Opettajille kirjapari avuksi oppilaiden identiteetin sekä lukemis- ja kirjoittamistaitojen ja monikielisyyden vahvistamiseen

01.02.2021

Miten tukea oppilasta oman identiteetin kehittymisessä tai vahvistaa oppilaiden kielitaitoa ja kielten käyttöä? Opettajia haastaneeseen kysymykseen on nyt tarjolla kaksi tutkittuun tietoon pohjaavaa, arjen opetustyötä tukevaa oppimateriaalikokonaisuutta. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa tuotetut Minästä kiinni ja Kielestä koppi -teokset ovat maksuttomasti kaikkien ladattavissa.

 

Kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tueksi tehty teoskaksikko syntyi Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Minästä ja kielestä kiinni -hankkeessa Jenni Alisaaren johdolla.

– Viime aikoina on herätty pohtimaan, miten jokaisen oppilaan luku- ja kirjoitustaitoa voitaisiin kehittää ja miten esimerkiksi piilossa oleva monikielisyys saataisiin oppilaiden käyttöön, voimavaraksi. Lisäksi kouluterveyskyselyissä esiin noussut nuorten pahoinvointi on herättänyt kysymyksen siitä, saako jokainen lapsi ja nuori olla oma itsensä, tuleeko jokaisen moninaisuus hyväksytyksi. Näihin asioihin olemme halunneet kirjaparin avulla tarjota tukea ja menetelmiä opettajille, Alisaari kertoo.

– Me puhumme paljon kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta, mutta moninaisuudessa kyse ei ole vain kielestä ja etnisyydestä. Moninaisuuteen liittyvät myös esimerkiksi erilaiset kyvyt, ikä, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti ja katsomukset. Oppilaamme eivät ole samanlaisia, emmekä me välttämättä tiedä heidän moninaisuudestaan, mutta voimme oppia yhdessä ymmärtämään ja hyväksymään itsemme ja muiden moninaisuutta, koordinaattori Elisa Lehtinen sanoo.

Kirjojen harjoituksia käytännössä testanneen projektitutkija Riia Kivimäen mukaan kirjapari tukee toinen toisiaan. Lehtinen ja Kivimäki suosittelevatkin opettajia tutustumaan monipuoliseen materiaaliin. Mukana on paitsi kirjan aihepiireihin johdattelevaa, tutkittuun tietoon pohjaavaa teoriaa, myös paljon käytännön vinkkejä ja harjoitteita. 

– Teoksissa keskeistä on oppimisen ilo ja luovuus. Näitä harjoitteita ei tehdä hampaat irvessä, Kivimäki sanoo ja kertoo esimerkkinä tehtävän, jossa pyritään tunnistamaan keinotekoisesta kielestä verbit sanan ulkomuodon ja taivutustavan perusteella. Tehtävässä käytettyjä verbejä ovat muun muassa jaffata ja loudata. Identiteettiä vahvistavissa harjoituksissa taas mietitään muun muassa, millainen elokuva tai elokuvajuliste olisit tai miten sukupuolittuneisuus näkyy sanastossamme. 

Hankkeen oppimateriaalit sisältävät pedagogista taustatietoa opettajille, tulostettavaa ja digitaalista materiaalia oppilaille sekä toiminnallisia ja yhteisöllisiä harjoituksia. Kivimäen mukaan kirjapari syntyi tarpeesta. Vastaavia teoksia ei ole Suomessa tarjolla.

– Kirjat ovat suunnattu peruskoulun luokanopettajille sekä kaikille aineenopettajille, Kivimäki sanoo. Soveltaen niitä voi toki käyttää muillakin asteilla ihan varhaiskasvatuksesta lähtien. 

Lehtisen mukaan netti on tulvillaan tietoa, mutta nyt julkaistua teoskaksikkoa käyttäessään opettaja tietää, että se perustuu tutkittuun tietoon ja alan ammattilaiset ovat miettineet kaikki yksityiskohdat tarkkaan.

Yhteistyökumppaneina aineiston luomisessa on ollut muun muassa Seta ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Turun kaupungin museopalvelut sekä Turun normaalikoulu. Lisäksi mukana on ollut iso joukko asiantuntijoita sekä Suomesta että ulkomailta muden muassa professori Jim Cummins, jota pidetään monikielisyyteen liittyvän tutkimuksen pioneerina koko maailmassa. 

Teokset voi ladata hankkeen nettisivulta, jatkossa materiaalit ovat saatavilla myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta sekä Opetushallituksen nettisivuilta. Minästä ja kielestä kiinni -hankkeen on rahoittanut Opetushallitus. 


>> Hankkeen nettisivut


Lisätietoja: koordinaattori Elisa Lehtinen elisa.h.lehtinen@utu.fi

Lisätietoja

Luotu 01.02.2021 | Muokattu 09.02.2021