Minna Maijala profiilikuva
Minna
Maijala
apulaisprofessori II vaihe, Saksa
FT, KT

Ota yhteyttä

+358 29 450 3350
+358 50 428 5604
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Saksan kielen opetus ja oppiminen
vieraiden kielten didaktiikka
oppikirjatutkimus
kielten opettajan asiantuntijuus

Biografia

Työskentelen Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella saksan kielen yliopistonlehtorina (1.8.2018 alkaen).

Aikaisemmin olen työskennellyt Turun yliopistossa saksan kielen lehtorina kielikeskuksessa (1.8.2004-31.7.2013) ja Kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa (1.8.2016-31.7.2018), vieraiden kielten didaktiikan yliopistonlehtorina Turun opettajankoulutuslaitoksessa (1.8.2013-31.7.2016) sekä pedagogisena yliopistonlehtorina (50 %) Turun yliopiston Kieli- ja viestintöopintojen keskuksessa (1.12018-31.7.2018).

Olen vieraiden kielten didaktiikan dosentti Turun opettajankoulutuslaitoksessa (2011-).

Vuonna 2003 suoritin tohtorintutkinnon saksan kielen ja kulttuurin alalta Jyväskylän yliopistossa ja vuonna 2010 kasvatustieteiden tohtorin tutkinnon Turun opettajankoulutuslaitoksessa.

Valmistuin filosofian lisensiaatiksi saksan kielen ja kulttuurin alalta vuonna 2000 Jyväskylän yliopistossa.
Vuonna 1997 valmistuin filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta pääaineinani germaaninen filologia ja yleinen historia sekä sivuaineinani pohjoismainen filologia, valtio-oppi ja markkinointi. Opettajan pedagogiset opinnot suoritin vuonna 1996. Vuosina 2006-2009 olen suorittanut kasvatustieteen syventävät opinnot ja tohtoriopinnot.

Opetus

Opetustehtäviini kuuluu tällä hetkellä kandi- ja pro gradu -tutkielmien sekä väitöskirjojen ohjaus, luento- ja pienryhmäopetus (saksankielisten maiden maantuntemus, kirjallinen viestintä, opetusviestintä, saksa vieraana kielenä -didaktiikka) sekä aineopintojen proseminaari.

Tutkimus

Tutkimusaiheeni liittyvät vieraiden kielten oppimiseen ja saksa vieraana kielenä -didaktiikkaan. Ajankohtaisia tutkimusaiheitani ovat kulttuuritietoinen vieraan kielen oppiminen, kielten opettajan asiantuntijuus ja kielten opettajaopiskelijoiden oppiminen.

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat oppikirjatutkimus (kielioppi vieraan kielen oppikirjoissa, kulttuuri vieraan kielen oppikirjoissa), saksan kielen opettajan asiantuntijuus, kielelliset ja kulttuuriset variaatiot saksan kielen oppimisessa ja opetuksessa.

Lisäksi olen tällä hetkellä kiinnostunut monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisen ja opettamisen ympäristöistä. Tutkin tätä yhdessä tutkijakollegoitteni kanssa vasta aloitetussa DILALEA-tutkimushankkeessa (Diversity of Heritage Language Learning Settings in Finland).

Julkaisut

Järjestä: