Asiasana: Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Vieraskielisen puheen sujuvuutta ylläpidetään täytetyillä tauoilla, toistoilla ja vuorovaikutuksella keskustelukumppanin kanssa (Väitös: FM Pauliina Peltonen, 11.9.2020, englannin kieli)

Väitöstutkimuksen mukaan vieraskielisen puheen sujuvuutta ylläpidetään, vastoin yleistä käsitystä, esimerkiksi toistoilla ja täytetyillä tauoilla. Keskustelutilanteissa oppijat myös tekevät yhteistyötä sujuvuuden ylläpitämiseksi. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa vieraan kielen puheen sujuvuuteen vaikuttavista tekijöistä, ja tuloksia voidaan hyödyntää kielten opetuksessa ja kielitaidon arvioinnissa.

Tekstin materiaalinen ulkoasu avaa näkökulmia myöhäiskeskiajan kirjalliseen kulttuuriin (Väitös: FM Aino Liira, 22.5.2020, englannin kieli)

FM Aino Liira tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, mitä eroavaisuudet keskienglanninkielisen kronikan eri kopioiden välillä kertovat tekstin tuottajien pyrkimyksistä ohjata lukijaa. Tekstiä ympäröiviin parateksteihin keskittyvä tutkimus tarjoaa uutta tietoa tekijyydestä ja kansankielisen tiedon välittämisestä keskiajan ja uuden ajan taitteessa.

Maagiset vuoret – alpinismi ja filosofia 1900-luvun alun Italiassa (Väitös: MA Eugenio Pesci, 9.5.2020, Italia)

Väitöskirjassa tutkitaan ensimmäistä kertaa irrationalismin, esoterismin, vuoriston kokemisen ja alpinismin välisiä monisyisiä suhteita 1900-luvun alun Euroopassa. Erilaiset kulttuuriin vaikuttaneet suuntaukset jättivät jäljen alpinismiin Italiassa 1900-luvun kolmena alkuvuosikymmenenä, maan yhteiskunnan ja historian kannalta kriittisellä hetkellä.

Kieliopin opetuksella vaikutusta vain kirjallisissa tehtävissä (Väitös: FM Anne-Maj Åberg, 6.3.2020, pohjoismaiset kielet)

Ruotsin kielen sanajärjestyksen oppiminen on osoittautunut haastavaksi toisen kielen oppijoille ensikielestä riippumatta ja se noudattaa tiettyä oppimisjärjestystä opetuksesta huolimatta. FM Anne-Maj Åberg tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, millainen vaikutus kieliopin opettamisella on ruotsin sanajärjestyksen oppimisessa suomenkielisillä yliopisto-opiskelijoilla.

Monikielinen teksti haastaa karibialaisen kirjallisuuden suomentajan luoviin ratkaisuihin (Väitös: FM Laura Ekberg, 24.1.2020, englannin kieli)

Monikielisyys on keskeinen osa karibialaista kaunokirjallisuutta. FM Laura Ekberg tutkii Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, miten suomentaja ratkaisee monikielisen kaunokirjallisuuden kääntämisen haasteita. Tutkimuksen mukaan suomentajat näkevät haasteet positiivisena mahdollisuutena omiin luoviin ratkaisuihin.

Kieli- ja käännöstieteiden Utuling-tohtoriohjelmaan uusia pääaineita

05.06.2019

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingissä on elokuusta 2019 lähtien mahdollista valita tohtorintutkinnon pääaineeksi digitaalinen kielentutkimus, käännöstiede tai soveltava kielentutkimus. Näiden lisäksi tohtoriopintoihin voi edelleen hakeutua perinteisiin kielipääaineisiin (englannin kieli, espanja, italia, latinalainen/kreikkalainen filologia, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomen kieli, suomalais-ugrilainen kielentutkimus).

Vanhojen lainsuomennosten kopiointiperinne oli tunnettua monipuolisempi (Väitös: FM Harri Uusitalo, 14.6.2019, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Turun yliopistossa väittelevä Harri Uusitalo tarkasteli väitöstutkimuksessaan 1600-luvulta peräisin olevaa tekstikokoelmaa, Aitolahden koodeksia, ja erityisesti siihen sisältyvää suomenkielistä lakitekstiä. Aitolahden koodeksin tutkimus valaisee vanhojen lakikäsikirjoitusten kopiointiperinteen lisäksi myös sitä, millä tavalla lakikieli erosi saman aikakauden uskonnollisesta kielestä. Koodeksin kirjoittajaa jäljitettiin rikostutkimuksen keinoin.