Opettajankoulutus parantaa lasten koulutusmahdollisuuksia Intiassa

30.05.2023

Thousand Schools -ohjelma on kunnianhimoinen aloite, jonka avulla pyritään varmistamaan kaikille Intian lapsille yhtäläiset ja laadukkaat koulutusmahdollisuudet. Osana ohjelmaa Turun yliopisto tarjoaa opettajankoulutusta paikallisille kouluille ja opettajille.

Koulutus on vahva sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen työkalu. Monissa maissa laadukkaan koulutuksen varmistaminen kaikille on kuitenkin edelleen valtava haaste. Intiassa puutteellisten koulutusmahdollisuuksien taustalla on monenlaisia tekijöitä, kuten köyhyys, sukupuolten väliset erot, pula opettajista, infrastruktuurin puutteet sekä yhteiskunnalliset ja kulttuuriset esteet. Vaikka Intia on vuosien varrella edistynyt merkittävästi koulutusjärjestelmänsä parantamisessa, mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen on edelleen rajallinen.

Haasteiden ratkaisemiseksi Tata Steel Foundation ja ASPIRE ovat yhdistäneet voimansa luodakseen Thousand Schools -ohjelman, jonka avulla pyritään takaamaan kaikille Intian lapsille mahdollisuus tasavertaiseen ja laadukkaaseen koulutukseen. Turun yliopisto on mukana ohjelmassa opettajankoulutustoiminnan kautta, jonka tavoitteena on parantaa opetuksen ja oppimisen laatua.

decorations on a local school building
Thousand Schools -ohjelmassa pyritään varmistamaan kaikille Intian lapsille mahdollisuus käydä koulua  (Kuva: Mirjami Jeskanen)

Keskiössä kouluun pääsy, oppiminen ja hallinto

Thousand Schools -ohjelman kattotavoitteena on luoda toistettavissa oleva ja skaalautuva malli, joka takaa kaikille lapsille oikeuden ja mahdollisuuden koulutukseen. Tätä tavoitetta silmällä pitäen ohjelmassa keskitytään kehittämään koulutuksen kolmea keskeistä aihealuetta, joihin kuuluvat kouluun pääsy, oppiminen ja hallinto. Ohjelmalla pyritään varmistamaan, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus käydä koulua ja suorittaa toisen asteen koulutus. Samalla keskitytään poistamaan oppimisvajetta koskevia ongelmia, luomaan tehokkaita oppimisympäristöjä kouluihin, sekä vahvistamaan ja parantamaan koulujen hallintorakenteita.

Sijainnillisesti ohjelma keskittyy Intian maaseutujen aluille ja kyliin, joissa lasten koulunkäynti on vähäistä ja koulutuksen laatu heikkoa. Odishan ja Jharkhandin osavaltioissa vuonna 2015 perustettu Thousand School -ohjelma on sittemmin otettu käyttöön myös muissa osavaltioissa. Menestyksen ansiosta ohjelman tavoittavuutta on tarkoitus laajentaa entisestään.

Opettajankoulutusta maaseutujen ja kylien kouluille

Turun yliopisto tuli mukaan Thousand Schools -ohjelmaan vuonna 2021 Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL) -verkoston kautta. Yliopiston pedagogiset asiantuntijat tuottavat ohjelmassa mukana oleville Intian kouluille uusia oppimista tukevia opetussisältöjä. Tämän lisäksi kouluissa työskenteleville opettajille tarjotaan lyhytkestoista opettajankoulutusta.

Paikallisten opettajien kouluttaminen on olennainen osa ohjelman tavoitteiden toteutumista, sillä koulutuksen myötä opettajilla on paremmat valmiudet tarjota oppilaille laadukasta opetusta. Kevään 2023 koulutuksissa keskityttiin paikallisten opettajien toiveesta matematiikan ja luonnontieteiden opettamiseen. Verkko-opetuksena toteutetuista koulutuksista vastasivat Mari Hanski Turun normaalikoulusta ja Sari Isokytö-Sinjoi Rauman normaalikoulusta. Molemmat pitivät koulutuskokemusta pääosin positiivisena, sillä koulutukseen osallistuneet opettajat Intiassa olivat hyvin motivoituneita ja innokkaita oppimaan.

- Paikallisten opettajien tiedonjano oli vaikuttavaa, he todella halusivat oppia lisää. Suuri osa läpikäymistämme aiheista on monimutkaisia parhaimmissakin olosuhteissa. Kun aikaa ja resursseja on vähän, niitä on entistäkin haastavampi opettaa ja oppia. Opettajat olivat kuitenkin enimmäkseen erittäin motivoituneita ja esittivät hyviä kysymyksiä, mikä teki kokemuksesta positiivisen, Hanski kertoo.

local school buildings
Yhteistyö Intian kyläkoulujen kanssa on ollut antoisaa (Kuva: Mirjami Jeskanen)

Matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan painottuvien oppituntien lisäksi Hanski ja Isokytö-Sinjoi keskittyivät koulutuksissa myös opetusmenetelmiin. Osalla Intian koulujen opettajista ei ole virallista opettajankoulutustaustaa, minkä vuoksi heidän pedagogiset taitonsa vaihtelevat merkittävästi. Lisäksi Intian koulutusjärjestelmä keskittyy paljolti oppilaiden menestykseen yleiskokeissa, joissa painottuu tiedon ulkoa opettelu muiden oppimiskokemusten jäädessä vähemmälle huomiolle.

- Intiassa perinteinen koulutuskulttuuri keskittyy paljon opettajaan. Toisin sanoen, opettajat opettavat ja oppilaat kuuntelevat. Yritimme koulutuksissa näyttää paikallisille opettajille, että opettaminen ja oppiminen voivat olla vuorovaikutteisia, mukaansatempaavia ja hauskoja prosesseja. Toivon, että pystyimme laajentamaan opettajien ymmärrystä siitä, mitä opetetaan sekä siitä, miten opetetaan, Isokytö-Sinjoi sanoo.

Turun yliopiston työ Thousand Schools -ohjelman kumppanina jatkuu, ja opettajankoulutuksia ollaan järjestämässä lisää. Yhteistyö on osoittautunut mielekkääksi kaikille osapuolille.

- Kesäkuussa jatkamme matematiikan parissa, mutta syksylle on mielessä jo uusia aiheita. Kahden kulttuurin välinen yhteistyö koulutuksen edistämiseksi on ollut todella antoisaa. Olemme saaneet olla viemässä suomalaista osaamista Intian kyläkoulujen opettajille, mutta olemme myös oppineet heiltä paljon. Tarttuva ilo ja tahto oppia uutta sekä opettajien paneutuminen opetettuihin aiheisiin on innostanut myös meitä suomalaisia, iloitsee koulutusasiantuntija Mirjami Jeskanen Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta. 

Luotu 30.05.2023 | Muokattu 30.05.2023