Asiasana: Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kieli- ja käännöstieteiden Utuling-tohtoriohjelmaan uusia pääaineita

05.06.2019

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingissä on elokuusta 2019 lähtien mahdollista valita tohtorintutkinnon pääaineeksi digitaalinen kielentutkimus, käännöstiede tai soveltava kielentutkimus. Näiden lisäksi tohtoriopintoihin voi edelleen hakeutua perinteisiin kielipääaineisiin (englannin kieli, espanja, italia, latinalainen/kreikkalainen filologia, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomen kieli, suomalais-ugrilainen kielentutkimus).

Vanhojen lainsuomennosten kopiointiperinne oli tunnettua monipuolisempi (Väitös: FM Harri Uusitalo, 14.6.2019, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Turun yliopistossa väittelevä Harri Uusitalo tarkasteli väitöstutkimuksessaan 1600-luvulta peräisin olevaa tekstikokoelmaa, Aitolahden koodeksia, ja erityisesti siihen sisältyvää suomenkielistä lakitekstiä. Aitolahden koodeksin tutkimus valaisee vanhojen lakikäsikirjoitusten kopiointiperinteen lisäksi myös sitä, millä tavalla lakikieli erosi saman aikakauden uskonnollisesta kielestä. Koodeksin kirjoittajaa jäljitettiin rikostutkimuksen keinoin.

Kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma (Utuling)

Utulingissa tohtorikoulutettavien tutkimusalat liittyvät kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteelliseen tutkimusalaan sekä muihin ihmistieteiden aloihin, jolloin tutkimus on usein moni- tai poikkitieteellistä. Utuling-tohtoriohjelma kattaa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kaikki oppiaineet.