Asiasana: Opettajankoulutuslaitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yliopistopedagogiikka

Yliopisto-opettajan työ on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan. Yliopistopedagogiikan yksikön tehtävänä on tehdä yliopistopedagogista tutkimusta ja edistää yliopistopedagogisen tiedon hyödyntämistä Turun yliopiston koulutuksen kehittämisessä. 

Turun yliopistolle 130 000 euron rahoitus harjoittelupäiväkoti pikkunorssin toiminnan kehittämiseen

22.05.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen. Suomen ensimmäisen Raumalle tulevan harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Turun yliopistolle myönnettiin pikkunorssin toiminnan käynnistämiseen 130 000 euroa.
 

Suomalaisen koulun huippumaine toi hongkongilaiset opettajat viiden viikon oppimatkalle Turun yliopistoon ja Turun normaalikouluun

05.05.2019

Ryhmä Hong Kongissa työskenteleviä opettajia vieraili viiden viikon ajan Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja Turun normaalikoulussa syventymässä suomalaiseen opetusjärjestelmään ja opettajankoulutukseen. Koulumme erityispiirteistä vierailijoita kiinnosti erityisesti ilmiöpohjainen oppiminen, opettajan itsenäinen rooli sekä opetuksen pedagogisuuden painotus. 
 

Suomalaisen kansainvälisen koulun oppilailla yhdysvaltalaisia lukiolaisia huomattavasti parempi digitaalinen valeuutisten lukutaito

02.05.2019

Tuoreessa tutkimuksessa ilmeni, että kansainvälisen suomalaisen koulun oppilaat menestyivät amerikkalaisia lukiolaisia huomattavasti paremmin tehtävissä, jotka mittasivat digitaalista lukutaitoa sosiaalisessa mediassa ja nettiuutisten yhteydessä. Tutkijoiden mukaan tulokset saattavat johtua suomalaisen opetussuunnitelman ja International Baccalaureate -koulutusohjelman opetusuunnitelman tavasta harjaannuttaa oppilaiden kriittistä ajattelua, mikä poikkeaa Yhdysvaltojen järjestelmästä ja opetussuunnitelmasta.

Opetusministeriö laajentaa opettajankoulutuslaitoksella Raumalla kehitetyn pikkunorssimallin valtakunnalliseksi

06.02.2019

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella Raumalla kehitetty harjoittelupäiväkotitoiminnan eli "pikkunorssin" malli halutaan laajentaa Suomessa muihinkin yliopistoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa yliopistoille 1,2 miljoonan euron erityisavustushaun harjoittelupäiväkotitoiminnan kokeiluun, julkisti opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vieraillessaan opettajankoulutuslaitoksella Raumalla 4.2.2019.