Asiasana: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Minisymposium: The Resilient City in World War II

Aika

30.9.2019 klo 12.30 - 14.30
The fate of towns and cities stands at the center of the environmental history of World War II. Broad swaths of cityscapes were destroyed by the bombing of targets such as transport hubs, electrical grids, and industrial districts. Across the world urban environments were transformed by the massive...

SuomiAreenan panelistit haluavat laajentaa käsitystä oppimisesta

17.07.2019

– Kun me puhumme oppimisesta, me puhumme useimmiten tiedollisesta osaamisesta. Mutta me tiedämme, että tärkeä osa on se, mitä me voimme kutsua sydämen sivistyksestä, siinä tapana, jolla me suhtaudumme maailmaan ja muihin ihmisiin. Tämä on iso osa laajempaa, isompaa, syvempää, kauaskantoisempaa sivistysprojektia, Unesco-professori Markku Wilenius totesi SuomiAreenan Ainako mun pitää oppia -paneelikeskustelussa.

JOKI-seminaari

Aika

18.7.2019 klo 9.00 - 18.00
Turun yliopiston maisemantutkimuksen Kokkeli-tutkimushankkeessa on haluttu tutkia, miten Kokemäenjokilaakson asukkaat näkevät sen maiseman merkitykset ja arvottavat niitä. Hankkeen myötä joen keskeisyys asukkaille on tullut selväksi. Joki piirtyy sekä historiallisena yhteytenä, jota myöten lohikalat...

TUCEMEMS esitelmä: Suomalaisten populaatiogenetiikkaa keskiajan kynnyksellä

Aika

15.2.2019 klo 14.15 - 15.45
Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston TUCEMEMS -tutkimuskeskuksen helmikuun esitelmää, jossa fysiologian ja genetiikan professori Päivi Onkamo Turun yliopistosta kertoo, miten näemme muinais-DNA:n avulla suoraan menneisyyteen. Keitä olivat geneettisesti ne ihmiset, jotka asuttivat Suomea...

Leikintutkimuksen laboratorio avaa PLoP UP:in Porin Kauppakeskus Puuvillaan

05.02.2019

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Turun yliopiston luotsaama Pori Laboratory of Play, PLoP. Leikintutkimuksen laboratorio on paitsi yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä myös monitieteistä tutkimusyhteistyötä tukeva toiminnallinen alusta.

Kulttuurituotannon suunnittelun sivuaineopinnot

Kultuurituotannon suunnittelun tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuus

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta.

Opiskelu kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa

Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa perehdyt kulttuuriperinnön tuottamisen keinoihin ja muutoksiin ja opit kysymään, kuka on osallinen menneisyyden muistomerkeistä ja kenelle kulttuuriperintö kuuluu. Työllistyt asiantuntijaksi julkiselle tai yksityiselle sektorille, ja työsi koostuu erilaisten projektien toteuttamisesta.