Yliopistopedagogiikka

Yliopisto-opettajan työ on parhaimmillaan tutkimuksen ja opetuksen antoisaa vuoropuhelua, joka kehittää sekä opiskelijan että opettajan ajattelua tieteenalallaan. Yliopistopedagogiikan yksikön tehtävänä on tehdä yliopistopedagogista tutkimusta ja edistää yliopistopedagogisen tiedon hyödyntämistä Turun yliopiston koulutuksen kehittämisessä. 

Yksikön keskeisenä toimintamuotona on yliopistopedagogisen koulutuksen (10–60 op) järjestäminen. Yksikkö myös osallistuu sellaisiin yliopiston yksiköiden kehittämishankkeisiin, joihin liittyy tutkimuksellinen aspekti.