Coimbra Groupin vuosikonferenssissa pureuduttiin tutkimuksen ja koulutuksen väliseen suhteeseen

13.06.2024

Kesäkuun alussa järjestetyn Coimbra Group -yliopistoverkoston vuosikonferenssi ja yleiskokous kokosivat Turkuun suuren joukon eurooppalaisten yliopistojen edustajia. Research and Education – Most Impactful Together -teeman ympärille rakennetussa tapahtumassa keskityttiin tutkimuksen ja koulutuksen välisiin synergioihin.

Vuonna 1985 perustettu Coimbra Group on monitieteisten eurooppalaisten yliopistojen verkosto, johon kuuluu 40 yliopistoa 22 maasta. Verkoston tavoitteena on edistää kansainvälistymistä, akateemista yhteistyötä, korkeaa koulutuksen ja tutkimuksen tasoa sekä palvella yhteiskuntaa. Verkosto vaikuttaa myös aktiivisesti eurooppalaiseen tutkimus- ja koulutuspolitiikkaan.

4.-7.6. järjestettyä vuosikonferenssia isännöivät Coimbra Group -verkoston pitkäaikaiset jäsenet Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Vuosikonferenssi keräsi tänä vuonna ennätyksellisen määrän innokkaita osallistujia – noin 300 edustajaa 40 yliopistosta eri puolilta Eurooppaa. Tutkimuksen ja koulutuksen välistä suhdetta käsiteltiin konferenssin aikana eri työryhmien kokouksissa ja sessioissa sekä konferenssin julkisessa yleisötilaisuudessa, joka järjestettiin Logomossa.

Konferenssin aikana näytillä olleet posterit avasivat Coimbra Groupin työryhmien työtä ja tavoitteita. Työryhmät ovat keskeinen osa verkoston toimintaa.

Puheenvuoroissa korostui tutkimuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen merkitys

Tiistaina 4.6. käynnistynyt konferenssi sisälsi alkuun Coimbra Group -verkoston hallituksen, rehtorien ja työryhmien tapaamisia. Tarjolla oli myös tekoälyyn, tiedeviestintään ja yliopistojen dekolonisaatioon keskittyviä yhteisiä sessioita sekä Turun kaupungin vastaanotto kaupungintalolla.

Yliopistojen dekolonisaatioon keskittyvä sessio kiinnosti monia konferenssivieraita.
Turun kaupungin vastaanotto järjestettiin kaupungintalolla.

Logomossa torstaina 6.6. järjestetyssä yleisötilaisuudessa kuultiin laaja kattaus asiantuntijoiden puheenvuoroja ja keskusteluja konferenssin teemasta. Yleisötilaisuuden avanneet Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Åbo Akademin rehtori Mikael Lindfelt korostivat yhteisessä puheenvuorossaan yliopistojen keskeistä roolia yhteiskunnallisen kestävyyden, kilpailukyvyn ja turvallisuuden vahvistamisessa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Rehtorit painottivat puheessaan myös akateemisen vapauden merkitystä sekä tieteen roolia kansalliset rajat ylittävänä universaalina voimana.

Rehtorit Jukka Kola ja Mikael Lindfelt avasivat konferenssin julkisen osuuden Logomossa.

Euroopan unionin innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavan komissaari Iliana Ivanova puhui konferenssiyleisölle videotervehdyksen välityksellä. Komissaari Ivanova korosti puheessaan tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatioiden merkitystä vahvalle ja kilpailukykyiselle Euroopalle.

Tilaisuuden keynote-puheenvuorosta vastannut sosiologian professori ja tutkimuksen lippulaiva INVESTin johtaja Jani Erola keskittyi puheessaan tutkimuksen ja koulutuksen väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen. Erolan mukaan tutkimuksen ja koulutuksen välistä suhdetta tulee pyrkiä aktiivisesti parantamaan, sillä tutkimukseen vahvasti kytkeytyvät koulutusohjelmat ja laadukas opetus ovat keskeinen osa yliopistojen yhteiskunnallista roolia ja vaikuttavuutta. Erolan puheenvuoroa seurasi Tarton yliopiston rehtori Toomas Asser, joka jakoi kokemuksiaan ja näkemyksiään tutkimuksen ja koulutuksen välisestä suhteesta.

Turun yliopiston sosiologian professori Jani Erola korosti puheenvuorossaan huippututkimukseen kytkeytyvien koulutusohjelmien ja laadukkaan opetuksen merkitystä.

