Taiteen ja kulttuurin merkitykset hyvinvoinnille näkyviksi – Uusi verkko-opintojakso käsittelee kulttuurihyvinvointia

31.01.2023

Turun yliopiston Sote-akatemian, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian, kulttuurihyvinvoinnin valtakunnallisen Taikusydän-yhteyspisteen ja Kulttuurikampus Turun yhteistyössä toteuttamalla Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -MOOC-kurssilla perehdytään kulttuurihyvinvoinnin soveltamiseen, keskeisiin käsitteisiin ja alan monitieteiseen tutkimukseen.

Tutkimuksissa taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu voivan muun muassa parantaa hoitotuloksia ja vähentää fyysisiä ja psykologisia oireita. Taideosallistuminen joko taiteen tekijänä tai taiteen kokijana voi myös ehkäistä ja vähentää ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja surullisuutta sekä auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä. 

– Taiteella voi olla positiivisia vaikutuksia koettuun hyvinvointiin, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Verkkokurssi onkin erinomainen lisä osaamiseen kaikille hyvinvoinnin parissa työskenteleville tai yleisesti aiheesta kiinnostuneelle, kommentoi Anna-Mari Rosenlöf Taikusydän-yhteyspisteestä.

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet -MOOC-kurssilla (Massive Online Open Course, kaikille avoin itsenäinen verkkokurssi) tutustutaan kulttuurihyvinvointiin monitahoisena ilmiönä ja näkökulmana, sekä avataan mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen sisältöjen ja menetelmien soveltamiseen saavutettavasti eri ammattialoilla, osana muuttuvaa palvelujärjestelmää. Sisällöt perustuvat viimeisimpään tutkimukseen ja tekijät edustavat monipuolisesti kulttuurihyvinvoinnin osaamista eri näkökulmista. 

Koulutusta monitieteisesti kaikille

Kulttuurihyvinvointi yhdistää monia toimijoita niin koulutuksen kuin työelämänkin kentillä. Aihetta käsittelevälle avoimelle opintojaksolle on jo pitkään ollut kova kysyntä. Turun yliopiston Sote-akatemia ja Turun ammattikorkeakoulu ovat tehneet aiemminkin koulutusyhteistyötä usealla verkko-opintojaksolla. Myös kulttuurihyvinvoinnin teemat ovat olleet korkeakoulujen välisen yhteistyön aiheina jo pitkään. 

– Turun yliopistossa tehdään tälläkin hetkellä kulttuurihyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Esimerkiksi professori Hanna Meretojan vetämässä SELMA-keskuksessa tehdään tutkimusta lukemisen hyvinvointivaikutuksista. Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön koordinoimissa monitieteisissä Asklepios-opinnoissa syvennytään laajemmin terveyden ja kulttuurin suhteisiin, kertoo yksi kurssin tekijöistä, avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelija Anu Laukkanen Turun yliopistosta.

– Turun ammattikorkeakoulussa ovat niin sote- kuin kulttuurialan ammattilaiset voineet opiskella vuodesta 2020 lähtien kulttuurihyvinvoinnin koulutusohjelmassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jatkaa Rosenlöf.

Lisäksi yhteistyökumppanina on Turun ammattikorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen Taikusydän-yhteyspiste, joka tuo yhteen kulttuurihyvinvoinnin verkostot, tutkimuksen, käytännön ja viestinnän. Koulutuksen teemana kulttuurihyvinvointi on ajankohtainen ilmiö, joka näkyy niin kuntien, järjestöjen kuin hyvinvointialueidenkin toiminnassa osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Kulttuurihyvinvoinnin itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso on avoinna kenelle tahansa kiinnostuneelle ja aineistoihin pääsee vapaasti tutustumaan itselleen sopivana ajankohtana. Verkkokurssista on mahdollista saada myös opintopisteitä molempien korkeakoulujen tutkinto-opiskelijana ja avointen korkeakoulujen kautta. 

Opintojakso sopii erityisesti taide-, kulttuuri- ja kasvatusalalla työskenteleville sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Opintojakso tarjoaa perustietopaketin kulttuurihyvinvoinnista myös muille kiinnostuneille ja lisätietoa kaipaaville, kuten päättäjille sekä erilaisissa suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille.

– Kulttuurihyvinvoinnin opintojakso tukee loistavasti molempien korkeakoulujen tarjontaa ja nostaa selkeästi esiin tutkittua tietoa kulttuurin merkityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille ja palvelujärjestelmälle, toteaa Sote-akatemian koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen

Kulttuurihyvinvoinnin perusteet 3 op MOOC avautui 31.1.2023 ja on vuoden ympäri suoritettavissa Digicampuksen oppimisympäristössä.

Lisätietoja:

Jussi Lehtonen, tutkimuspäällikkö, Sote-akatemia, Turun yliopisto, +358 50 326 3735, jussi.lehtonen@utu.fi 
Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu, +358 50 598 5257, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi

Luotu 31.01.2023 | Muokattu 31.01.2023