Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI)

Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmassa (OPPI) koulutetaan kansainvälisesti orientoituneita ammattitutkijoita sekä oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen asiantuntijoita, jotka edistävät tieteelliseen evidenssiin pohjautuvaan kehittämistoimintaa koulutuksen eri alueilla.

OPPI tarjoaa kansainvälisen, monitieteellisen tutkimusympäristön, jossa tohtorikoulutettavat saavat oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen johtavia tutkijoita väitöstyönsä ohjaajiksi. Tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettaville korkealaatuisia kursseja ja seminaareja, usein yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten partnerien kanssa. Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on tunnustettu yhdeksi Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen vahvuusalueeksi.
 
Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä CERLI-tutkimuskeskuksen tutkimusalueisiin. Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen lisäksi tohtoriohjelman keskeisiä teemoja ovat opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimus. OPPI on myös Kasvatusalan valtakunnallisen monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) jäsen.
 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: edupostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Erno Lehtinen

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Sanna Niukko

UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat

UTUGS-rahoitetut tutkijankoulutuspaikat

KAUSI 2019-2022

 • Bui, Phuong (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2020 ja 1.1.–31.12.2021; ohjaajat: Minna Hannula-Sormunen, Jake McMullen ja Erno Lehtinen)
 • Chitalkina, Natalia (Rahoituskausi: 1.10.–31.12.2019 ja 1.1.–31.7.2021; ohjaajat: Hans Gruber, Marjaana Puurtinen ja Bednarik, Roman (ISY))
 • Korpinen, Kaisa (Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2020; ohjaajat: Heini-Marja Pakula ja Eeva Anttila (Taideyliopisto))
 • Korventausta, Miikka (Rahoituskausi: 1.1.2020–30.6.2022; ohjaajat: Marjaana Veermans, Tomi Jaakkola ja Tero Järvinen)
 • Repo, Elisa (Rahoituskausi: 1.8.2019–30.6.2020; ohjaajat: Sara Routarinne, Jenni Alisaari ja Anneli Sarhimaa (Johannes Gutenberg -Universität Mainz, Saksa))
 • Salo, Anne-Elina (Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020; ohjaajat: Marja Vauras, Niina Junttila ja Anu Kajamies)
 • Zhelezovskaia, Julia (Rahoituskausi 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–30.6.2021; ohjaajat: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Heini-Marja Pakula)

1,5 paikkaa vuodelle 2022 säästettiin täytettäväksi vuoden 2019 haussa.

KAUSI 2018-2021

 • Olli-Pekka Heinimäki (Rahoituskausi: 1.1.2018-31.12.2019. Ohjaajat: Marja Vauras & Simone Volet)
 • Tarja Pietarinen (Rahoituskausi: 1.1.2019-31.12.2019. Ohjaajat: Marja Vauras & Simone Volet)
 • Erika Österholm (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2021. Ohjaajat: Mari Murtonen, Tuike Iiskala & Outi Kortekangas-Savolainen)
 • Iuliia Zhelezovskaia (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2020. Ohjaaja: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann)
 • Natalia Chitalkina (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2020. Ohjaajat: Hans Gruber & Marjaana Puurtinen)

Lisäksi yksi paikan saanut ei halunnut nimeään verkkosivuilla (rahoituskausi 1.1.-31.12.2018). Kaksi paikkaa vuodelle 2020 ja yksi paikka vuodelle 2021 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2017-2020

 • Iina Männikkö (Rahoituskausi 1.1.-31.12.2017; ohjaajat: Jukka Husu, Janne Lepola)
 • Venla Panula (Rahoituskausi 1.5.-31.12.2017; ohjaajat: Niina Junttila, Marja Vauras)
 • Anne Sorariutta (Rahoituskausi 1.1.-31.8.2017; ohjaajat Maarit Silven, Minna Hannula-Sormunen)
 • Anne-Elina Salo (Rahoituskausi 1.5.2017-31.12.2019; ohjaajat Marja Vauras, Niina Junttila)
 • Maikki Jaatinen (Rahoituskausi 1.1.2018-31.12.2019; ohjaajat: Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen, Jake McMullen)

Lisäksi yksi paikan saanut ei halunnut nimeään verkkosivuilla (rahoituskausi 1.1.2018-31.12.2019). Kolme paikkaa vuodelle 2020 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2016-2019

 • Mikko Tiilikainen (Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2018; ohjaajat: Jukka Husu, Janne Lepola, Auli Toom)
 • Venla Panula (Rahoituskausi: 1.1.2018–31.12.2019; ohjaajat: Niina Junttila, Marja Vauras)

Lisäksi yksi tohtorikoulutettava ei halunnut nimeään verkkosivuille (rahoituskausi 1.1.2016-31.12.2017).

Tohtoriohjelman johtoryhmä kaudelle 1.8.2019-31.12.2019

OPPI-tohtoriohjelman johtoryhmä

Professori Erno Lehtinen, johtaja, pj.
Professori Marja Vauras, vpj.
Professori Maarit Silven
Professori Eila Lindfors
Professori Jukka Husu
Dosentti Outi Kortekangas-Savolainen
Apulaisprofessori Sara Routarinne
Apulaisprofessori Janne Lepola
Erikoistutkija Marjaana Puurtinen
Erikoistutkija Laura Helle
Post doc –tutkija Tuike Iiskala
Tohtorikoulutettava Anne-Elina Salo
Tohtorikoulutettava Mikko Tiilikainen

Valmistelijat:

Koulutuspäällikkö Anne Niemimäki
Koordinaattori Sanna Niukko (sihteeri)

Sitaatti PhD Oppi Zhelezovskaia 1
Rikas vuorovaikutus kollegojen ja ohjaajien kanssa sekä korkeatasoiset seminaarit ja kurssit ovat olennainen osa jatko-opintojani OPPI-tohtoriohjelmassa. Ne auttavat ymmärtämään kasvatustieteellisen tutkimuksen tarkoitusta laajasti ja kriittisesti, ulottuen paikalliselta tasolta aina globaaleihin kysymyksiin.
Julia Zhelezovskaia, tohtorikoulutettava