Asiasana: Opettajankoulutuslaitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Opettajankoulutus siirtyy yhteisvalintaan keväällä 2020 – Uusi soveltuvuuskoe yhdenmukainen kaikissa yliopistoissa

21.01.2020

Eri opettajankoulutusten opiskelijavalinnat uudistuvat koko Suomessa keväällä 2020. Uudessa yhteisvalinnassa hakijat voivat yhteen soveltuvuuskokeeseen osallistumalla hakea usean eri yliopiston opettajankoulutukseen sekä kunkin yliopiston sisällä useaan eri opetusalan koulutusohjelmaan. Keväällä 2020 yhteisvalinnassa ovat mukana luokanopettajan, erityisopettajan, käsityön aineenopettajan, kotitalouden aineenopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan sekä ohjausalan koulutukset.

Innovaatiomessut - kasvatuksen hyvinvoinnille

Aika

17.1.2020 klo 10.00 - 14.45
Tervetuloa opettajaopiskelijoiden järjestämille innovaatiomessuille Rauman Myllymäelle 17.1.2020 klo 10.00-14.45. Messuilla esiteltävät tutkimusperustaiset sovellukset ovat opiskelijoiden kehittämiä. Innovaatiot edistävät kasvatus- ja opetusyhteisöjen toimivuutta ja hyvinvointia.Messuohjelmassa on...

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen loppuseminaari

Aika

7.11.2019 klo 16.30 - 8.11.2019 klo 15.00
Opetatko monikielisiä ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita? Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää ja miten sitä voi käytännössä toteuttaa? Entä millaista on kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka?Tule kuuntelemaan asiantuntijoita ja mielenkiintoisia puheenvuoroja monikielisyyteen ja...

Opettajien tunteet ja uskomukset vaikuttavat myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumiseen ja opettajan tapaan kannustaa oppilaita (Väitös: MEd Jingwen Jiang, 30.8.2019, kasvatustiede)

MEd Jingwen Jiangin väitöstutkimus syventää ymmärrystä opettajien tunnekokemuksista, tunteiden säätelystä, tunteiden ilmaisusta ja uskomuksista sekä niiden suhteesta siihen miten opettaja kannustaa oppilaita autonomiaan, osaamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen. Tutkimuksen avulla voidaan edistää opettajien myönteisiä käsityksiä ja tunnekokemuksia sekä tehokasta opettajuutta, joiden avulla kyetään vastaamaan opiskelijoiden psykologisiin tarpeisiin.