Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI)

Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelmassa (OPPI) koulutetaan kansainvälisesti orientoituneita ammattitutkijoita sekä oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen asiantuntijoita, jotka edistävät tieteelliseen evidenssiin pohjautuvaan kehittämistoimintaa koulutuksen eri alueilla.

OPPI tarjoaa kansainvälisen, monitieteellisen tutkimusympäristön, jossa tohtorikoulutettavat saavat oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen johtavia tutkijoita väitöstyönsä ohjaajiksi. Tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutettaville korkealaatuisia kursseja ja seminaareja, usein yhteistyössä kansainvälisten ja kansallisten partnerien kanssa. Oppimisen ja koulutuksen tutkimus on tunnustettu yhdeksi Turun yliopistossa tehtävän tutkimuksen vahvuusalueeksi.
 
Tohtoriohjelma liittyy erityisesti Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen sekä CERLI-tutkimuskeskuksen tutkimusalueisiin. Oppimisen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen lisäksi tohtoriohjelman keskeisiä teemoja ovat opetuksen ja opettajankoulutuksen tutkimus. OPPI on myös Kasvatusalan valtakunnallisen monitieteisen tohtorikoulutusverkoston (FinEd) jäsen.
 

Ota yhteyttä:

Sähköposti: edupostgraduate@utu.fi

Tohtoriohjelman johtaja:
professori Sara Routarinne

Tohtoriohjelman koordinaattori:
koordinaattori Jenni Kankaanpää

UTUGS-palkkapaikoilla olevat tohtorikoulutettavat

UTUGS-rahoitetut tutkijankoulutuspaikat

KAUSI 2021-2024

 • Eskola, Anna (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021 sekä 1.1.2022–31.12.2023; Ohjaajat: Marja Vauras, Anu Kajamies, Mirjam Virtanen)
 • Luomaniemi, Katri (Rahoituskausi: 1.1.2021–31.12.2022;Ohjaajat: Minna Hannula-Sormunen, Jake McMullen)
 • Momeni, Seyed (Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2023; Ohjaajat: Sara Routarinne, Juli-Anna Aerila, Koen Veermans)
 • Repo, Elisa (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021; Ohjaajat: Sara Routarinne, Jenni Alisaari, Anneli Sarhimaa (Johannes Gutenberg -Universität Mainz))

Johtoryhmän päätöksen mukaisesti 12 kk vuodelle 2023 ja 24 kk vuodelle 2024 jätettiin säästöön täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2020-2023

 • Heinimäki, Olli-Pekka (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2020; Ohjaajat: Marja Vauras, Simone Volet (Murdoch University) ja Tuike Iiskala)
 • Pamela-Zoe Topalli (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2020; Ohjaajat: Marja Vauras, Niina Junttila ja Marjaana Veermans)
 • Maikki Pouta (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021; Ohjaajat: Erno Lehtinen ja Tuire Palonen)
 • Salmento, Heidi (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2021 ja 1.1.-31.12.2022; Ohjaajat: Mari Murtonen, Tuike Iiskala ja Marjaana Veermans)
 • Heikkilä, Mirva (Rahoituskausi: 1.1.2021–30.6.2022; Ohjaajat: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Tuike Iiskala ja Anu Warinowski)
 • Määttä, Saku (Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2022; Ohjaajat: Jake McMullen ja Minna Hannula-Sormunen)
 • Holmström, Anni (Rahoituskausi: 1.1.2022–31.12.2023; Ohjaajat: Marjaana Veermans, Heta Tuominen ja Miia Tuominen)

Johtoryhmän päätöksen mukaisesti 12 kk vuodelle 2023 jätettiin säästöön täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2019-2022

 • Bui, Phuong (Rahoituskausi: 6 kk vuonna 2020 ja 1.1.–31.12.2021; ohjaajat: Minna Hannula-Sormunen, Jake McMullen ja Erno Lehtinen)
 • Chitalkina, Natalia (Rahoituskausi: 1.10.–31.12.2019 ja 1.1.–31.7.2021; ohjaajat: Hans Gruber, Marjaana Puurtinen ja Bednarik, Roman (ISY))
 • Korpinen, Kaisa (Rahoituskausi: 1.1.2019–31.12.2020; ohjaajat: Heini-Marja Pakula ja Eeva Anttila (Taideyliopisto))
 • Korventausta, Miikka (Rahoituskausi: 1.1.2020–30.6.2022; ohjaajat: Marjaana Veermans, Tomi Jaakkola ja Tero Järvinen)
 • Repo, Elisa (Rahoituskausi: 1.8.2019–30.6.2020; ohjaajat: Sara Routarinne, Jenni Alisaari ja Anneli Sarhimaa (Johannes Gutenberg -Universität Mainz, Saksa))
 • Salo, Anne-Elina (Rahoituskausi: 1.1.–31.12.2020; ohjaajat: Marja Vauras, Niina Junttila ja Anu Kajamies)
 • Zhelezovskaia, Julia (Rahoituskausi 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–30.6.2021; ohjaajat: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann ja Heini-Marja Pakula)

Johtoryhmän päätöksen mukaisesti 18 kk vuodelle 2022 säästettiin täytettäväksi vuoden 2019 haussa.