Globaalit haasteet vaativat monitieteistä koulutus- ja tutkimusyhteistyötä

Puheenvuorojen jälkeinen paneelikeskustelu Research and Education at the core of the knowledge factory pureutui niin ikään tutkimuksen ja koulutuksen välisiin synergioihin. Keskustelua moderoi Turun yliopiston vararehtori Piia Björn. Panelistit Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi), Roberto Di Pietra (Sienan yliopisto), Giovanni Molari (Bolognan yliopisto) ja Tine Delva (Euroopan komissio) nostivat keskustelun aikana esiin muun muassa tarpeen vahvistaa monitieteisiä lähestymistapoja koulutuksessa ja tutkimuksessa, jotta globaaleihin haasteisiin pystytään vastaamaan entistä paremmin. Lisäksi panelistit peräänkuuluttivat yksilöllisen ja institutionaalisen kilpailun rinnalle myös toimivaa yhteistyötä sekä hallinnollisia rakenteita ja joustavuutta tukevia päätöksiä, jotka mahdollistavat yliopistojen monitieteisen tutkimus- ja koulutustoiminnan.

Turun yliopiston vararehtori Piia Björn (kuvassa vasemmalla) moderoi koulutuksen ja tutkimuksen välisiin synergioihin keskittyvää paneelikeskustelua.

Iltapäivän aikana konferenssiyleisö pääsi seuraamaan eurooppalaisiin yliopistoalliansseihin keskittyvää osiota, jossa paneuduttiin allianssien keinoihin tukea tutkimuksen ja koulutuksen välisiä synergioita. Allianssien edustajien puheenvuoroissa nousivat esiin muun muassa erilaisten yhteistyö-, liikkuvuus- ja tutkinto-ohjelmien rooli sekä haastepohjaiset oppimismetodit, tutkimuksellinen oppiminen ja innovatiivinen pedagogiikka.

Konferenssin julkinen tapahtuma sisälsi myös väitöskirjatutkijoille suunnatun 3 Minute Thesis -kilpailun  Euroopan finaalin. Voitosta kisasivat Princess Cabotaje (Uppsalan yliopisto), Rachel Hare (Bristolin yliopisto) ja Silvia Lasnik (Grazin yliopisto). Väitöskirjatutkijoiden tehtävänä oli esitellä yleisölle ja tuomaristolle tutkimusaiheensa ja sen merkittävyys mahdollisimman mielenkiintoisesti kolmessa minuutissa. Tiukan kilpailun voiton vei lopulta Silvia Lasnik, joka keskittyy tutkimuksessaan taipumukseen asettaa englantia äidinkielenään puhuvat opettajat etusijalle kielenopetuksessa.

Jännittävän 3 Minute Thesis -kilpailun voiton vei lopulta Silvia Lasnik (kuvassa oikealla).

Torstain konferenssipäivä huipentui Ruissalon Telakalla järjestettyyn illalliseen ja illanviettoon.

Ruissalon Telakka tarjosi juhlavat puitteet konferenssi-illalliselle.

Monipuolinen sosiaalinen ohjelma kruunasi onnistuneen konferenssin

Konferenssiviikko päättyi perjantaina 7.6. järjestettyyn Coimbra Groupin yleiskokoukseen, jonka jälkeen osallistujat pääsivät vielä seuraamaan korkeakoulutuksen käytäntöyhteisöihin keskittyvää sessiota. Loppupäiväksi tarjolla oli virkistäviä sosiaalisia aktiviteetteja, kuten opastetut vierailut Turun tuomiokirkossa ja Paimion parantolassa sekä ulkoilua Kurjenrahkan kansallispuistossa. Lauantaina osallistujilla oli vielä mahdollisuus hypätä matkustajahöyrylaiva s/s Ukkopekan kyytiin Naantaliin.

Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi ja Åbo Akademin vararehtori Gunilla Widén puhuivat korkeakoulutuksen käytäntöyhteisöihin keskittyvässä sessiossa.

Intensiivinen konferenssiviikko sai osallistujilta kiitosta ajankohtaisesta ja monipuolisesta ohjelmasta. Myös järjestäjät olivat tyytyväisiä konferenssiviikon antiin. Rehtori Jukka Kola esitti perjantain puheenvuorossaan kiitokset koko Coimbra Group -verkostolle aktiivisesta yhteistyöstä ja siitä, että vuosikonferenssin teemaa oli onnistuttu käsittelemään viikon aikana monipuolisesti ja avoimesti. Rehtori Kola kehotti verkoston jäseniä pysymään avoimina ja puolustamaan akateemista vapautta rohkeasti myös jatkossa.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola ja Coimbra Group -verkoston puheenjohtaja Ludovic Thilly olivat tyytyväisiä vuosikonferenssin antiin.
Konferenssi keräsi Turkuun noin 300 osallistujaa 40 yliopistosta eri puolilta Eurooppaa.

Valokuvat: Antero Lynne

Luotu 13.06.2024 | Muokattu 14.06.2024