cLovidia esitetään EU:lle malliksi hyvästä käytännöstä

10.10.2023

Uudenlaista opetusteknologista innovaatiota kehittänyt cLovid-tiimi on saanut rahoittajaltaan DAADilta hyvät arviot. DAAD antoi projektin toteutukselle 93 pistettä mahdollisesta 100:sta ja suosittelee EU:lle, että projekti esitettäisiin mallina hyvästä käytännöstä.

Turun yliopisto, Münsterin yliopisto ja University Medical Center Utrecht kehittivät EU:n tuella uusia ratkaisuja kuvamateriaalia hyödyntävään verkko-opetukseen. Opetusteknologisia innovaatioita testattiin patologian eli tautiopin opetuksessa.

– cLovidin kehittämä digitaalinen oppimisympäristö soveltuisi mielestämme erittäin hyvin erikoislääkärikoulutuksen tarpeisiin, ja haluaisimme edistää oppimisympäristön käyttöönottoa Suomessa. Parhaillaan olemme selvittämässä immateriaalioikeudellisia reunaehtoja, konsortiossa Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta mukana ollut yliopistotutkija Laura Helle kertoo.

Takana on suuri ja paikoin raskas urakka. Kaksivuotinen monitieteinen hanke otti koville.

– Ensin keskieurooppalaisten partnerien piti rakentaa digitaalinen oppimisympäristö ennen kuin voitiin testata sitä käytännön opetustilanteissa saati arvioida tuloksia. Ensimmäinen tekninen stressitesti epäonnistui, joten kaksi käytännön opetuskokeilua jouduttiin sijoittamaan projektin viime metreille, Helle kertoo.

Turun yliopistosta Helteen lisäksi konsortio kehitystyötä veivät eteenpäin projektitutkija Mikko Kainulainen opettajankoulutuslaitokselta sekä dosentti Pauliina Kronqvist ja Katarina Korpinen biolääketieteen laitokselta.

>> Lue myös: cLovid-projektin ensimmäinen opetuskokeilu osoittautui onnistuneeksi
>> Lue lisää cLovid-hankkeesta

Luotu 10.10.2023 | Muokattu 10.10.2023