Tohtorinhattu filosofia 1

Sanoilla "edessä" ja "edellä" ilmaistaan muutakin kuin sijaintia (FM Krista Teeri-Niknammoghadam, 28.5.2021, suomen kieli)

Filosofian maisteri Krista Teeri-Niknammoghadam tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, millaisia merkityksiä sellaisilla sanoilla kuin edessä, edellä, eteenpäin tai edempänä on. Tutkimus osoitti, että kyseisillä sanoilla kuvataan paljon muutakin kuin sijaintiin liittyviä suhteita.

Teeri-Niknammoghadam tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomen ete-vartaloisten adverbien ja adpositioiden merkityksiä Suomi24-verkkokeskusteluissa. Adverbit ja adpositiot ovat kieliopillisia sanoja, joilla ilmaistaan esimerkiksi paikkaa ja sijaintiin liittyviä suhteita. 

– Perusmerkityksessään sellaiset sanat kuin edessä tai edellä ilmaisevat sijaintisuhteita: esimerkiksi jonkun voi sanoa seisovan oven edessä tai juoksevan toisen edellä, Teeri-Niknammoghadam sanoo.

– Tutkimuksessani huomasin kuitenkin, että näillä sanoilla on myös monipuolista metaforista eli kielikuvallista käyttöä, hän jatkaa.

Metaforalla tarkoitetaan kielikuvaa, jossa yhtä asiaa kuvataan toisen kaltaiseksi.

– Esimerkiksi lauseessa ihmiskunnalla on edessään loistava tulevaisuus sanaa edessä käytetään metaforisesti kuvaamaan aikaan liittyvää suhdetta. Toisaalta lauseessa hän alistui väkivallan edessä sama sana ilmaisee vaikuttajan ja vaikutuksenalaisen välistä suhdetta, Teeri-Niknammoghadam kuvailee.

Sijaintiin, aikaan, tärkeyteen ja teksteihin liittyviä suhteita kuvataan samoilla sanoilla

Tutkimuksessa selvisi, että ete-vartaloisilla adpositioilla ja adverbeilla kuvataan sijainnin lisäksi muun muassa aikaan, tärkeysjärjestykseen ja tekstinjärjestykseen liittyviä seikkoja. Lisäksi sanoilla ilmaistaan tekstin ja lukijan, havaitsijan ja havaitun, vaikuttajan ja vaikutuksenalaisen sekä arvioijan ja arvioitavan välisiä suhteita.

– Sana edellä kuvaa lauseessa ensi-ilta on juhannuksen edellä aikaan liittyvää suhdetta. Lauseessa tunteet menevät järjen edellä sana taas ilmaisee tärkeysjärjestystä. Lauseessa tuo teksti edellä on kiva sanalla edellä sen sijaan kuvataan tekstinosien välistä suhdetta, Teeri-Niknammoghadam listaa.

Kokemus kolmiulotteisesta maailmasta ohjaa kielikuvien käyttöä

Teeri-Niknammoghadam tarkasteli tutkimuksessaan myös sitä, millaiset keholliset kokemukset vaikuttavat ete-vartaloisten sanojen kielikuvalliseen käyttöön. Tutkimuksen mukaan ete-vartaloisten adverbien ja adpositioiden kielikuvallinen käyttö voidaan palauttaa liikkeeseen, läheisyyteen ja näkökykyyn liittyviin kehollisiin kokemuksiin.

– Esimerkiksi pää edellä hyppääminen tarkoittaa sitä, että hypätään asennossa, jossa pää johtaa kehon liikettä. Myös päätöksiä voidaan tehdä faktat edellä eli siten, että faktat ohjaavat päätöksentekoa, Teeri-Niknammoghadam sanoo.

– Ilmaisutyyppien samankaltaisuudesta voidaan tehdä tulkinta, että juuri liikkumiseen liittyvä kehollinen kokemus motivoi faktat edellä -tyyppisiä metaforisia ilmauksia, Teeri-Niknammoghadam toteaa.

***

FM Krista Teeri-Niknammoghadam esittää väitöskirjansa Suomen ete-vartaloisten tilagrammien merkitykset ja metaforisuus julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 28.5.2021 klo 12. 

> Väitöstä voi seurata etäyhteydellä (passcode 486791)

Vastaväittäjänä toimii dosentti Minna Jaakola (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Tuomas Huumo (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on suomen kieli.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: krkate@utu.fi

> Väittelijän kuva

> Väitöskirja on julkaistu sähköisenä

Luotu 19.05.2021 | Muokattu 19.05.2021