Sivuaineopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Turun yliopistossa kirjoilla olevat  perustutkinto-opiskelijat hakevat humanistisen tiedekunnan sivuaineopintojen opinto-oikeutta seuraavasti:

Asklepios-ohjelma

Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 7.8.2023 - 31.8.2023. Hakulomake avautuu ma 7.8.2023 klo 7:00.

 

Digitaalinen kielentutkimus

Digitaalinen kielentutkimus on vapaa opintokokonaisuus humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, eikä opintojen aloittaminen vaadi erityisiä pohjatietoja.

Kokonaisuus järjestetään yhteistyössä Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ja Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen kanssa. Vastuuopettajat ovat Veronika Laippala (Kkl) ja Filip Ginter (Ttl).
Lisätietoa opinnoista saa Veronika Laippalalta (veronika.laippala@utu.fi).

Opintojen sisältöön voi tutustua Digitaalisen kielentutkimuksen sivuilla, ja tarkempia kurssikuvauksia pääsee tarkastelemaan opinto-oppaalta. Lisätietoa löytyy myös TurkuNLP-tutkimusryhmän sivuilta.

Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Digitaitojen ja projektihallinnan opintokokonaisuus

Opintokokonaisuutta suorittamaan otetaan viisi Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijaa

Ilmoittautuminen tapahtuu hakuaikana e-lomakkeella. Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy ilmoittautumisaikana tutkinto-ohjelman intrasivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/ktmt/ohjeita_opiskeluun/Sivut/default.aspx
Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat arvotaan.

Ilmoittautuminen on sitova ja paikan vastaanottamisesta pitää ilmoittaa 15.6.2022 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija ilmoittaa myös kumman suuntautumisvaihtoehdon (Ohjelmointi tai Luova markkinointi) hän valitsee.

Elämänkatsomustieto

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Englannin kieli

Sivuainekoe järjestetään 21.8.2023 klo 9.00 - 10.30 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A152). Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2022 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 26.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä englannin kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Erillis- ja täydennysopiskelijoilla on oma yhteinen kiintiönsä: kolme sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 26 sivuaineen opiskelijaa ja 3 muuta opiskelijaa eli 29 opiskelijaa.

Sivuainekoe koostuu kolmesta osasta, jotka ovat
- kielioppi ja sanasto, maksimipisteet 25
- kielitiede, maksimipisteet 10
- kirjallisuus (novellit), maksimipisteet 15.

Kielioppi- ja sanasto-osa testaa sekä englannin sanaston että kieliopin ja kieliopillisten käsitteiden hallintaa (esim. sanaluokat ja lauseenjäsenet).Tässä osassa voi olla aukkotehtäviä, täydennystehtäviä, monivalintatehtäviä tai aineistotehtäviä.

Kielitiedeosa mittaa luetun ymmärtämistä, kielitieteellistä ajattelua ja suomen kielen taitoa. Koetilaisuudessa hakija saa luettavakseen lyhyen englanninkielisen tekstin kielitieteellisestä aiheesta ja vastaa sen pohjalta suomenkielisiin kysymyksiin.

Kirjallisuusosassa hakija kirjoittaa lyhyen englanninkielisen tekstin ennakkoon lukemansa novellin ja koetilaisuudessa annettavien väittämien pohjalta.

Sivuaineen valintakokeen ennakkomateriaalina on novelli:

Elven, Lucie. 2023. "Tantrum." Granta Online edition.

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava kokeesta yhteensä vähintään 25 pistettä. Kokonaispistemäärästä riippumatta vaaditaan, että hakija saa jokaisesta osasta pisteitä.

Espanjan kieli

Sivuainekoe järjestetään 22.8.2023 klo 9.00 - 11.00 lähikokeena Arcanumin auditoriossa Aava, A152.

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä espanjan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekokeessa edellytetään vähintään lyhyen espanjan tai vastaavien tietojen ja taitojen sekä suomen kielen hyvää hallintaa. Kokeessa testataan hakijan taitoa analysoida kielellisiä rakenteita ja sisältöjä sekä tuottaa espanjankielistä tekstiä. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Koe on kolmiosainen ja hakijan täytyy saada kaikista osioista pisteitä:

1. luetun ymmärtäminen, monivalintatehtävä (maksimi 16 p.) 

  • kokeessa jaettavaan espanjankieliseen materiaaliin perustuvia sisältökysymyksiä, joihin vastataan suomeksi (avoimia kysymyksiä ja/tai monivalintakysymyksiä)

2. kielioppi

  • aukko- ja/tai monivalintatehtäviä (maksimi 17 p.)

3. espanjankielinen essee (maksimi 17 p.)

  • lyhyt essee espanjaksi kokeessa annetusta aiheesta (150-200 sanaa)
  • essee arvioidaan sekä sisällön että kielen osalta

Tullakseen hyväksytyksi valintakokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä.

Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: arkeologia, kulttuurihistoria, Suomen historia, yleinen historia. 
Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa.

Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Åbo Akademin opiskelijat hakevat opinto-oikeutta Turun yliopiston erillisellä JOO-lomakkeella.

Italian kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä italian kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään (ajankohta tarkentuu) ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Sivuainekoe järjestetään 23.8.2023 klo 9.00 - 11.00 lähikokeena  Arcanumin salissa A112. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2022, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2023.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kahteen osaan (maksimipistemäärä yhteensä 50 pistettä):

1. Motivaatiokirje, suomeksi, max. 30 pistettä.

2. Reflektointitehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon (esseevastaus suomeksi tai italiaksi), max. 20 pistettä

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistettä, ja pisteitä on oltava kokeen molemmista osista.

Kielen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnot

Kielen oppimisen ja opettamisen sivuaineopinnot on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopinto-oikeuden saa ilmoittautumalla osoitteeseen kkl-opinnot@utu.fi syyslukukaudella 24.8.2023 ja kevätlukukaudella 4.1.2023 mennessä.

Kiinan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 10.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä kiinan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksen (CEAS) tutkinto-opiskelijoille on oma kiintiönsä: enintään viisi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa voidaan valita. CEAS:in tutkinto-opiskelijoiden valintakokeen suorituskieli on englanti. Jos CEAS:in tutkinto-opiskelijoiden kiintiö ei täyty syksyn sivuaineen valintakokeessa, järjestetään CEAS:in tutkinto-opiskelijoille lokakuussa toinen haku. Lisätietoa sivulla: https://www.utu.fi/en/chinese-language-minor-for-ceas-students

Sivuaineen valintakokeessa voidaan siis maksimissaan valita 5 sivuaineen opiskelijaa ja 5 Itä-Aasian tutkimus - ja koulutuskeskuksen opiskelijaa eli 10 opiskelijaa.

Sivuainekoe järjestetään 22.8.2023 klo 14.00 - 16.00 etäkokeena. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Jos kiintiö jää vajaaksi, järjestetään marraskuussa toinen sivuainekoe.

Elokuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus astuu voimaan syyslukukaudella 2023, marraskuun kokeen läpäisseen tammikuussa 2024.

Sivuainekokeessa ei ole ennakkomateriaalia. Koe jakautuu kolmeen osaan (maksimi yhteensä 50 pistettä):

1. Kielellistä päättelykykyä mittaava tehtävä (lyhyet vastaukset suomeksi, max. 15 pistettä.

2. Aineistotehtävä, max. 20 pistettä.

3. Suomen kielellä kirjoitettava lyhyt (n. yksi liuska) opiskelumotivaatiota käsittelevä essee, jonka arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan, max. 15 pistettä.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava sivuainekokeesta vähintään 25 pistetttä, ja pisteitä on oltava kaikista kokeen kolmesta osasta.

Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: kotimainen kirjallisuus ja yleinen kirjallisuustiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Klassillinen arkeologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Jaana Vaahteraan (jaana.vaahtera@utu.fi).

Kreikkalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi).

Niille, jotka ovat opiskelleet muinaiskreikkaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava kreikka-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää kreikan sanakirjaa. Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä kreikan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: folkloristiikka, etnologia, uskontotiede

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Kulttuuri- ja elämysmatkailu

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

25 opintopisteen kokonaisuuden voi suorittaa verkko-opintoina valitsemalla verkkokursseja, kirjatenttejä tai -esseitä sekä harjoittelun.

Kulttuurituotanto

Opintokokonaisuutta suorittamaan otetaan kymmenen Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman opiskelijaa lukuvuodessa.

