Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling)

Utulingissa tohtorikoulutettavien tutkimusalat liittyvät kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteelliseen tutkimusalaan sekä muihin ihmistieteiden aloihin, jolloin tutkimus on usein moni- tai poikkitieteellistä. Utuling-tohtoriohjelma kattaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kaikki oppiaineet.

Tohtoriohjelman toimintaympäristönä on oppiaineiden kaikkien tutkijoiden muodostama tutkijayhteisö ja tohtoriohjelman ohjaajien muodostama asiantuntijaverkosto.

 
Tohtoriohjelmalla on

 • yhteinen opetussuunnitelma
 • yhteiset periaatteet henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatimista varten
 • yhteiset ohjausperiaatteet (tiedekunnan ohjaussuositus)

KS. myös -> UTULINGIN TAPAHTUMAKALENTERI

Utuling-tohtoriohjelman tavoitteet
 • järjestää koulutusta kaikille kieli- ja käännöstieteiden jatkokoulutettaville yli oppiainerajojen
 • edistää heidän väitöskirjatyötään
 • sitouttaa heitä laitoksen tutkijayhteisöön ja saada heidät vielä laajemmin verkostoitumaan tiedeyhteisöön
 • kehittää heidän erikoisaloihin liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä syventää heidän asiantuntijuuttaan 
Oppiaineet, joissa tutkinnon voi suorittaa (pääaine)
 • digitaalinen kielentutkimus
 • englannin kieli
 • espanja
 • italia
 • (klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri) latinalainen / kreikkalainen filologia
 • käännöstiede
 • pohjoismaiset kielet
 • ranska
 • saksan kieli
 • soveltava kielentutkimus
 • suomi ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
Syksyn 2018 valinnat

Tohtoriohjelma Utulingissa oli syyskuun 2018 haussa haettavana työsuhteisia tohtorikoulutettavan (enintään nelivuotista) tehtäviä kaudelle 2019–2022. Hakemuksia jätettiin 20. Tehtävään valittiin
•    Peterson, Karin kaudelle 1.1.2019–31.12.2022 (4 vuotta)
•    Pyykönen, Maria* kaudelle 1.1.2019–31.12.2022 (4 vuotta)
.
Varalla
•    Seppälä, Mila*
•    Norro, Soili*
•    Arjopalo, Nana 


* Sillä ehdolla, että hakija ottaa vastaan hänelle myönnetyn jatko-opiskeluoikeuden.
Jos joku tohtorikoulutettavan tehtävään valittu ei ota paikkaa vastaan, irtisanoutuu tai kauteen tulee muita muutoksia, myönnetään vapautuneet rahoitetut kuukaudet varasijalla kulloinkin järjestyksessä ensimmäisenä olevalle (kuitenkin enintään siihen asti kuin varasijalla oleva on rahoitettua kautta hakenut). Varasijalista on voimassa syksyn 2019 hakuun saakka
 

Utulingin johtoryhmä

Utulingin toiminnasta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat 1.1.2019 alkaen: professori Leena Kolehmainen (Utulingin johtaja), professori Tuomas Huumo, professori Outi Paloposki, professori Matti Peikola, professori Jyri Vaahtera, yliopistonlehtori Janne Korkka, tutkijatohtori Milla Luodonpää-Manni, tohtorikoulutettava Mari Mäkilä, tohtorikoulutettava Lotta Aarikka ja sihteerinä koordinaattori Meri Heinonen.