Pikkunorssin toiminta siirtyy Rauman kaupungille 1.1.2024

03.11.2023

Turun yliopisto/Pikkunorssi Oy ja Rauman kaupunki sopivat Pikkunorssi Oy:n toiminnan siirtämisestä osaksi Rauman kaupungin toimintaa 1.1.2024 alkaen. Kaupunki ostaa liiketoiminnan yhdellä eurolla. Pikkunorssin henkilöstö siirtyy kaupungille niin sanotusti vanhoina työntekijöinä.

Päiväkoti Pikkunorssissa toimii viisi varhaiskasvatusryhmää ja kaksi esiopetusryhmää. Päiväkodissa on yhteensä 115 lasta ja 25 henkilöstön jäsentä. 

­– Pikkunorssi jatkaa toimintaansa saumattomasti osana kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatusta. Päiväkodin ylläpitäjän vaihtuminen ei aiheuta muutoksia hoidossa oleville lapsille eikä heidän huoltajilleen, sivistystoimialan johtaja Soile Strander toteaa.

Liiketoimintakaupan yhteydessä Turun yliopisto myy Rauman kaupungille Pikkunorssi Oy:n tiloissa olevan irtaimiston 132 490,54 eurolla.

Rauman kaupunki sitoutuu ylläpitämään Pikkunorssissa nykytasoiset tutkimus- ja opetustyön edellytykset niin, että Turun yliopisto voi järjestää päiväkodissa tutkimus- ja opetustoimintaa osana yliopiston toimintaa. Turun yliopisto maksaa korvauksena edellytyksien ylläpitämisestä Rauman kaupungille vuosittain 60.000 euroa.

– Pikkunorssi tekee erinomaista kasvatustyötä, pedagogista kehitystyötä sekä harjoitteluohjaus- ja tutkimusyhteistyötä. Turun yliopisto jatkaa Rauman kaupungin kanssa yhteistyön rakentamista positiivisella katseella tulevaisuuteen, Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori ja Pikkunorssi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Piia Björn toteaa.

Rauman kaupunki ostaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä Pikkunorssi-päiväkodin kiinteistön, johon kuuluvat päiväkotirakennus ja tontti. Kiinteistön pinta-ala on noin 5 800 m2 ja kauppahinta yhteensä 4 953 745 euroa.

– Olen tyytyväinen, että yhteinen valmistelumme on saavuttanut päätösvaiheen. Aikaan saadut sopimukset ovat jatkoa helmikuiselle yhteistyösopimuksellemme, jossa päätimme yhdessä käynnistää Pikkunorssin toiminnan siirtämisen kaupungille. Ennen allekirjoittamista esitämme sopimukset vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi, kaupunginjohtaja Esko Poikela sanoo.

Rauman kaupunki ja Turun yliopisto solmivat helmikuussa 2023 yhteistyösopimuksen, jossa Rauman kaupunki sitoutuu tukemaan Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen toimintaa ja kehittämistä vuosittain yhteensä 1,25 miljoonan eurolla. Vastaavasti Turun yliopisto sitoutuu harjoittamaan Raumalla tutkintoon johtavaa yliopisto-opetusta ja siihen liittyvää tutkimustoimintaa. Sopimus on voimassa vuoden 2033 loppuun asti, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Luotu 03.11.2023 | Muokattu 03.11.2023