Asiasana: Suomen kieli

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Mordvalaiskielten transitiivisten lauseiden rakenteeseen vaikuttavat monenlaiset kriteerit (Väitös: FM Mariann Bernhardt, 10.12.2021, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Mariann Bernhardt tarkasteli suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassaan Venäjän Volgan alueella puhuttavien mordvalaiskielten, ersän ja mokšan, määräisyyden ilmaisukeinoja ja transitiivisten eli objektin sisältävien lauseiden monimutkaista rakennetta.

Kulttuurinen moninaisuus, maahanmuutto ja kotoutuminen

Turun yliopiston hallitus lakkauttanut Turun yliopiston Brahea-keskuksen toiminnot osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa.

Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille suunnatut palvelut ovat siirtyneet osaksi SIMHE-palveluja: https://www.utu.fi/simhe.

Kulttuurinen moninaisuus on yhä useammille meistä arkipäivää. Kulttuuritietoisia työkäytäntöjä ja kaksisuuntaista kotoutumista tarvitaan edistämään hyviä yhteiskuntasuhteita kaikilla aloilla.