Professori Minna Maijalalle kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kolmas Kipinä-palkinto

26.04.2024

Minna Maijala on tuonut laitokselle uusia teemoja, kuten kestävyyskasvatus, palkinnon perusteissa kerrotaan.

Humanistisen tiedekunnan kieli- ja käännöstieteiden laitoksen perinteisessä Tiedepäivässä jaettavan tutkimuspalkinnon saa tänä vuonna professori Minna Maijala.

Laitoksen tutkimusjaoston myöntämän palkinnon perusteena ovat vuoden 2023 tutkimusansiot, palkintoa koordinoiva englannin professori Pekka Lintunen kertoo.

Maijala on aktiivinen ja monipuolinen tutkija, ja hän uudistaa aiempaa tutkimusta ennakkoluulottomasti.

”Hän hallitsee sekä tieteellisen että populaarin kirjoittamisen ja julkaisee eri kielillä. Lisäksi Minna on tukenut nuorten tutkijoiden osallistamista tutkimusryhmän työskentelyyn, ollut avoin uusille ideoille ja toiminut kannustavasti tutkimusryhmässään”, palkinnon perusteluissa sanotaan.

Maijala on tuonut laitokselle uusia teemoja, kuten kestävyyskasvatus sekä edistänyt poikkitieteellistä tutkimusta.

Maijala on muun muassa EKKO-hankkeen (Eettisesti kestävä kielten opetus) vastuullinen johtaja. Hankkeen lähtökohtana on, miten eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Kyseessä on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimus.

Lisäksi Maijalan työryhmä on saanut Koneen Säätiöltä mittavan Metsän puolella -rahoituksen. Hankkeessa tutkitaan suomalaisten metsätoimijoiden viestinnän diskurssimalleja ja parannetaan sekä suuren yleisön että päättäjien mahdollisuuksia ymmärtää niitä. Tutkimuksessa tuotetaan ekolingvistisen tutkimuksen avulla myös kestävämpiä, alkuperäiskansojen luontosuhteesta nousevia diskurssimalleja tulevaisuuden metsäkeskustelun rakentamiseksi.

”Maijala on ennakkoluuloton, kannustava ja mahdollistava tutkimusjohtaja, aktiivinen tutkimusrahoituksen hakija ja ahkera jatkotutkintojen ohjaaja.”

Ilahtunut Maijala kiitti kollegoita inspiroivasta yhteistyöstä. 

Kipinä-palkinto jaettiin tänä vuonna kolmannen kerran. Viime vuonna palkinnon sai ranskan kielen yliopistonlehtori Maarit Mutta, ja vuonna 2022 palkinnon sai saksan kielen professori Leena Kolehmainen.

Luotu 26.04.2024 | Muokattu 26.04.2024