Asiasana: Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

American Voices XXVII -seminaari

Aika

11.10.2019 klo 14.00 - 12.10.2019 klo 13.30
Englannin kielen oppiaineen ja John Morton Centerin koordinoima North American Studies Programme (NAMS) järjestää perinteisen American Voices -seminaarin 11.-12.10. Seminaari järjestetään tänä vuonna jo 27. kerran. Yhteistyökumppanit yliopiston ulkopuolella ovat aiempien vuosien tapaan Fulbright...

Kansainvälinen kääntäjienpäivä tuo alan ammattilaiset Turkuun pohtimaan kääntämisen, tulkkauksen ja alkuperäiskielten välisiä yhteyksiä 27.9.2019

23.09.2019

Kansainvälistä kääntäjienpäivää vietetään tänä vuonna perjantaina 27.9.2019 Turun yliopistolla. Vuosi 2019 on YK:n kansainvälinen alkuperäiskielten vuosi, jonka mukaisesti kääntäjienpäivän teema on kääntäminen, tulkkaus ja alkuperäiskielet. Ohjelmassa on huomioitu erityisesti alkuperäis- ja vähemmistökielet kieliasiantuntijan näkökulmasta. Kääntäjienpäivä tuo Turkuun kääntäjien ja tulkkien lisäksi alan tutkijoita, opettajia, opiskelijoita, yrityksiä ja järjestöjä.

Robottipäivässä pureudutaan robotin ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen kielenopetuksen ja -oppimisen näkökulmasta 27.9.2019

20.09.2019

Turun yliopistossa järjestetään perjantaina 27.9.2019 sosiaalisille roboteille ja soveltavalle kielentutkimukselle omistettu päivä. Robottipäivässä tarkastellaan robotin ja ihmisen välistä vuorovaikutusta sekä erityisesti sitä, miten sosiaalista robottia voidaan hyödyntää kielenopetuksessa ja lasten kielenoppimisessa. Tilaisuudessa myös esitellään sosiaaliselle robotille kehitettyä suomalaista kielenopetusohjelmaa. Robottipäivän järjestää Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitos.

Kiinan kielen opetus alkaa Turussa

16.09.2019

Kieli- ja käännöstieteiden laitos aloittaa kiinan kielen opetuksen syksyllä 2020. Aiemmin Itä-Aasian kielten koulutusvastuu on ollut ainoastaan Helsingin yliopistossa.

Täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille – ilmoittaudu mukaan 23.9.2019 mennessä

11.09.2019

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen hanke ”Vauhtia ja virikkeitä varhennettuun kielenopetukseen” tarjoaa lukuvuoden 2019–2020 aikana täydennyskoulutusta kieltä varhentaville luokan- ja aineenopettajille. Koulutus koostuu viitenä lauantaina pidettävistä luennoista ja kielikohtaisista koulutusosioista sekä oman opetuksen kehittämishankkeen laatimisesta. Koulutusta tarjotaan englannin, espanjan, ranskan ja saksan kielissä ja siihen tulee ilmoittautua viimeistään 23.9.2019. Koulutus on maksuton.

Variantti-kollokvio 2019: TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä

Aika

4.10.2019 klo 9.00 - 18.00
TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä (Turun yliopisto, 4.10.2019) Variantti-verkoston kahdestoista vuosikollokvio järjestetään Turussa perjantaina 4.10.2019 teemalla TREKSTUAALISUUS – käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden risteyksissä (Turun yliopiston Kieli- ja...

Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma mukana eurooppalaisessa kumppanuusverkostossa

10.06.2019

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma on jälleen hyväksytty European Master’s in Translation -verkostoon. Euroopan komission ja eurooppalaisten käännösalan maisteriohjelmien vuonna 2009 perustettu EMT-kumppanuusverkosto kehittää ja tukee jäsentensä toimintaa monin eri tavoin. Turun yliopiston kääntäjänkoulutus on ollut verkostossa vuodesta 2011 lähtien.

Kieli- ja käännöstieteiden Utuling-tohtoriohjelmaan uusia pääaineita

05.06.2019

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingissä on elokuusta 2019 lähtien mahdollista valita tohtorintutkinnon pääaineeksi digitaalinen kielentutkimus, käännöstiede tai soveltava kielentutkimus. Näiden lisäksi tohtoriopintoihin voi edelleen hakeutua perinteisiin kielipääaineisiin (englannin kieli, espanja, italia, latinalainen/kreikkalainen filologia, pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli, suomen kieli, suomalais-ugrilainen kielentutkimus).