KAUSI 2018-2021

 • Olli-Pekka Heinimäki (Rahoituskausi: 1.1.2018-31.12.2019. Ohjaajat: Marja Vauras & Simone Volet)
 • Tarja Pietarinen (Rahoituskausi: 1.1.2019-31.12.2019. Ohjaajat: Marja Vauras & Simone Volet)
 • Erika Österholm (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2021. Ohjaajat: Mari Murtonen, Tuike Iiskala & Outi Kortekangas-Savolainen)
 • Iuliia Zhelezovskaia (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2020. Ohjaaja: Mirjamaija Mikkilä-Erdmann)
 • Natalia Chitalkina (Rahoituskausi: 1.1.2020-31.12.2020. Ohjaajat: Hans Gruber & Marjaana Puurtinen)

Lisäksi yksi paikan saanut ei halunnut nimeään verkkosivuilla (rahoituskausi 1.1.-31.12.2018). Kaksi paikkaa vuodelle 2020 ja yksi paikka vuodelle 2021 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2017-2020

 • Iina Männikkö (Rahoituskausi 1.1.-31.12.2017; ohjaajat: Jukka Husu, Janne Lepola)
 • Venla Panula (Rahoituskausi 1.5.-31.12.2017; ohjaajat: Niina Junttila, Marja Vauras)
 • Anne Sorariutta (Rahoituskausi 1.1.-31.8.2017; ohjaajat Maarit Silven, Minna Hannula-Sormunen)
 • Anne-Elina Salo (Rahoituskausi 1.5.2017-31.12.2019; ohjaajat Marja Vauras, Niina Junttila)
 • Maikki Jaatinen (Rahoituskausi 1.1.2018-31.12.2019; ohjaajat: Minna Hannula-Sormunen, Erno Lehtinen, Jake McMullen)

Lisäksi yksi paikan saanut ei halunnut nimeään verkkosivuilla (rahoituskausi 1.1.2018-31.12.2019). Kolme paikkaa vuodelle 2020 säästettiin täytettäväksi seuraavassa haussa.

KAUSI 2016-2019

 • Mikko Tiilikainen (Rahoituskausi: 1.1.2017–31.12.2018; ohjaajat: Jukka Husu, Janne Lepola, Auli Toom)
 • Venla Panula (Rahoituskausi: 1.1.2018–31.12.2019; ohjaajat: Niina Junttila, Marja Vauras)

Lisäksi yksi tohtorikoulutettava ei halunnut nimeään verkkosivuille (rahoituskausi 1.1.2016-31.12.2017).

Tohtoriohjelman johtoryhmä kaudelle 1.1.2020-31.7.2021

OPPI-tohtoriohjelman johtoryhmä, kausi 1.1.2020-31.7.2021

Professori Sara Routarinne, johtaja, pj. (1.8.2020 alkaen)
Professori Marja Vauras
Professori Maarit Silven
Professori Eila Lindfors
Dosentti Johanna Kaakinen, Psykologian ja logopedian laitos
Professori Janne Lepola
Apulaisprofessori Jan Löfström
Yliopistonlehtori Marjaana Puurtinen
Yliopistotutkija Tuike Iiskala
Yliopistotutkija Laura Helle
Tohtorikoulutettava Anne-Elina Salo
Tohtorikoulutettava Mikko Tiilikainen

Asiantuntijajäsen: varadekaani, professori Piia Seppänen, Kasvatustieteiden laitos

Valmistelijat:

Koulutuspäällikkö Anne Niemimäki
Koordinaattori Jenni Kankaanpää

Sitaatti PhD Oppi Zhelezovskaia 1
Rikas vuorovaikutus kollegojen ja ohjaajien kanssa sekä korkeatasoiset seminaarit ja kurssit ovat olennainen osa jatko-opintojani OPPI-tohtoriohjelmassa. Ne auttavat ymmärtämään kasvatustieteellisen tutkimuksen tarkoitusta laajasti ja kriittisesti, ulottuen paikalliselta tasolta aina globaaleihin kysymyksiin.
Julia Zhelezovskaia, tohtorikoulutettava