Asiasana: kulttuuri

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Taiteen ja kulttuurin merkitykset hyvinvoinnille näkyviksi – Uusi verkko-opintojakso käsittelee kulttuurihyvinvointia

31.01.2023

Turun yliopiston Sote-akatemian, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian, kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen ja Kulttuurikampus Turun yhteistyössä toteuttamalla Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -MOOC-kurssilla perehdytään kulttuurihyvinvoinnin soveltamiseen, keskeisiin käsitteisiin ja alan monitieteiseen tutkimukseen.

Nordic Alliance for Sustainability in Gaming (NASG) -verkosto tuo yhteen pohjoismaisia yliopistoja pohtimaan peliteollisuuden ja kestävän kehityksen suhdetta

25.11.2021

Digitaalinen peliteollisuus on nopeasti kasvanut maailman suurimmaksi viihdeteollisuuden alaksi. Se on jo jättänyt taakseen elokuvateollisuuden ja musiikkiteollisuuden, eikä kasvulle näy loppua. Täten on tärkeää etsiä tapoja, joilla peliteollisuudesta aiheutuvia ympäristö- ja kulttuurivaikutuksia saadaan tuotua kestävämmälle tasolle. Pelien, pelaamisen ja kestävän kehityksen suhdetta käsittelevä kaksipäiväinen seminaari järjestetään Turun yliopistolla 29.-30.11.

Kokonaisvaltainen kulttuurilähtöinen kaupunkikehittäminen edistää asukkaiden osallisuutta (Väitös: FM Pia Hovi, 26.11.2021, maisemantutkimus)

Pia Hovi toteaa Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että kulttuurin paikkalähtöinen ja elämäntapaperusteinen määrittely on hyvä tapa edetä kaupunkien suunnittelu- ja kehittämishankkeissa. Tällöin asukkaat ja muut osalliset voivat keskustella yhdessä toimen- tai viranhaltijoiden kanssa kulttuuri-käsitteestä ja siitä, mistä alueen kulttuuriset voimavarat muodostuvat.

Opettajille kirjapari avuksi oppilaiden identiteetin sekä lukemis- ja kirjoittamistaitojen ja monikielisyyden vahvistamiseen

01.02.2021

Miten tukea oppilasta oman identiteetin kehittymisessä tai vahvistaa oppilaiden kielitaitoa ja kielten käyttöä? Opettajia haastaneeseen kysymykseen on nyt tarjolla kaksi tutkittuun tietoon pohjaavaa, arjen opetustyötä tukevaa oppimateriaalikokonaisuutta. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa tuotetut Minästä kiinni ja Kielestä koppi -teokset ovat maksuttomasti kaikkien ladattavissa.