat saavat vapaan sivuaineoikeuden oppiaineryhmän aineisiin.

Muita sivuaineopiskelijoita valitaan suorittamaan tutkinto-ohjelman perusopintoja enintään 40. Valinta tehdään lukuvuoden alussa sähköisellä lomakkeella palautettavan motivaatiokirjeen perusteella, ja valintakriteereinä toimivat sivuaineopintojen relevanssi opiskelijan aineyhdistelmän ja HOPSin kannalta sekä opintojen vaihe.

Hakulomake on avoinna 6.8.2024–20.8.2024 (klo 16 asti).

Kunkin oppiaineen aineopinnot ovat vapaita kaikille perusopinnot (so. mediatutkimuksen/musiikkitieteen/taidehistorian erilliset perusopinnot tai tutkinto-ohjelman yhteiset perusopinnot) suorittaneille opiskelijoille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Aineopintojen yksittäisten kurssien suorittaminen tutkinnon vapaiksi opinnoiksi:

Musiikkitieteen aineopintojen yksittäisiä kursseja voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina jakson vastuuopettajan luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman musiikkitieteen / memutan perusopintoja.

Mediatutkimuksen tai taidehistorian aineopintojen yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina ilman opinto-oikeutta.

Museologia (Pori)

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Museologia

Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman vastuulle.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella, mutta Åbo Akademille kirjattavat kurssit ovat jatko- ja täydennysopiskelijoille maksullisia erillisopintoja.

Kokeeseen on ilmoittautuminen, joka aukeaa 2.4.2024 ja sulkeutuu 30.4.2024 klo 16.00
Ilmoittautumislinkki 

Sivuaineen valintakoe pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 10.00 - 12.00, ls Cal 1. 
Sivuainekokeeseen otetaan mukaan kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi).
Sivuainekokeeseen luetaan:
Päivi Roivainen: Puettu lapsuus. Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille. Kansatieteellinen arkisto 56. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki, 2016.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6658-5

Kokeessa on 3-5 kirjallista tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Yksi tehtävistä on motivaatiotehtävä, jossa hakijan tehtävänä on reflektoida omia näkemyksiään museoalasta. Muut tehtävät liittyvät Roivaisen teokseen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta:
Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.

North American Studies

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Pohjoismaiset kielet

Sivuainekoe järjestetään 26.8.2024 klo 14.00 - 16.00 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A 152). Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14., jakautuen kolmeen kiintiöön:

  • humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kiintiö (10 paikkaa)
  • Muiden kuin hum.tdk:n opiskelijat (2 paikkaa)
  • Erillis- ja täydennysopiskelijat (2 paikkaa)

Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden kiintiöön kuuluvat sivuainekokeessa sivuaineoikeuden saaneet humanistisen tiedekunnan opiskelijat sekä kesällä pohjoismaisten kielten opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Kevään valintakokeiden tuloksen perusteella sivuaineoikeuteen oikeutettujen opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta. Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä.

Sivuainekiintiöön kuuluvat myös erillis- ja täydennysopiskelijat sekä muiden kuin humanistisen tiedekunnan opiskelijat. Erillis- ja täydennysopiskelijoista valitaan yhteensä kaksi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa ja muiden kuin humanistisen tiedekunnan opiskelijoista kaksi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa. Tullakseen hyväksytyksi erillis- ja täydennysopiskelijan sekä muiden kuin humanistisen tiedekunnan hakijoiden tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Pohjoismaisten kielten sivuainekoe edellyttää vähintään lukion ruotsin kielen keskipitkää oppimäärää tai vastaavia taitoja. Koe mittaa hakijan ruotsin kielen kieliopin ja sanaston hallintaa sekä tekstin ymmärtämistä.

Kokeen rakenne on seuraava:
1. Kielivirheiden tunnistaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
3. Luetun ymmärtäminen ja sanaston hallinta, monivalintatehtävä (20 p.)

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 25 pistettä. Lisäksi kokeen kaikista osioista tulee saada pisteitä.

Ranska

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä ranskan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:
1) ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella tai
2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin sähköisellä lomakkeella.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet ranskaa tai ovat kirjoittaneet ranskan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuainekokeessa mitataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

Sivuaineen ensimmäinen valintakoe järjestetään 27.8.2024 klo 11.30 - 13.30 lähikokeena Arcanumin salissa A112. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. 

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekoe koostuu seuraavista pakollisista osista:

1) kielellistä päättelykykyä mittaava tehtävä (max. 15 p)
2) aineistotehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon (max. 20 p)
3) suomen tai ranskan kielellä kirjoitettava lyhyt essee. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan (max. 15 p)

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla ranskan kielioppia ja sanastoa.

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi sivuainekokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.

Sivuaineoikeuden toinen haku lokakuussa 

Jos sivuaineopiskelijoiden kiintiö ei täyty, järjestetään lokakuussa toinen sivuainehaku. Lokakuun haussa sivuaineen opiskeluoikeuden voi saada ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan perusteella (ks. edellä) tai sivuainevalintakokeen perusteella. Jos vapaana olevat opiskelupaikat täyttyvät yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 8. 

Lokakuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella 2024 II periodin alusta.

 


 

 

Saksan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä saksan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opintotoimiston sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:

1) ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai

2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Sivuaineen opinto-oikeuden hakeminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi on mahdollista hyväksyä ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin Webropol-lomakkeella. Ilmoittaudu sivuaineopiskelijaksi viimeistään 23.8.2024 klo 12.00

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuaineen ensimmäinen valintakoe järjestetään elokuun viimeisellä viikolla 26.8.2024 – 28.8.204 sähköisenä kokeena. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 23.8.2024 klo 12.00 asti. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. 

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekokeen sisältö

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Sivuainevalintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Sivuainevalintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.

Sivuaineoikeuden toinen haku lokakuussa

Jos sivuaineopiskelijoiden kiintiö ei täyty, järjestetään lokakuussa toinen sivuainehaku. Lokakuun haussa sivuaineen opiskeluoikeuden voi saada ylioppilastutkinnon saksan kielen arvosanan perusteella (ks. edellä) tai sivuainevalintakokeen perusteella. Jos vapaana olevat opiskelupaikat täyttyvät yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Kokeeseen ilmoittautuneille ilmoitetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, jos koetta ei järjestetä.

Sivuainekoe järjestetään lokakuussa (ilmoittautumisaika, kokeen ajankohta ja koepaikka ilmoitetaan myöhemmin).

Lokakuun haussa hyväksyttyjen opinto-oikeus astuu voimaan tammikuussa 2025.

Sukupuolentutkimus

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssille tai ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36.

Kiintiö jakautuu kolmeen osaan:
1) saman kesän yhteishaun opiskelijavalinnassa sivuainepaikan saaneiden kiintiöön
2) kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kiintiöön
3) muiden opiskelijoiden kiintiöön

Kiintiöiden ulkopuolelta sivuaineoikeuden saavat ne Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet avoimessa yliopistossa Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintoja (25 op) vastaavat opinnot hyvin tiedoin. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava sivuaineopiskelijoiksi kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

1) Sivuaineoikeuden voivat saada ilmoittautumalla ne Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan pääaineen opiskeluoikeuden saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat saman kesän suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijavalinnassa saaneet hyväksymiseen riittävän tuloksen. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 ilmoitettava sivuaineoikeuden vastaanottamisesta kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

2) Sivuaineoikeuden voivat saada ilmoittautumalla kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat. Vapaita sivuainepaikkoja on tässä kiintiössä kymmenen, ja ne täytetään hakijoiden kirjallisuustieteistä suorittamien opintopisteiden määrän perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa paikat täytetään opintomenestyksen perusteella. Kirjallisuustieteiden opiskelijoiden on ilmoittauduttava tähän kiintiöön viimeistään 23.8.2024 klo 12.00 kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

3) Muut opiskelijat voivat ilmoittautua sivuaineoikeutta hakeviksi. Tämä koskee myös kesän opiskelijavalintaan osallistuneita ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoita, jotka eivät saa paikkaa kiintiöistä 1 ja 2. Sivuaineoikeutta hakevat osallistuvat sivuainekokeeseen.

Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu Webropol-lomakkeella. Kiintiöön 2 kuuluvat voivat ilmoittautua varmuuden vuoksi myös sivuaineoikeuden hakijaksi. Ilmoittautuminen päättyy 23.8.2024 klo 12.00. Kiintiöihin 1 ja 2 valitut saavat sähköpostitse tiedon sivuaineoikeudestaan viimeistään torstaina 17.8.2023.

Sivuainekoe järjestetään 26.8.2024 klo 11.30 - 13.30 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A152).

Kokeeseen voi ilmoittautua perjantaihin 23.8.2024 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella, mutta perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekokeessa vastataan kolmeen tehtävään, jotka pohjautuvat lukion oppimäärään ja kokeessa jaettavaan tekstiaineistoon mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Tehtävät keskittyvät kielen rakenteisiin, normeihin ja tekstitaitoihin (joihinkin tai kaikkiin edellä mainituista teemoista). Ne voivat liittyä myös kokeessa jaettavan kielitieteellisen tekstin ymmärtämiseen tai sen pohjalta tehtävään päättelyyn.

Kokeen kokonaispistemäärä on 50 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti: Etusijalle asettuvat ne, jotka ovat saaneet parhaimmat pisteet ensimmäisestä tehtävästä. Mikäli tämä ei tuota ratkaisua, tarkastellaan toisen ja sen jälkeen kolmannen tehtävän pisteitä.

Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautuakieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).
Uskonto toisena opetettavana aineena

Uskonto toisena opetettavana aineena -opinnot ovat vapaita kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä TUCEMEMS-keskus. Lisätietoa opintokokonaisuudesta löydät täältä.

Viron kieli ja kulttuuri

Viron kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopistossa perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautua kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).