Käännösyrityssimulaatio kasvattaa opiskelijan luottamusta omaan osaamiseen (Väitös: FM Kalle Konttinen, 7.10.2022, saksan kieli)

Käännösalan yrityksen toiminnan simuloimiseen perustuvan kurssin itseohjautuvassa oppimisympäristössä oppimistulosten seuranta on tavallista haastavampaa. Toisin kuin tavallisella käännöskurssilla, arvioitavana on useita työnkulun eri toimintoja, ja arvioinnin kohteena on sekä yksittäinen opiskelija että opiskelijatiimi. Minäpystyvyyden käsitteeseen perustuvat opiskelijakyselyt kurssin aikana ovat kuitenkin toimiva tapa täydentää perinteisiä arviointitapoja.

Käännösyrityssimulaatio on pedagoginen menetelmä, jossa opiskelijat toteuttavat käännösprojekteja itseorganisoituvissa tiimeissä. FL Kalle Konttinen selvitti väitöstutkimuksessaan, mikä on opiskelijoiden käsitys simuloidun käännösyrityksen työnkulun toiminnoista, ja miten työnkulun tehtävien hoidossa tarvittavia valmiuksia voidaan käsitteellistää ja mitata.

Usein kääntämisen ammattilaisen  osaamisen mittaaminen perustuu kompetensseihin, joilla tarkoitetaan tiettyjen tehtävien edellyttämien tietojen ja taitojen kokonaisuutta. Tutkimuksessaan Konttinen tarjoaa minäpystyvyyttä täydentäväksi vaihtoehdoksi kompetenssiin perustuville mittauksille. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan uskomuksia tai arvioita omista kyvyistä suoriutua erilaisista tehtävistä. Tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi kehitettiin käännöspalveluiden tuottamisen minäpystyvyysmalli, joka kuvaa käännösorganisaation erilaiset liiketoimintaprosessit ja työnkulun toiminnot. Mallissa keskeisiä toimintoja ovat muun muassa toiminnan organisointi, johtaminen, kannattavuuden seuranta, kääntäminen, käännöksentarkistus, oikoluku sekä jälkieditointi.

Mallin perusteella laadittiin ja validoitiin kyselyinstrumentti, ja kyselyä testattiin vuoden mittaisessa käännösyrityssimulaatiossa.

- Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että käännösyrityssimulaatiot lisäävät opiskelijoiden minäpystyvyyttä käännösprojektinhallinnassa ja kääntämiseen liittyvissä tehtävissä, eli kasvattavat opiskelijoiden luottamusta omaan osaamiseen. Tutkimuksen tulokset täydentävät ymmärrystä käännöstoiminnassa tarvittavien kompetenssien ja minäpystyvyyden suhteesta, ja niitä voidaan hyödyntää käytännössä käännösyrityssimulaatioiden pedagogiikassa.

***

FL Kalle Konttinen esittää väitöskirjansa From Competence to Self-Efficacy: Measuring Student Progress in Translation Company Simulations julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 7.10.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, Educarium, Edu 1 -luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

Väitökseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://utu.zoom.us/j/62188079793

Vastaväittäjänä toimii professori Hanna Risku, Wienin yliopisto ja kustoksena professori Leena Kolehmainen, Turun yliopisto. Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana saksan kieli.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8934-8

Lisätietoja

Kalle Konttinen
kalle.konttinen@utu.fi

Luotu 29.09.2022 | Muokattu 22.11.2022