Sitova ilmoittautuminen Humanistisen ammattikorkeakoulun opintojaksoille tapahtuu hakuaikana e-lomakkeella. Linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy ilmoittautumisaikana Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman intrasivulta:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/ktmt/ohjeita_opiskeluun/Sivut/default.aspx

Jos ilmoittautuneita on enemmän kuin paikkoja, osallistujat arvotaan.

Käännösviestinnän sivuaineopinnot

Käännösviestinnän sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuainekokonaisuus koostuu vähintään 20 opintopisteestä pakollisia ja vähintään 5 opintopisteestä valinnaisia kursseja. Sivuaineopinto-oikeuden saa ilmoittautumalla osoitteeseen kkl-opinnot@utu.fi syyslukukaudella 24.8.2023 ja kevätlukukaudella 4.1.2023 mennessä.

Latinalainen filologia

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi).

Niille, jotka ovat opiskelleet latinaa aiemmin, järjestetään tarvittaessa vapauttava latina-suomi-käännöskoe. Mikäli haluat suorittaa vapauttavan kokeen, ota yhteyttä Minna Seppäseen (minna.seppanen@utu.fi) syyskuun puoliväliin mennessä. Apuvälineenä saa käyttää Strengin Latinalais-suomalaista sanakirjaa (ei muita sanakirjoja). Hyväksytty suoritus (arvioidaan arvosanalla 1-5) vapauttaa sekä latinan alkeis- että jatkokurssista (yhteensä 10 op).

Luova kirjoittaminen

Huom! Aiemmin käytössä ollut rekrytoiva Johdatus kirjoittamiseen -kurssi poistuu, ja oppiaineen sivuaineoikeuden saa tästä eteenpäin valintakokeen kautta.

Sivuaineen valintakoe 2023


Turun yliopiston luovan kirjoittamisen sivuaineoikeus, jonka saatuaan voi suorittaa sekä luovan kirjoittamisen perusopinnot että aineopinnot, myönnetään 14 Turun yliopiston opiskelijalle, jotka suorittavat parhain pistein pääsykokeen.

Pääsykoe pidetään maanantaina 28.8.2023 klo 10.00 - 13.00.
Paikka: Pub 1 (Publicum)
Pääsykokeeseen ei tarvitse ilmoittautua ennalta vaan voi tulla suoraan paikan päälle.

Pääsykoe koostuu kahdesta osasta:
1) kotona kirjoitettavasta omalla nimellä varustetusta ennakkotehtävästä, joka tuodaan paikan päälle omalla nimellä varustetussa kirjekuoressa
sekä
2) paikan päällä kirjoitettavasta tehtävästä, jonka tehtävänanto annetaan pääsykoetilanteessa.
Ennakkotehtävä vuonna 2023 on kirjoittaa noin 3600 merkkiä pitkä, tyyliltään kaunokirjallinen kirje otsikolla: "Tämän vielä haluan sanoa sinulle".
Sivuaineoikeuden saaneiden nimet ilmoitetaan syyskuun 15. päivänä sähköpostitse.
Lisätietoja: Luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo, niina.repo@utu.fi
  
Avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneet
Aineopintoihin oikeuttava täydentävä valintakoe, joka on suunnattu avoimessa yliopistossa luovan kirjoittamisen perusopinnot suorittaneille Turun yliopiston opiskelijoille, järjestetään 28.8.2023 klo 14-17. Paikka: Pub 2 (Publicum)
Täydentävässä valintakokeessa valitaan 2-3 parhain pistein valintakokeen suorittanutta opiskelijaa suorittamaan Turun yliopiston luovan kirjoittamisen aineopintoja. Valintakoetehtävä annetaan paikan päällä koetilaisuudessa. Ilmoittaudu täydentävään valintakokeeseen 24.8. mennessä Niina Revolle osoitteeseen tarepo@utu.fi.

Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet: mediatutkimus, musiikkitiede, taidehistoria

Hakukohteeseen (vuodesta 2017 alkaen) hyväksytyt opiskelijat saavat vapaan sivuaineoikeuden oppiaineryhmän aineisiin.

Muita sivuaineopiskelijoita valitaan suorittamaan tutkinto-ohjelman perusopintoja enintään 40. Valinta tehdään lukuvuoden alussa sähköisellä lomakkeella palautettavan motivaatiokirjeen perusteella, ja valintakriteereinä toimivat sivuaineopintojen relevanssi opiskelijan aineyhdistelmän ja HOPSin kannalta sekä opintojen vaihe.

