Tutkimus opettajankoulutuslaitoksella

Opettajankoulutuslaitoksella tehtävän tutkimuksen tavoitteena on edistää tulevaisuuden koulun sekä lasten ja nuorten koulutuksellisista haasteista selviytymistä. Opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä toimii tutkimuskeskus Center for Research on Learning and Instruction (CeRLI).

Opettajankoulutuslaitoksella tehtävä tutkimus kohdistuu pääasiallisesti seuraaviin teemoihin:

  • Tieteellinen ja matemaattinen ajattelu tulevaisuuden digitaalisessa yhteiskunnassa

  • Taiteen, käsityön ja suunnittelun integroitu ja teknologiaa hyödyntävä opetus

  • Monikulttuurisuus, yhdenvertaisuus ja yhteiskunnallinen muutos

  • Kouluhyvinvointi, osallistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Yhteiskunnallisen muutoksen osalta tärkeitä oppimisen ja opettamisen tutkimusaiheita ovat opetus- ja oppimisprosessien yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja demokratiakasvatus sekä pedagogiset haasteet monikulttuuristuvissa koululuokissa.

Lisäksi laitoksella tehdään tutkimusta muilla sen koulutusohjelmiin sisältyvillä alueilla, kuten opettajankoulutus, korkeakoulutus ja eri oppiaineiden didaktiikka. 

Tutustu käynnissä oleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiimme

Open schools for open societies (OSOS)

Open schools for open societies (OSOS)

The consortium project is funded by EU Horizon 2020 Framework Programme (2017-2020) 

The project aims to describe and implement at scale a process that will facilitate the transformation of schools to innovative ecosystems, acting as shared sites of science learning for which leaders, teachers, students and the local community share responsibility, over which they share authority, and from which they all benefit through the increase of their communities’ science capital and the development of responsible citizenship. The project supports a large number of European schools to implement Open Schooling approaches by a) developing a model that promote such a culture, b) offering guidelines and advice on issues such as staff development, redesigning time, and partnerships with relevant organisations (local industries, research organisations, parents associations and policy makers), and c) suggesting a range of possible implementation processes from small-scale prototypes through to setting up an “open school within a school” or even designing a new school while it is testing and assessing them in more than 1,000 school environments in 12 European countries. The themes of the project activities developed and pursuit in participating schools that will take place will focus on areas of science linked with the Grand Societal Challenges as shaped by the EC, will be related to RRI and will link with regional and local issues of interest.

Yhteistyökumppanit

  • Hanketta koordinoi Ellinogermaniki Agogi Scholi Panagea Savva (EA)
  • Turun yliopisto

Yhteystiedot

Tomi Jaakkola

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen kotisivut

Next-Lab

Next-Lab

​The consortium project (2017-2019) is funded by EU in the context of the European Union’s Horizon 2020 programme.

Next-Lab focuses on introducing inquiry-based science education (IBSE) in schools and continues the mission of the project Go-Lab, promoting innovative and interactive teaching methods in primary and secondary schools. Next-Lab brings Go-Lab ecosystem to a new level of innovation, providing advanced collaboration facilities for teachers and students, online labs for younger students (primary school), learning apps helping students to acquire 21st century skills, an ePortfolio tool, and other new features. Furthermore, Next-Lab addresses pre-service teachers, cooperating with teacher training institutions and contributing to their training programmes. Next-Lab is coordinated by University of Twente, the Netherlands and provides training and support to teachers in 30 European countries, extending Go-Lab community and facilitating cross-border teacher collaboration.

Yhteystiedot

Koen Veermans
Miikka Korventausta

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen kotisivut

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth. Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies

DigiYouth -hankkeen tavoitteena on kehittää Viron, Suomen, Latvian ja Ruotsin 14–19 -vuotiaiden nuorten yrittäjyyttä ja maiden rajat ylittävää yhteistyöosaamista. Hankkeessa tuetaan digitaalisiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin keskittyvien start-up –tyyppisten opiskelijayritysten perustamista ja toimintaa.

Lukuvuosien 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 aikana toteutetaan digitaalisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen yrittäjyysmallinnusta, jossa kehitetään koko tuotekehitysketjua ideasta kaupalliseen hyödyntämiseen. Hankkeeseen osallistuu jokaisesta maasta 2 - 5 yleissivistävää koulua ja opettajaryhmää sekä mentoriverkostoa.

Yhteystiedot

Jaana Lepistö
Marja-Leena Rönkkö

Lisätietoja hankkeesta

Hankkeen sivut Turun yliopistossa
Koko hankkeen kotisivut

Future Teaching

Future Teaching

The FUTE project works to develop a didactic platform for teacher training, and to create tools that help teachers by implementing more design thinking into the educational curriculum in schools across Europe.

Yhteystiedot

Satu Grönman
Päivi Granö

Lisätietoa hankkeesta

Hankkeen kotisivut

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämisverkosto (OPTUKE)

Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin monialainen ja -ammatillinen kehittämisverkosto on toiminut vuodesta 2010.

Viime vuosina tapahtuneet äärimmäiset väkivallanteot, masennuksen yleistyminen, kiusaaminen, väkivallan raaistuminen, yksinäisyys ja uusavuttomuus luovat tilanteita, joissa tarvitaan uudenlaisia turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä.

OPTUKE pyrkii vastaamaan oppilaitosten turvallisuuskulttuurin kehittämistarpeeseen peruskoulutasolta korkeakouluasteelle, jotta kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien, niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointi ja turvallisuus olisivat taattuja.

Verkoston yhteistoiminnan muotoja ovat tutkimus- ja kehittämistyö, koulutusten suunnittelu ja järjestäminen, kansallinen ja kansainvälinen asiantuntijatoiminta sekä tiedonvälitys. Toimintamuotoihin kuuluvat myös asiantuntijoiden keskusteluyhteyden edistäminen ja turvallisuushaasteiden kartoittaminen.

Yhteystiedot

Brita Somerkoski

Tutustu verkostoon ja sen hankkeisiin

Optuke-verkoston kotisivut

Tutustu uusimpiin julkaisuihimme