Asiasana: Opettajankoulutuslaitos

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen loppuseminaari

Aika

7.11.2019 klo 16.30 - 8.11.2019 klo 15.00
Opetatko monikielisiä ja kulttuurisesti moninaisia oppilaita? Miksi monikielisyyden tukeminen on tärkeää ja miten sitä voi käytännössä toteuttaa? Entä millaista on kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka? Tule kuuntelemaan asiantuntijoita ja mielenkiintoisia puheenvuoroja monikielisyyteen ja...

Opettajien tunteet ja uskomukset vaikuttavat myönteisen opettaja-oppilassuhteen rakentumiseen ja opettajan tapaan kannustaa oppilaita (Väitös: MEd Jingwen Jiang, 30.8.2019, kasvatustiede)

MEd Jingwen Jiangin väitöstutkimus syventää ymmärrystä opettajien tunnekokemuksista, tunteiden säätelystä, tunteiden ilmaisusta ja uskomuksista sekä niiden suhteesta siihen miten opettaja kannustaa oppilaita autonomiaan, osaamiseen sekä yhteenkuuluvuuteen. Tutkimuksen avulla voidaan edistää opettajien myönteisiä käsityksiä ja tunnekokemuksia sekä tehokasta opettajuutta, joiden avulla kyetään vastaamaan opiskelijoiden psykologisiin tarpeisiin. 
 

Yliopistopedagogiikka

Yliopisto-opettajan työ on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan. Yliopistopedagogiikan yksikön tehtävänä on tehdä yliopistopedagogista tutkimusta ja edistää yliopistopedagogisen tiedon hyödyntämistä Turun yliopiston koulutuksen kehittämisessä. 

Turun yliopistolle 130 000 euron rahoitus harjoittelupäiväkoti pikkunorssin toiminnan kehittämiseen

22.05.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seitsemälle varhaiskasvatuksen opettajankoulutusta järjestävälle yliopistolle yhteensä 1,2 miljoonaa euroa harjoittelupäiväkotitoiminnan kehittämiseen. Suomen ensimmäisen Raumalle tulevan harjoittelupäiväkodin, pikkunorssin, perustamista on edistetty Turun yliopistossa syksystä 2017 lähtien. Turun yliopistolle myönnettiin pikkunorssin toiminnan käynnistämiseen 130 000 euroa.