Digitaalinen kielentutkimus

Miten tietokoneohjelmia, kuten puheentunnistusta tai tekstinluokittelua, voi käyttää kielentutkimuksessa? Entä miten kieltä voi tarkastella miljardeja sanoja käsittävissä aineistoissa? Miten digitaalisuus on muuttanut kielenkäyttöä? Miten chatbotit toimivat? Entä Google Translate?

Digitaalinen kielentutkimus on monitieteinen tutkimusala, joka tarkastelee kielenkäyttöä digitaalisessa ympäristössä sekä yhdistelee kielentutkimusta ja kieliteknologiaa. Kieliteknologia kehittää koneellisia menetelmiä ihmisten tuottaman kielen käsittelyyn. Tunnettuja sovelluksia ovat esimerkiksi konekäännös, chatbotit ja erilaiset tekstinlouhinnan menetelmät, kuten mielipiteiden tunnistaminen tekstistä.

Digitaalinen kielentutkimus soveltaa ja kehittää kieliteknologian menetelmiä edelleen. Siinä vaaditaan sekä käsitystä kielestä, sen rakenteesta ja vaihtelusta että kykyä käsitellä tätä tietoa koneellisesti, ohjelmoimalla. Tekniikan kehittyessä myös kieliteknologian ja sen sovellusten merkitys on viime vuosina kasvanut sekä yritys- että yliopistomaailmassa. Näiden tuntemus on tärkeää sekä kielialan että informaatioteknologian ammattilaisille.

Digitaalista kielentutkimusta voi opiskella pääaineena maisteritasolla kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa sekä jatko-opintovaiheessa tohtoriohjelma Utulingissä. Lisäksi on mahdollista suorittaa 25 opintopisteen sivuainepaketti.

Opinnot antavat erinomaiset valmiudet laajojen big data -aineistojen hallintaan ja prosessointiin sekä kielentutkimuksen että tekstinlouhinnan tarpeisiin. Etukäteistietoja ohjelmoinnista tai tietokoneista ei tarvita.