Yliopistopedagogiikan tutkimus

Yliopistopedagogiikan yksikössä tehdään yliopistopedagogista tutkimusta ja edistetään yliopistopedagogisen tiedon hyödyntämistä Turun yliopiston koulutuksen kehittämisessä.

Esimerkkejä yliopistopedagogiikan yksikön tutkimuskohteista

  •     oppimistutkimus, erityisesti yliopisto-opiskelijoiden oppiminen ja opettaminen, yliopisto-opiskelu
  •     opetuksen kehittäminen
  •     yliopisto-opettajien yhteistyö
  •     tieteellisen ajattelun kehittyminen
  •     tutkimustaitojen oppiminen
  •     asiantuntijuustutkimus
  •     yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä
  •     koulutuksellinen valikointi

Yliopistopedagogiikan yksikkö myös osallistuu sellaisiin yliopiston yksiköiden kehittämishankkeisiin, joihin liittyy tutkimuksellinen aspekti.

Tutustu hankkeisiimme

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 

Univ​ersity Pedagogical Support (UNIPS) – yliopiston henkilöstön ja tohtorikoulutettavien englanninkielinen pedagogisen tuen oppimisratkaisu 

UNIPS (formerly UTUPS) is an online learning environment made for all University teachers and doctoral candidate students who want to develop their teaching. Teachers can use the UNIPS-materials  independently or take small online courses to gain credit points.

There are different modules to study. Every module concentrates on a certain topic, for example "How to plan my teaching" or "Lecturing and expertise".  In addition to the modules there are other materials available for teachers.

The UNIPS environment was published in March 2016. From 2018 onwards it expanded to cover 8 Finnish Universities and changed its name from UTUPS to UNIPS.

The project group consists of following people

Samuli Laato 
Mari Murtonen 
Emilia Lipponen 
Henna Vilppu 
Heidi Salmento
Neea Heinonen 

Contact

Mari Murtonen

See more

www.unips.fi

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen 

HowUTeach – Opettajankouluttajien opettajana kehittymistä tukevan digitaalisen itsearviointityökalun kehittäminen

HowUTeach-hankkeessa kehitetään opettajankouluttajien opetuksen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä tukeva HowUTeach itsearviointityökalu. Opettaja vastaa yliopistopedagogiseen tutkimukseen perustuviin väittämiin koskien mm. opetuskäytäntöjä, pystyvyysuskomuksia sekä työssä jaksamista. Vastaustensa perusteella opettaja saa vastapalautteen oman opetuksen kehittämisen tueksi.

Hankkeeseen osallistuvat

  • hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, Yliopistopedagogiikan keskus HYPE
  • Turun yliopisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 260 000 euron rahoituksen hankkeelle ajalle 1.8.2017-31.12.2019. 

Yhteyshenkilöt Turun yliopistossa

Liisa Postareff

Tutustu hankkeeseen

Hankkeen kotisivut