Luentosarja 1900-luvun sodista Porin yliopistokeskuksessa – avoimet yleisöluennot aloittaa 21.3. kenraalimajuri evp. Pekka Toveri

16.03.2023

Porin yliopistokeskuksessa järjestetään keväällä 2023 luentosarja 1900-luvun sodista, niiden syistä sekä kulttuuriimme jättämistä jäljistä. Luentosarjaan sisältyy kolme kaikille avointa yleisöluentoa. Niistä ensimmäisen pitää 21.3.2023 kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Kun tarkastelemme meneillään olevaa sotaa, pohdimme samalla menneisyyttä. Miten tämän päivän tapahtumat voidaan selittää?

Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma (DMKT) järjestää keväällä 2023 luentokurssin, jolla pureudutaan vuosisadan merkittävimpien sotien rakenteisiin. Niitä tarkastelemalla myös Ukrainan sodan historialliset syyt avautuvat. Kurssiin sisältyy kolme suurelle yleisölle avointa studia generalia -luentoa. Ensimmäisen yleisöluennon pitää 21.3. kenraalimajuri evp. Pekka Toveri. Hän käsittelee luennollaan Ukrainan sodan historiallisia ja poliittisia taustoja.

Kevään muut yleisöluennoitsijat ovat Turun yliopiston poliittisen historian apulaisprofessori Markku Jokisipilä, joka luennollaan 13.4. käsittelee sotaa, Suomea ja suomalaisuutta. Ajankohtaiseen aiheeseen pureutuu myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin ja Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, jonka luento 11.5. käsittelee muutoksessa olevaa Venäjän turvallisuuspolitiikkaa.

Luentosarja on syntynyt Porin yliopistokeskuksessa vastauksena ajankohtaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen.

– Viime keväänä keskustelimme työtoverini, yliopistonlehtori Simo Laakkosen kanssa Ukrainan sodasta. Nopeasti syntyi ajatus, että opiskelijoillemme pitäisi järjestää jotain opetusta, joka auttaisi heitä ymmärtämään tragediaa paremmin erilaisista historiallisista näkökulmista käsin. Kutsuimme luentosarjalle mukaan huippuasiantuntijoita, jotka lähtivät heti kaikki mukaan – siitä valtava kiitos heille, sanoo yliopisto-opettaja Rami Mähkä.

Luentojen pohjalta on mahdollista muodostaa käsitys viime vuosisadan sotien olennaisimmista piirteistä sekä sotien taustalla vaikuttaneista laajemmista kulttuurisista virtauksista maailmalla. Mitkä ovat sotiin johtaneet syyt ja millaiset jäljet sodat ovat jättäneet kulttuuriimme?

– Sodankäynnillä on ollut merkittävä vaikutus niin maisemaan kuin mielenmaisemaan ympäri maailman. Nykypäivän digitaalinen kulttuuri perustuu puolestaan pitkälti sotilaallisen tutkimuksen luomiin rakenteisiin. Halusimme tai emme, sodankäynti on keskeinen osa kulttuuriamme, toteavat Laakkonen ja Mähkä.

Porin yliopistokeskuksessa pidettävät luennot ovat kaikille avoimia eivätkä edellytä ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa!

"Ukrainan tiellä? Näkökulmia 1900-luvun merkittävimpiin sotiin" -kurssin yleisöluennot:

Ti 21.3.2023 klo 12.15–13.45, auditorio 126

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri: Pitkä tie sotaan. Ukrainan sodan historialliset ja poliittiset taustat

To 13.4.2023 klo 14:15–15:45, auditorio 125

FT, apulaisprofessori Markku Jokisipilä (Turun yliopisto, poliittinen historia): "Yli pauhun kenttien hurmeisten" - sota, Suomi ja suomalaisuus

To 11.5.2023 klo 14:15–15:45, auditorio 125

FT, apulaisprofessori Katri Pynnöniemi (Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti/MPKK): Venäjän turvallisuuspolitiikka muutoksessa

Luotu 16.03.2023 | Muokattu 16.03.2023