Hanna Nori profiilikuva
Hanna
Nori
yliopistotutkija, Kasvatustieteiden laitos
PhD, University researcher

Ota yhteyttä

+358 29 450 3672
+358 50 339 5612
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Korkeakoulututkimus
yliopistopedagogiikka

Biografia

Toimin yliopistotutkijana Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja yliopistopedagogiikan yksikössä. Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi sosiologian laitokselta vuonna 2001, ja aloitin samana vuonna tutkijana kasvatustieteiden laitoksella. Väitöskirjani: "Keille yliopiston portit avautuvat? Tutkimus suomalaisiin yliopistoihin ja eri tieteenaloille valikoitumisesta 2000-luvun alussa" valmistui vuonna 2011. Tämän jälkeen toimin post doc tutkijana, ja vuodesta 2017 lähtien yliopistotutkijana.

Opetus

Olen opettanut yliopistossa työurani alusta lähtien. Kasvatustieteen perusopintoihin kuuluvia opintojaksoja olen opettanut sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimen yliopiston opiskelijoille (mm. kasvatus- ja koulutussosiologia). Lisäksi olen vetänyt syventäviin opintoihin kuuluvia monimuuttujamenetelmien harjoitusryhmiä. Yliopistopedagogiikan opinnoissa olen vastuussa useista opintojaksoista, kuten perusopintoihin kuuluvista opintojaksoista Yliopistopedagogiikan perusteet ja Yliopisto rakenteellisena ja kulttuurisena toimintaympäristönä, sekä aineopintojen Yliopisto-opetuksen laatu, arviointi ja kehittäminen -opintojaksosta. Näiden lisäksi olen ollut mukana UNIPS-hankkeessa, jossa suunnittelimme ja teimme verkkopohjaisia moduuleita yliopistopedagogiikan opintoihin.

Tutkimus

Teen tutkimustani pitkälti koulutussosiologisesta näkökulmasta käsin, eli tarkastelen koulutuksen ja koulutusjärjestelmän sosiaalisia rakenteita ja yhteiskunnallisia reunaehtoja. Erityisesti olen kiinnostunut korkeakoulutukseen valikoitumisesta, valintakoeuudistuksesta ja sen seurauksista, koulutuksellisesta tasa-arvosta ja opintoihin kiinnittymisestä.

Vuoden 2020 ajan johdan valtioneuvoston rahoittamaa hanketta, jossa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa Suomessa ja verrokkimaissa. Katso tarkemmin: https://sites.utu.fi/gate/

Julkaisut

Järjestä:

Johdanto (2019)

Hanna Nori, Hanna Laalo, Risto Rinne
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)