Syksyn 2023 yhteishaussa opiskelemaan kieliä Turkuun tai digitaalista kulttuuria, maisemaa ja kulttuuriperintöä Poriin

06.09.2023

 Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku alkoi maanantaina 4.9. ja päättyy 14.9. klo 15:00. Turun yliopiston kandidaatti- ja maisterikoulutuksista syksyn 2023 yhteishaussa ovat mukana pohjoismaiset kielet, ranska, saksan kieli sekä digitaalinen kulttuuri, maisema ja kulttuuriperintö.

Yliopistonlehtori Simo Laakkosen mukaan Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma sopii erityisesti opiskelijalle, joka on kiinnostunut kulttuurisista ja historiallisista ilmiöistä, ympäristöstä ja maisemasta tai sosiaalisesta mediasta ja peleistä. Koulutus tapahtuu Turun yliopiston Porin kampuksella, Porin yliopistokeskuksessa.

– Koulutuksemme on ainutlaatuinen kokonaisuus Suomessa. Tarjoamme kolme suuntautumisvaihtoa, mutta opiskelija voi vapaasti rakentaa itseään kiinnostavan kokonaisuuden kursseistamme, kertoo Laakkonen.

Tutkinto-ohjelman suuntautumisvaihtoehdoista maisemantutkimus antaa ainoana Suomessa yliopistotasoista tutkintokoulutusta maisemasta: miten ihminen kokee maiseman, kuka päättää maisemasta, millaisen sen halutaan olevan ja miten sitä käsitellään. Kulttuuriperinnön tutkimus tarkastelee eri yhteisöissä ja instituutioissa muodostuvaa ja tuotettua kulttuuriperintöä, esimerkiksi museoiden kokoelmia, kertomuksia, esineitä, aatteita, paikkoja ja  rakennuksia. Digitaalinen kulttuuri puolestaan tutkii kulttuurin ja yhteiskunnan digitalisoitumista sekä uusia viestinnän, taiteen ja viihteen ilmöitä kuten sosiaalista mediaa, verkkokulttuureita ja erilaisia pelejä.

Sivuaineina voi opiskella lisäksi museologiaa, kulttuurintuotantoa, kulttuuri- ja elämysmatkailua.

– Meiltä valmistuneet työllistyvät hyvin, asiantuntijoiksi kulttuurialan ja luovien alojen työtehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille, korostaa Laakkonen.

Laakkonen suosittelee myös Poria opiskelijakaupunkina:

– Pori on inspiroiva ja viihtyisä opiskeluympäristö. Täällä hyvä ja tiivis yhteisö, välimatkat ovat lyhyitä ja asuminen sekä eläminen edullista.

Koulutuksia kielistä, kulttuurista kiinnostuneille

Syksyn yhteishaussa tarjolla on myös opiskelupaikkoja ranskassa, saksan kielessä ja pohjoismaisissa kielissä, joita opiskellaan humanistisessa tiedekunnassa, kieli- ja käännöstieteiden laitoksella Turussa. Koulutuksista valmistuu kieliin, viestintään, teksteihin ja kulttuureihin perehtyneitä asiantuntijoita muun muassa kieliasiantuntijoiksi, kieliaineiden opettajiksi, kääntäjiksi ja tutkijoiksi.

Maisterivaiheessa opiskelija voi suuntautua valintansa mukaan joko kielen oppimisen ja opettamisen, kieliasiantuntijan tai monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmaan. Turun yliopistossa opiskelijalla on mahdollisuus valita sivuaineita laajasta valikoimasta ja rakentaa tutkinto omien kiinnostusten ja tulevaisuudensuunnitelmien mukaiseksi. Opintojen aikana voi lähteä vaihtoon ulkomaiseen yliopistoon, ja myös kotikampuksella on lukuisia mahdollisuuksia kansainvälistyä ja tutustua eri kieliin ja kulttuureihin.

Syksyn yhteishaussa jaossa on muutamia opiskelupaikkoja, valitut opiskelijat pääsevät aloittamaan opintonsa jo tammikuussa 2024.

Lisätietoa syksyn yhteishaussa olevista koulutuksista:

Luotu 06.09.2023 | Muokattu 07.09.2023