Hakulomake on avoinna 8.8.2023–22.8.2023 (klo 16 asti).

Kunkin oppiaineen aineopinnot ovat vapaita kaikille perusopinnot (so. mediatutkimuksen/musiikkitieteen/taidehistorian erilliset perusopinnot tai oppiaineryhmän yhteiset perusopinnot) suorittaneille opiskelijoille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Aineopintojen yksittäisten kurssien suorittaminen tutkinnon vapaiksi opinnoiksi:

Musiikkitieteen aineopintojen yksittäisiä kursseja voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina jakson vastuuopettajan luvalla. Aineopintokokonaisuutta ei kuitenkaan voi suorittaa ilman musiikkitieteen / memutan perusopintoja.

Mediatutkimuksen tai taidehistorian aineopintojen yksittäisiä kursseja ei voi suorittaa tutkinnon vapaina opintoina ilman opinto-oikeutta.

Museologia (Pori)

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi pääsee ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Museologia

Opiskelijat valitaan Turussa annettavaan opetukseen sivuainekokeen perusteella. Museologian perusopintojen Turussa annettava opetus on Turun yliopiston ja Åbo Akademin välistä yhteistyötä, aineopinnot ovat kokonaan Turun yliopiston opetusta. Porissa museologian perusopintojen opetus kuuluu Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelman vastuulle.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin humanististen tiedekuntien opiskelijoilla on Turussa annettaviin perusopintoihin omat opiskelijakiintiönsä (19 ja 7). Enintään neljä jatko- tai täydennysopiskelijaa tai muiden tiedekuntien opiskelijaa tai erillisiä opintoja suorittavaa opiskelijaa voi saada museologian opiskeluoikeuden vuosittain sivuainekokeen perusteella, mutta Åbo Akademille kirjattavat kurssit ovat jatko- ja täydennysopiskelijoille maksullisia erillisopintoja.

Kokeeseen on ilmoittautuminen, joka aukeaa 3.4.2023 ja sulkeutuu 5.5.2023 klo 16.00. Linkki ilmoittautumiseen.

Sivuaineen valintakoe pidetään torstaina 11.5.2023 klo 10.00 - 12.00, ls. Cal 1. 
Sivuainekokeeseen otetaan mukaan kirjoitusvälineet (lyijykynä ja pyyhekumi).


Sivuainekokeeseen luetaan:
Päivi Roivainen: Puettu lapsuus. Löytöretkiä lastenvaatteiden saarille. Kansatieteellinen arkisto 56. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki, 2016.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-6658-5

Kokeessa on 3-5 kirjallista tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 50. Kokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Yksi tehtävistä on motivaatiotehtävä, jossa hakijan tehtävänä on reflektoida omia näkemyksiään museoalasta. Muut tehtävät liittyvät Roivaisen teokseen.

Sivuaineen opiskeluoikeudesta:
Valittavilta humanistisen tiedekunnan opiskelijoilta edellytetään perusopintojen opinnot jossakin tiedekunnan oppiaineessa.

North American Studies

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaa kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa.

Pohjoismaiset kielet

Sivuainekoe järjestetään 21.8.2023 klo 14.00 - 16.00 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A 152). Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella.

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 14.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä pohjoismaisten kielten opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta. Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä.

Sivuainekiintiöön kuuluvat myös erillis- ja täydennysopiskelijat, joista yhteensä kaksi sivuainekokeessa parhaiten suoriutunutta hakijaa valitaan. Tullakseen hyväksytyksi erillis- tai täydennysopiskelijan tulee kuitenkin saada kokeesta vähintään sama pistemäärä kuin matalimmalla pistemäärällä sivuaineopiskelijaksi hyväksytty perustutkinto-opiskelija.

Pohjoismaisten kielten sivuainekoe edellyttää vähintään lukion ruotsin kielen keskipitkää oppimäärää tai vastaavia taitoja. Koe mittaa hakijan ruotsin kielen kieliopin ja sanaston hallintaa sekä tekstin ymmärtämistä.

