Turun yliopiston opettajankoulutuksen osaamista hyödynnetään Sri Lankan koulutusuudistuksessa

25.10.2021

Sri Lankassa on käynnistynyt laajamittainen koulutusuudistus, jonka avulla pyritään kehittämään maan yläkoulun ja toisen asteen koulutusjärjestelmää. Uudistusta rahoittaa Aasian kehityspankki (ADB), joka on valinnut koulutusuudistuksen teknisen avun toimittajaksi kansainvälisen konsortion. Turun yliopisto tuo teknisen avun projektiin asiantuntemusta opetussuunnitelmien kehittämisestä ja pedagogisista menetelmistä.

Kansainvälistä konsortiota ja teknisen avun projektia johtaa Helsingin yliopiston omistama HY+. Mukana projektissa on HY+:n ja Turun yliopiston lisäksi myös kaksi korealaista koulutuksen arviointiin ja kehittämiseen erikoistunutta instituuttia.

Suomalaisjohtoisen konsortion toimittama teknisen avun projekti Sri Lankassa kestää yhteensä kolme vuotta, ja se on tärkeä avaus Suomen ja Sri Lankan väliselle opetusalan yhteistyölle.

Tavoitteena uusien taitojen ja oppimismetodien käyttöönotto Sri Lankan toisen asteen kouluissa

Sri Lankassa on käynnissä kunnianhimoinen koulutusuudistus, jonka tavoitteena on globaalisti kilpailukykyisen tietoyhteiskunnan ja modernin globaalin talouden rakentaminen. Uudistuksessa keskitytään myös koulutuksen uusiin strategioihin kuten etäoppimiseen ja -opetukseen sekä fyysisten että virtuaalisten oppimisympäristöjen sulauttamiseen.

- Tässä projektissa meidän tehtävämmeon yhteistyössä Sri Lankan koulutuksen asiantuntijoiden kanssa etsiä keinoja, joilla koulujen opettajalähtöistä opetusta voitaisiin suunnata oppijakeskeiseen suuntaan käyttäen oppijoita aktivoivia menetelmiä, kuten tutkivaa oppimista, kertoo professori Eila Lindfors, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta, opettajakoululutuslaitoksen Rauman yksiköstä.

- Erityisenä haasteena on tasa-arvoisten oppimismahdollisuuksien edistäminen alueellisesti ja oppilaita kiinnostavien ja motivoivien työtapojen käyttö opetuksessa, esimerkiksi tyttöjen kiinnostuksen herättäminen teknisille aloille. Tässä yhtenä mahdollisuutena kehitetään ns. sulautuvaa opetusta, jossa hyödynnetään lähi-, etä- ja verkossa tapahtuvaa opiskelua tarkoituksenmukaisesti, sanoo Lindfors.

- Työskentelemme Sri Lankan kollegoiden kanssa yhdessä myös opetussuunnitelmien ja -sisältöjen uudistamiseksi luonnontieteiden, teknologian, tekniikan, matematiikan ja kaupallisten aineiden osalta. Tavoitteena on kehittää maan tosien asteen kouluihin innovaatiolaboratorioita, joissa oppijakeskeistä opetusta ja toiminnallista oppimista tuetaan käytännön projekteissa, kertoo professori Lindfors.

Etätyöpajat ja -koulutukset jo täydessä vauhdissa

Yhteistyö Sri Lankan opetushallituksen ja opetusministeriön kanssa on jo käynnistynyt useiden etäkoulutusten ja -työpajojen kautta. Työskentelyyn on osallistunut virkamiehiä ja kouluttajia, jotka puolestaan vievät uusia opetuksen ja oppimisen tapoja eteenpäin opettajankoulutuslaitoksiin ja toiseen asteen opettajille.

Professori Lindforsin kanssa etäkoulutusten ja -työpajojen suunnittelijana ja ohjaajana on toiminut Turun normaalikoulusta aineenopettaja ja opettajankoulutuksen asiantuntija Pekka Parkkinen. Parkkisella on pitkä käytännön kokemus luonnontieteellisten aineiden opettamisesta toisella asteella.

- Suomalainen yliopistojen normaalikoulujärjestelmä on ainutlaatuinen maailmanlaajuisessa tarkastelussa. Kaikki tulevat opettajamme harjoittelevat ”norssissa” osana pedagogisia opintojaan. Teemme norssissa tiivistä yhteistyötä kasvatustieteiden tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Tämän ansiosta tutkimukseen perustuvat uudet oppimisen ja opettamisen menetelmät ovat myös käytännössä testattu, ja sitten kehitämme niitä yhdessä eteenpäin, Parkkinen kertoo.

- Tämä yhteistyö on erinomainen esimerkki Turun yliopiston monitieteisestä osaamisesta. Kasvatustieteiden tiedekunnassa tehtävän käsityökasvatuksen pääaineen tutkimuksen ja käsityön aineenopettajakoulutuksen ansiosta olemme nyt mukana tässä kansainvälisessä projektissa, lisää Lindfors.

Turun yliopiston koulutusviennistä vastaavien koordinaattoreiden, Ari Kosken ja Iina Hautalan mukaan Sri Lankan projekti on oivallinen esimerkki kasvavasta tarpeesta kansainväliselle yhteistyölle. Samalla sen on myös hieno osoitus suomalaisten yliopistojen yhteistyöstä koulutusviennissä.

- Turun yliopisto on todella ylpeä saadessaan olla mukana tässä merkityksellisessä projektissa. Yliopistomme rooli ja tehtävät vastaavat hyvin meidän tutkimuksemme ja osaamisemme vahvuuksia sekä käytännön kokemuksiamme opetuksen kehittämisprojekteista, toteaa Koski.

- Uskomme, että voimme aidosti tukea kumppaneitamme Sri Lankassa heidän koulutusuudistuksessaan. Samalla tämä on meille itsellemme hieno mahdollisuus oppia uutta ja laajentaa koulutuspalvelujemme ja -yhteistyön kenttää, täydentää Hautala.
 

Teksti: Kati Kaarlehto
Kuva: Hanna Oksanen

Luotu 25.10.2021 | Muokattu 27.10.2021