Tyttökirjallisuus kasvattaa lukijoitaan antamalla käyttäytymismalleja (Väitös: KM Sara Kokkonen, 19.5.2023, kasvatustiede)

19.05.2023

Tyttökirjallisuus kasvattaa lukijoitaan monin tavoin, osoittaa kasvatustieteiden maisteri Sara Kokkonen Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa. Kirjallisuudessa on tuotu esille muun muassa suoria ja epäsuoria koulukiusaamisen muotoja, joiden ratkaisemiseen tarjottiin kasvatuksellisina sisältöinä oikeanlaisia roolimalleja ja käyttäytymistapoja lukijoille.

Sara Kokkosen kasvokuva.Kasvatustieteiden maisteri Sara Kokkonen selvitti tutkimuksessaan suomalaisen tyttökirjallisuuden kasvatuksellisia sisältöjä 1910–1950-luvuilla ilmestyneissä tytöille suunnatuissa koululaisromaaneissa, ammattiin ja koulutukseen keskittyvissä romaaneissa sekä sarjakirjoissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin empiirisellä lukijatutkimuksella tyttökuvausten merkitystä lukijoille.

– Tulosten mukaan suomalainen tyttökirjallisuus kasvattaa monilla tavoilla lukijoitaan, kuten moninaisilla tyttökuvauksilla ja normeja ohjaavilla käyttäytymismalleilla. Tutkimus kertoo samalla vahvasta tyttökirjallisuuden lukemisen tyttökulttuurista sekä näyttää kaunokirjallisuuden merkityksellisyyden elinikäiseksi lukijaksi kasvamisessa, Kokkonen kertoo.

Hänen väitöstutkimuksensa koostuu kolmesta osatutkimuksesta.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tyttöjen koululaisromaaneissa kuvattiin oppilaiden välillä suoran ja epäsuoran koulukiusaamisen muotoja, joiden ratkaisemiseen tarjottiin kasvatuksellisina sisältöinä oikeanlaisia roolimalleja ja käyttäytymistapoja lukijoille. Tyttöhahmojen oikeudenmukaisella toiminnalla oli monesti merkitystä kiusaamisen päättymisessä.

Toisessa osatutkimuksessa tarjottiin kasvatuksellisina sisältöinä myönteinen kuvaus tyttöjen ammatillisesta itsensä toteuttamisesta ja oman toimeentulon hankkimisesta koulutuksen ja opiskelun avulla.

Kolmannessa osatutkimuksessa eri-ikäiset lukijat olivat emotionaalisesti sitoutuneet tyttösarjan päähenkilöön, jonka persoonalliset piirteet, kuten rohkeus ja rehellisyys korostuivat tyttökuvauksessa.

– Fiktiivisestä tyttöhahmosta tuli positiivinen roolimalli monelle lukijalle. Tyttökirjallisuuden kasvatuksellinen merkitys näkyi erityisesti lukijoiden omakohtaisissa samaistumisen ja empatian kokemuksissa sekä yhteisissä sukupolvikokemuksissa, Kokkonen kertoo.

Suomalaisia tyttökirjoja on luettu tyttöjen joukossa monen sukupolven ajan. Lukijoiden suosikkeja ovat olleet muun muassa suomalaisen tyttökirjallisuuden kehittymiseen vaikuttaneiden Anni Swanin ja Mary Marckin tyttökirjat sekä Anni Polvan moniosainen tyttösarja Tiinasta.


***

KM Sara Kokkonen esittää väitöskirjansa ””KASVAA TYTÖKSI JOKA ITSEKIN USKALTAA” Suomalaisen tyttökirjallisuuden kasvatuksellisia sisältöjä ja merkityksiä etsimässä” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19.5.2023 klo 12 (Turun yliopisto, Educarium, Edu2-luentosali, Assistentinkatu 5, Turku).

>> Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta

Vastaväittäjänä toimii professori Sanna Karkulehto (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Sara Routarinne (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kasvatustiede.

>> Väitöskirja yliopiston julkaisuarkistossa

Väittelijän yhteystiedot: 358503751360 sara.kokkonen@utu.fi

>> Väittelijän kuva

Tohtoriohjelma: Oppimisen, opetuksen ja oppimisympäristöjen tutkimuksen tohtoriohjelma (OPPI)

Luotu 19.05.2023 | Muokattu 19.05.2023