Kokeen rakenne on seuraava:
1. Kielivirheiden tunnistaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
2. Kielioppitiedon soveltaminen, monivalintatehtävä (15 p.)
3. Luetun ymmärtäminen ja sanaston hallinta, monivalintatehtävä (20 p.)

Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava kokeesta vähintään 25 pistettä. Lisäksi kokeen kaikista osioista tulee saada pisteitä.

Ranska

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä ranskan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:
1) ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella tai
2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Opinto-oikeuden saaminen ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi hyväksytään ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten ranskan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin sähköisellä lomakkeella.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet ranskaa tai ovat kirjoittaneet ranskan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuainekokeessa mitataan hakijan sekä suomen että ranskan kielitaitoa ja korkeakoulukypsyyttä.

Sivuaineen ensimmäinen valintakoe järjestetään 22.8.2023 klo 11.30 - 13.30 lähikokeena Arcanumin salissa A112. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. 

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekoe koostuu seuraavista pakollisista osista:

1) kielellistä päättelykykyä mittaava tehtävä (max. 15 p)
2) aineistotehtävä, joka perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon (max. 20 p)
3) suomen tai ranskan kielellä kirjoitettava lyhyt essee. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sisällön relevanssiin, aiheen käsittelyn johdonmukaisuuteen sekä kirjallisen ilmaisun hallintaan (max. 15 p)

Valintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla ranskan kielioppia ja sanastoa.

Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Lisäksi sivuainekokeen molemmista osista pitää saada pisteitä.

Sivuaineoikeuden toinen haku lokakuussa 

Jos sivuaineopiskelijoiden kiintiö ei täyty, järjestetään lokakuussa toinen sivuainehaku. Lokakuun haussa sivuaineen opiskeluoikeuden voi saada ylioppilastutkinnon ranskan kielen arvosanan perusteella (ks. edellä) tai sivuainevalintakokeen perusteella. Jos vapaana olevat opiskelupaikat täyttyvät yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä.

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 7. 

Sivuainekoe järjestetään lokakuussa 17.10.2023 klo 10.00 - 12.00, Arcanum, A260. Kokeeseen voi ilmoittautua 13.10.2023 klo 12.00 asti. 

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan webropol-lomakkeella.

Lokakuun sivuainekokeen läpäisseen opinto-oikeus alkaa syyslukukaudella  II periodin alusta.

 


 

 

Saksan kieli

Sivuaineopiskelijoita valitaan enintään 20.

Tähän kiintiöön kuuluvat myös ne kesällä saksan kielen opiskelijavalinnassa hyväksymiseen riittävän tuloksen saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat ottaneet vastaan jonkin muun pääaineen opiskeluoikeuden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toimistoon sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi) sivuaineoikeuden vastaanottamisesta.

Lisäksi sivuainekiintiötä täytetään seuraavassa järjestyksessä:

1) ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella tai

2) sivuaineen valintakokeessa.

Jos sivuainekiintiö täyttyy kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Mikäli kesän pääainevalinnan ja yo-kokeen tulosten perusteella sivuaineopiskelijaksi hyväksyttyjä on enemmän kuin kiintiössä paikkoja, tehdään karsinta opintomenestyksen perusteella.

Sivuaineen opinto-oikeuden hakeminen ylioppilaskirjoitusten saksan kielen arvosanan perusteella

Sivuaineopiskelijaksi on mahdollista hyväksyä ilman valintakoetta hakijat, jotka ovat kirjoittaneet ylioppilaskirjoitusten saksan kielen pitkässä oppimäärässä (A1- tai A2-kieli) vähintään cum laude approbaturin, lyhyessä oppimäärässä (B2- tai B3-kieli) vähintään magna cum laude approbaturin tai saaneet IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa vastaavan arvosanan.

Opinto-oikeudesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua opintoihin Webropol-lomakkeella.Ilmoittaudu opiskelijaksi viimeistään 15.8.2023.

Opinto-oikeuden saaminen sivuaineen valintakokeen perusteella

Hakijat, jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa tai ovat kirjoittaneet saksan pitkässä (A1- tai A2-kieli) tai lyhyessä (B2- tai B3-kieli) oppimäärässä tai IB-, EB- tai Reifeprüfung -tutkinnossa edellä kuvattua alemmat arvosanat, hakevat sivuaineen opinto-oikeutta valintakokeen kautta. 

