Professori Leena Kolehmaiselle kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Kipinä-tutkimuspalkinto

06.05.2022

Saksan kielen professori Leena Kolehmainen on saanut kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ensimmäisen Kipinä-tutkimuspalkinnon. Palkinto antaa tunnustusta tutkimuksen tekemisestä ja tutkimusyhteistyöstä sekä tekee laitoksen tutkimusta näkyväksi. Palkinto luovutettiin laitoksen Tiedepäivässä perjantaina 29.4.2022.

Kieli- ja käännöstieteiden laitokselle on perustettu tutkimuspalkinto "Kipinä". Tunnustuksella halutaan palkita laitoksen erityisen ansioitunut tutkija ja tehdä koko laitoksen tutkimusta näkyväksi. Palkinto annetaan jatkossa vuosittain edellisen kalenterivuoden aikana tutkimustyössä ansioituneelle laitoksen tutkijalle.

Ensimmäinen Kipinä-palkittu on Turun yliopiston saksan kielen professori Leena Kolehmainen. Kolehmaista kuvataan kannustavaksi, innostavaksi ja innostuvaksi. Hän kannustaa ja rohkaisee itseään nuorempia tutkijoita, myös perustutkinto-opiskelijoita, sekä Turun yliopistossa että kansainvälisesti. Kolehmainen viestii myös paljon sosiaalisessa mediassa, mikä lisää koko laitoksen näkyvyyttä.

Kolehmainen itse ei tiennyt ennalta, että palkinto oli odotettavissa.

- Palkinto tuli kyllä aivan täydellisenä yllätyksenä! Ilahduin tietenkin kovasti, sillä viime vuodet ovat olleet raskaita muun muassa pandemian vuoksi. Tuntui mukavalta lukea palkintoperusteet ja saada tietää, että ainakin joku tutkimusyhteisömme jäsen on kokenut innostumista toimintani johdosta. Lämmin ja nöyrä kiitos palkintoa ehdottaneelle!

Palkittu henkilö palkinnonluovutustilaisuudessa

Kipinä-palkinto luovutettiin professori Leena Kolehmaiselle kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Tiedepäivässä 29.4.2022. Kuva: Pekka Lintunen.

Palkintoperusteiden mukaan Kolehmainen on aktiivinen tutkija, joka myös julkaisee monipuolisesti kolmella kielellä. Esimerkiksi vuonna 2021 ilmestyi Kolehmaisen yhdessä Aino Liiran ja Kirsi-Maria Nummilan kanssa toimittama, Suomen Kirjallisuuden Seuran kustantama teos Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa. Näkökulmia monikielisyyteen.

- Palkintoperusteissa mainittiin kokoomateos, jonka toimitin Liiran ja Nummilan kanssa. Palkinto kuuluu siten myös heille. Kiitos Aino ja Kirsi-Maria sitkeästä yhteistyöstä! Ja kiitos myös kaikille muille kollegoille tutkimusyhteistyöstä!

Kolehmainen osallistuu kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Kielimaisemat-hankkeeseen, jossa on mukana myös digitaalisen kielentutkimuksen väitöskirjatutkija Hanna-Mari Kupari. Hän kertoo, että yhteistyö Kolehmaisen kanssa on ollut mieluista.

- Kieliä ja kohtaamisia Turun historiassa. Näkökulmia monikielisyyteen on mielestäni erittäin hieno teos ja sen esittelytilaisuuksissa Leena on esiintynyt hyvin. Itselleni työilmapiiri on erittäin tärkeää, joten olen arvostanut ystävällistä ja mukaan ottavaa asennetta, kertoo Kupari.

Ehdotuksia palkinnonsaajiksi kerättiin laitoksen opetushenkilökunnalta ja tutkijoilta. Perusteluina saattoi käyttää esimerkiksi aktiivisuutta tieteellisessä toiminnassa ja tutkimusviestinnässä, tutkimusjulkaisujen vaikuttavuutta ja määrää, julkaisukanavien ja -kielien monipuolisuutta, tutkimuksen ajankohtaisuutta ja tutkimusyhteistyötä sekä opiskelijoiden ja kollegoiden innostamista tutkimukseen.

- Kipinä-palkinto on laitoksen johdon ideoima uusi traditio. Suosittelen lämpimästi kaikille organisaatioille tällaisten uusien traditioiden lanseeraamista, jotka aiheuttavat paljon hyvää mieltä, miettii Kolehmainen.

Tutkimuspalkinto julkistettiin kieli- ja käännöstieteiden laitoksen Tiedepäivässä 29.4.2022. Palkinnon saajan valitsevat laitoksen tutkimusjaosto ja Utulingin johtoryhmä.

Lisätietoja:

Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen varajohtaja, professori Pekka Lintunen
pekka.lintunen@utu.fi
050 329 0169

Professori Leena Kolehmainen
leena.kolehmainen@utu.fi
050 434 9550

Luotu 06.05.2022 | Muokattu 06.05.2022