Synkkä leikki – mediakriittisyys viihteellistyvässä yhteiskunnassa -kysely selvittää kuluttajien suhtautumista median viihteellistymiseen 

12.10.2022

Turun yliopiston Pori Laboratory of Play (PLoP) -työryhmä selvittää kyselyllä, miten kuluttajat suhtautuvat median viihteellistymiseen. Kysely on auki 14.11.2022 saakka.

Turun yliopiston Pori Laboratory of Play (PLoP) -työryhmä on julkaissut 10.10.2022 sähköisen kyselyn, jossa selvitetään tavallisen kuluttajan suhtautumista median viihteellistymiseen. Linkki kyselyyn.

Kyselyä levitetään Satakunnassa yhteistyössä Yle Porin kanssa. Tulokset raportoidaan tutkimuksissa, esityksissä sekä mediassa. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia. Kysely on auki 14.11.2022 asti. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja hankkeen piirissä tehdyistä julkaisuista ei voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyssä kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Kysely on osa Suomen Kulttuurirahaston, Satakunnan maakuntarahaston rahoittamaa Dark Play – synkkä leikki -kärkihanketta, jossa tarkastellaan suomalaisen nyky-yhteiskunnan viihteellistymisen muotoja. Tarkoituksena on tutkia erityisesti, miten viihteellistyminen on vaikuttanut yhteiskunnan normeihin, arvokäsityksiin ja valtarakenteisiin.

Hanke toteutetaan Turun yliopiston Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelmassa.

Kuva: Jenna Peltonen

Lisätietoja

Tutkijatohtori Pauliina Tuomi (hankkeen johtaja)
pauliina.tuomi@utu.fi

Luotu 12.10.2022 | Muokattu 12.10.2022