Sivuaineen ensimmäinen valintakoe järjestetään elokuun viimeisellä viikolla sähköisenä kokeena. Kokeeseen osallistuville lähetetään tarkemmat tiedot kokeen suorittamisesta ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Kokeeseen voi ilmoittautua 18.8.2023 klo 12.00 asti. Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella. 

Perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen tänä lukuvuonna sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekokeen sisältö

Saksan kielen sivuainevalintakoe on kielitaitokoe, joka mittaa saksan kieliopin ja sanaston hallintaa sekä saksankielisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. Valintakokeessa edellytetään vähintään lyhyen saksan (B2- tai B3-kieli) tai vastaavien tietojen ja taitojen hyvää hallitsemista.

Sivuainevalintakokeen maksimipistemäärä on 50. Tullakseen hyväksytyksi sivuainekokeessa hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeella valittavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen koepisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet.

Sivuainevalintakokeen tehtävät perustuvat koetilaisuudessa jaettavaan aineistoon. Valintakoe ei edellytä ennalta luettavaa kirjallisuutta, mutta siihen voi valmistautua kertaamalla saksan kielioppia ja sanastoa.

Sivuaineoikeuden toinen haku lokakuussa

Jos sivuaineopiskelijoiden kiintiö ei täyty, järjestetään lokakuussa toinen sivuainehaku. Lokakuun haussa sivuaineen opiskeluoikeuden voi saada ylioppilastutkinnon saksan kielen arvosanan perusteella (ks. edellä) tai sivuainevalintakokeen perusteella. Jos vapaana olevat opiskelupaikat täyttyvät yo-kokeen tulosten perusteella hyväksytyistä, sivuainekoetta ei järjestetä. Kokeeseen ilmoittautuneille ilmoitetaan ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, jos koetta ei järjestetä.

Sivuainekoe järjestetään lokakuussa (ilmoittautumisaika, kokeen ajankohta ja koepaikka ilmoitetaan myöhemmin).

Lokakuun haussa hyväksyttyjen opinto-oikeus astuu voimaan tammikuussa 2023.

Sukupuolentutkimus

Sivuaineen opiskeluoikeus on vapaata kaikille, joilla on tutkinnonsuoritusoikeus Turun yliopistossa. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumalla Sukupuolentutkimuksen perusteet -kurssille tai ilmoittautumalla sähköpostitse osoitteeseen hkt-opintotiimi@utu.fi. Ilmoittautuminen suositellaan tehtäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Suomen kieli ja kulttuuri (ei-äidinkielisille)

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineoikeus on vapaa niille tutkinto-opiskelijoille, jotka ovat saaneet pohjakoulutuksen ja suorittaneet ylioppilastutkinnon muualla kuin Suomessa tai kirjoittaneet suomalaisessa ylioppilastutkinnossa suomi toisena kielenä -kokeen (eivät siis äidinkielen ja kirjallisuuden koetta) ja joilla on opinto-oikeus Turun yliopistossa. Kielitaitovaatimuksena on, että opiskelija pystyy lukemaan suomenkielistä tekstiä, ymmärtämään suomenkielisiä luentoja sekä ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja suullisesti suomen kielellä. Sivuaineopiskelijaksi ilmoittaudutaan Suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtorin vastaanotolla heti lukukauden alussa.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen sivuainekiintiö on 36.

Kiintiö jakautuu kolmeen osaan:
1) saman kesän yhteishaun opiskelijavalinnassa sivuainepaikan saaneiden kiintiöön
2) kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kiintiöön
3) muiden opiskelijoiden kiintiöön

Kiintiöiden ulkopuolelta sivuaineoikeuden saavat ne Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka ovat suorittaneet avoimessa yliopistossa Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopintoja (25 op) vastaavat opinnot hyvin tiedoin. Opiskelijoiden on ilmoittauduttava sivuaineopiskelijoiksi kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

1) Sivuaineoikeuden voivat saada ilmoittautumalla ne Turun yliopiston humanistiseen tiedekuntaan pääaineen opiskeluoikeuden saaneet uudet opiskelijat, jotka ovat saman kesän suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelijavalinnassa saaneet hyväksymiseen riittävän tuloksen. Näiden opiskelijoiden on viimeistään 15.8.2023 ilmoitettava sivuaineoikeuden vastaanottamisesta kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

2) Sivuaineoikeuden voivat saada ilmoittautumalla kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat. Vapaita sivuainepaikkoja on tässä kiintiössä kymmenen, ja ne täytetään hakijoiden kirjallisuustieteistä suorittamien opintopisteiden määrän perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa paikat täytetään opintomenestyksen perusteella. Kirjallisuustieteiden opiskelijoiden on ilmoittauduttava tähän kiintiöön viimeistään 15.8.2023 kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).

