Opettajankoulutuslaitos

Opettajankoulutuslaitoksessa koulutetaan laaja-alaisesti päteviä ja monipuolisesti ammattitaitoisia opettajia. Opettajankoulutuslaitoksessa tehdään kansainvälisesti tunnustettua kriittistä tutkimusta, joka luo tieteellisen perustan laitoksen opetukselle. 

Laitos tukee opiskelijoiden kehittymistä kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen innovatiivisiksi asiantuntijoiksi, jotka kehittävät itseään, ammattiaan sekä koulu- ja päivähoitojärjestelmää.  Laitoksella tehtävä oppimisen ja koulutuksen tutkimus on yksi Turun yliopiston strategiassa mainituista tutkimuksen vahvuusaloista.

Opettajankoulutuslaitos toimii kahdella paikkakunnalla kouluttaen opettajia sekä Turussa että Raumalla.

Tutustu opettajankoulutuslaitokseen