Asiasana: Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

TUCEMEMS esitelmä: Suomalaisten populaatiogenetiikkaa keskiajan kynnyksellä

Aika

15.2.2019 klo 14.15 - 15.45
Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston TUCEMEMS -tutkimuskeskuksen helmikuun esitelmää, jossa fysiologian ja genetiikan professori Päivi Onkamo Turun yliopistosta kertoo, miten näemme muinais-DNA:n avulla suoraan menneisyyteen. Keitä olivat geneettisesti ne ihmiset, jotka asuttivat Suomea...

Leikintutkimuksen laboratorio avaa PLoP UP:in Porin Kauppakeskus Puuvillaan

05.02.2019

Vuoden 2019 alussa Porin yliopistokeskuksessa aloitti toimintansa Turun yliopiston luotsaama Pori Laboratory of Play, PLoP. Leikintutkimuksen laboratorio on paitsi yliopistokeskuksen monialaiseen leikintutkimukseen erikoistunut osaamiskeskittymä myös monitieteistä tutkimusyhteistyötä tukeva toiminnallinen alusta.

Kulttuurituotannon suunnittelun sivuaineopinnot

Kultuurituotannon suunnittelun tavoitteena on antaa opiskelijoille teoreettisia ja käytännöllisiä valmiuksia toimia kulttuurialan projekti-, hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Oppiaine tarjoaa tietoa kulttuurialan rahoituksesta ja hallinnosta sekä kulttuurin tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja markkinoinnista.

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuus

Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta.

Opiskelu kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa

Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineessa perehdyt kulttuuriperinnön tuottamisen keinoihin ja muutoksiin ja opit kysymään, kuka on osallinen menneisyyden muistomerkeistä ja kenelle kulttuuriperintö kuuluu. Työllistyt asiantuntijaksi julkiselle tai yksityiselle sektorille, ja työsi koostuu erilaisten projektien toteuttamisesta. 

Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaine

Kulttuuriperinnön tutkimuksen kohteita ovat kulttuurinen muisti, menneisyyden hallinta ja historioiden käyttö. Kulttuuriperintöä on museoissa ja suojelluissa kulttuuriympäristöissä, mutta myös sukupolvelta toiselle siirretyissä tiedoissa, taidoissa, tarinoissa ja esineissä.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma kuuluu Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen. Koulutusohjelmasta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita. Koulutusohjelman tilat ovat Porin yliopistokeskuksessa.

WiderScreen-verkkolehti avaa elokuvan ja kulttuuriperinnön suhdetta

14.11.2017

Audiovisuaalisen ja digitaalisen kulttuurintutkimuksen verkkolehden tuoreessa teemanumerossa tarkastellaan muun muassa Teräsmies-elokuvien poliittista ideologiaa, Nosferatu-kauhuklassikkoa kuolemanpelon ilmentäjänä ja Pekka Puupää -elokuvien sananlaskuja.

​Kuva: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

Turun yliopiston tutkimusryhmät mukana kolmessa uudessa huippuyksikössä

01.06.2017

Turun yliopiston kolme tutkimusryhmää on mukana Suomen Akatemian valitsemissa uusissa huippuyksiköissä. Digitaalisen kulttuurin professori Jaakko Suominen toimii tutkimusryhmän johtajana pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä, avaruusfysiikan professori Rami Vainio kestävän avaruustieteen ja -tekniikan huippuyksikössä ja teoreettisen fysiikan professori Sabrina Maniscalco kvanttiteknologian huippuyksikössä.