3) Muut opiskelijat voivat ilmoittautua sivuaineoikeutta hakeviksi. Tämä koskee myös kesän opiskelijavalintaan osallistuneita ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoita, jotka eivät saa paikkaa kiintiöistä 1 ja 2. Sivuaineoikeutta hakevat osallistuvat sivuainekokeeseen.

Ilmoittautuminen kokeeseen tapahtuu Webropol-lomakkeella. Kiintiöön 2 kuuluvat voivat ilmoittautua varmuuden vuoksi myös sivuaineoikeuden hakijaksi. Ilmoittautuminen päättyy 18.8.2023 klo 12.00. Kiintiöihin 1 ja 2 valitut saavat sähköpostitse tiedon sivuaineoikeudestaan viimeistään torstaina 17.8.2023.

Sivuainekoe järjestetään 21.8.2023 klo 11.30 - 13.30 lähikokeena Arcanumin luentosalissa Aava (A152).

Kokeeseen voi ilmoittautua perjantaihin 18.8.2023 klo 12.00 asti.

Sivuainekokeeseen ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella, mutta perustutkintoa suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat sivuainekokeeseen sekä webropol-lomakkeella että Pepissä. Lisätietoa Peppi-ilmoittautumisesta

Sivuainekokeessa vastataan kolmeen tehtävään, jotka pohjautuvat lukion oppimäärään ja kokeessa jaettavaan tekstiaineistoon mutta edellyttävät myös kielellistä päättelykykyä. Tehtävät keskittyvät kielen rakenteisiin, normeihin ja tekstitaitoihin (joihinkin tai kaikkiin edellä mainituista teemoista). Ne voivat liittyä myös kokeessa jaettavan kielitieteellisen tekstin ymmärtämiseen tai sen pohjalta tehtävään päättelyyn.

Kokeen kokonaispistemäärä on 50 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 25 pistettä. Mikäli useilla hakijoilla on samat pisteet ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasapistetilanne seuraavasti: Etusijalle asettuvat ne, jotka ovat saaneet parhaimmat pisteet ensimmäisestä tehtävästä. Mikäli tämä ei tuota ratkaisua, tarkastellaan toisen ja sen jälkeen kolmannen tehtävän pisteitä.

Unkarin kieli ja kulttuuri
Unkarin kielen ja kulttuurin perus- ja aineopintojen suorittaminen on vapaata kaikille yliopiston opiskelijoille. Uusien opiskelijoiden tulee ilmoittautuakieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi).
Vanhojen aikojen opintokokonaisuus

Vanhojen aikojen opintokokonaisuuden suorittaminen ei edellytä sivuaineoikeutta, vaan opetus on vapaa kaikille Turun yliopistoon läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneille. Opetuksesta vastaavat yhteistyössä Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kieli- ja käännöstieteiden laitos sekä TUCEMEMS-keskus. Lisätietoa opintokokonaisuudesta löydät täältä.

Viron kieli ja kulttuuri

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijoiden kiintiö on 20–25. Opiskelijat valitaan Viron peruskurssin (VIKI1185, 3 op) suorituksen perusteella, kurssi järjestetään syksyn ensimmäisen periodin aikana. Kuulustelun tarkempi aika ilmoitetaan kurssilla. Valituksi tullakseen kuulustelusta on saatava arvosteluksi vähintään 3/5.

Viron kielen ja kulttuurin opiskelijaksi hakevien on ilmoittauduttava 30.10.2023 mennessä kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sähköpostiosoitteeseen (kkl-opinnot@utu.fi). Samassa haussa voivat tulla hyväksytyiksi myös aiemmin viron peruskurssin suorittaneet opiskelijat. Muualla kuin Turun yliopistossa viron peruskurssin suorittaneiden hakijoiden tulee osallistua Viron peruskurssin loppukuulusteluun.