Humanistisen tiedekunnan dekaanille Marja-Liisa Helasvuolle Tarton yliopiston kunniatohtorin arvo

14.06.2022

Humanistisen tiedekunnan dekaani Marja Liisa-Helasvuo on saanut Tarton yliopiston kielitieteen kunniatohtorin arvon. Tunnustus myönnettiin Helasvuolle hänen ansioistaan kielitieteen kehittämisessä sekä pitkäaikaisesta yhteistyöstä Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa. Promootiotilaisuus pidettiin Tarton yliopistossa 27.5.2022.

Turun yliopiston suomen kielen professori Marja-Liisa Helasvuolle on myönnetty Tarton yliopiston kielitieteen kunniatohtorin arvo. Tunnustus myönnettiin Helasvuolle hänen panoksestaan ​​kielitieteen kehittämisessä sekä pitkäaikaisesta yhteistyöstä Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa. Hän on tutkinut erityisesti kieliopin, kielenkäytön ja vuorovaikutuksen suhteita.

Helasvuo suoritti kielitieteen tohtorintutkinnon Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa ja väitteli tohtoriksi vuonna 1997. Hän on työskennellyt urallaan tutkijana ja nuorempana tutkijana Turun yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Suomen Akatemiassa ja Kalifornian yliopistossa Santa Barbarassa sekä tutkimuskoordinaattorina suomalaisessa tohtorikoulussa. Vuodesta 2005 hän on toiminut suomen kielen professorina Turun yliopistossa, vuodesta 2015 lähtien suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen esihenkilönä ja vuodesta 2017 humanistisen tiedekunnan varadekaanina sekä ajalla 1.1.–30.6.2022 tiedekunnan dekaanina. Helasvuo on myös Helsingin yliopiston dosentti, ja hän on ollut vuodesta 2013 lähtien Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Suomen kielen professori Marja-Liisa Helasvuo allekirjoittaa promootiotodistusta. Vieressä Tarton yliopiston akateeminen sihteeri Tõnis Kärki.

Professori Marja-Liisa Helasvuo allekirjoittamassa latinan- ja vironkielistä promootiotodistusta Tarton yliopistossa 27.5.2022 pidetyssä promootiossa. Oikealla akateeminen sihteeri Tõnis Kärki. Kuva: Andres Tennus / Tarton yliopisto.

Tarton yliopiston mukaan Marja-Liisa Helasvuolla on ollut pitkät yhteistyösuhteet Tarton yliopiston kielitieteilijöiden kanssa. Hän on vieraillut ahkerasti kahden vuosikymmenen ajan Viron ja yleisen kielitieteen instituutissa sekä seminaareissa, konferensseissa että luennoilla. Läheistä yhteistyötä on edistänyt hänen hyvä viron kielen taitonsa. Helasvuon kiinnostus viron kieltä ja Tarton yliopistoa kohtaan on siirtynyt myös hänen ohjattaviinsa, jotka ovat vierailleet pitempiä aikoja Tarton yliopistossa tohtoriopintojensa aikana tai myöhemmin ja ovat luoneet Tartossa yhteistyösuhteita. Tarton yliopisto nostaa esiin, että Helasvuolla on ollut suuri vaikutus viron kielen tutkimukseen, ja yhteistyö kehittää monien viron kielen tutkijoiden teoreettista ja metodologista osaamista myös tulevaisuudessa.

Suomen kielen professori Marja-Liisa Helasvuo ja Tarton yliopiston rehtori Toomas Asser.

Helasvuo ja Tarton yliopiston rehtori Toomas Asser promootiotilaisuudessa 27.5.2022. Kuva: Andres Tennus / Tarton yliopisto.

Helasvuo kutsuttiin Tarton yliopiston kunniatohtoriksi 2021 ja juhlallinen promootiotilaisuus järjestettiin Tarton yliopistossa 27.5.2022.

Lisätietoja

Marja-Liisa Helasvuo
marja-liisa.helavuo@utu.fi

Luotu 14.06.2022 | Muokattu 15.06.2022