Asiasana: Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Marin kielen ja kulttuurin kesätyöpaja Turussa 10.–14.6.2019

10.06.2019

Suomalais-ugrilainen kielentutkimus ja kansainvälinen fennougristiikan opetusverkosto COPIUS (Community of Practice in Uralic Studies) järjestävät Turun yliopistossa marin kieleen ja kulttuuriin keskittyvän kesätyöpajan 10.–14.6. Verkostoon kuuluu yhdeksän partneria: Turun lisäksi Wienin, Münchenin, Hampurin, Budapestin, Szegedin, Uppsalan, Tarton ja Helsingin yliopistot.

Vanhojen lainsuomennosten kopiointiperinne oli tunnettua monipuolisempi (Väitös: FM Harri Uusitalo, 14.6.2019, suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus)

Turun yliopistossa väittelevä Harri Uusitalo tarkasteli väitöstutkimuksessaan 1600-luvulta peräisin olevaa tekstikokoelmaa, Aitolahden koodeksia, ja erityisesti siihen sisältyvää suomenkielistä lakitekstiä. Aitolahden koodeksin tutkimus valaisee vanhojen lakikäsikirjoitusten kopiointiperinteen lisäksi myös sitä, millä tavalla lakikieli erosi saman aikakauden uskonnollisesta kielestä. Koodeksin kirjoittajaa jäljitettiin rikostutkimuksen keinoin.

Kieli- ja kulttuurierot lääkärin ja potilaan välillä vaikuttavat vastaanottovuorovaikutuksen yksityiskohtiin (Väitös: FM Jenny Paananen, 15.3.2019, suomen kieli)

Kun lääkärillä ja potilaalla on eri äidinkieli ja erilainen kulttuurinen tausta, yhteisymmärrystä pyritään turvaamaan erilaisin kielellisin ja kehollisin keinoin. Puhetta selkeytetään ja havainnollistetaan eleillä ja ymmärtämistä varmistetaan selittämällä. Samaan aikaan kieli- ja kulttuurieroihin suhtaudutaan kuitenkin arkaluonteisina asioina: ymmärrysongelmia ei mielellään nosteta esiin, jotta keskustelukumppani ei joutuisi kasvoja uhkaavaan tilanteeseen.