Henna Vilppu profiilikuva
Henna
Vilppu
yliopistotutkija, OKL Turku
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3240
+358 50 355 2485
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

oppimisen säätely
korkeakouluoppiminen ja -opettaminen
tekstinprosessointi
silmänliiketutkimus
lääketieteen asiantuntijuuden kehittyminen
pedagogisen koulutuksen vaikuttavuus

Biografia

Henna Vilppu syntyi vuonna 1985 Kustavissa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Mynämäen lukiosta vuonna 2004. Hän valmistui kasvatustieteen maisteriksi Turun yliopistosta 2009, ja aloitti jatko-opinnot suoraan maisterintutkinnon jälkeen. Vuonna 2016 hän väitteli kasvatustieteen tohtoriksi aiheenaan yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätely ja tekstinprosessointistrategiat. Tällä hetkellä hän työskentelee erikoistutkijana opettajankoulutuslaitoksella ja tutkii yliopisto-opettamista. Hän asuu Turun alueella kolmilapsisen perheensä kanssa.

Opetus

Olen suorittanut aikuisopetukseen suuntautuvat pedagogiset opinnot eli minulla on laaja-alainen pedagoginen pätevyys. Yliopistollinen opetuskokemukseni tulee pääosin luokanopettajaopiskelijoiden tutkimustaitojen ohjaamisesta. Olen useina vuosina toiminut ohjaajana Tutkimustyöpaja-opintojaksoilla, joissa opiskelijat toteuttavat pienen empiirisen tutkimuksen ja raportoivat sen harjoitellen samalla tutkivaa opettajuutta sekä opinnäytteisiin valmistautumista. Viime aikoina olen ohjannut myös proseminaaritöitä ja pro graduja. Minulla on opetuskokemusta myös yliopistopedagogiikan opinnoista sekä niiden suunnittelusta ja organisoinnista. Osa näistä opinnoista on järjestetty puhtaasti verkko-opetuksena. Englanninkielistä opetuksesta ja itsenäisestä pienryhmäohjauksesta sain kokemusta Saudi Arabia BLCSI -koulutusvientiprojektissa.

Tutkimus

Kiinnostuksen kohteenani on jo vuosia ollut yliopistopedagoginen tutkimus, ja niinpä tutkimustoimintani päämääränä on yliopisto-opiskelijoiden oppimisen tukeminen sekä opetuksen kehittäminen yliopistossa. Väitöskirjassani tarkastelin monimetodisesti ja eri konteksteissa yliopisto-opiskelijoiden oppimisen säätelyä sekä tekstinprosessointitaitoja. Nyttemmin tutkimukseni pääfokus on siirtynyt opiskelijoista yliopisto-opettajiin, joiden opetuskäsityksiä, pedagogista kehittymistä ja opettamisen säätelyä tutkin tällä hetkellä.

Julkaisut

Järjestä: