Satu Hakanurmi profiilikuva
Satu
Hakanurmi
kehittämispäällikkö, koulutuksen tuki
PhD

Ota yhteyttä

+358 40 531 8079
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

digital storytelling
narrative research
metaphors
adult education
identity;online learning;elearning

Biografia

Kehittämispäälikkö (KM) Satu Hakanurmi on verkko-oppimisen asiantuntija ja projektipäällikkö koulutuksen toimialalla. Työn alla on kasvatustieteen väitöskirja aiheesta Digital Storytelling and Narratives in Learning. Samasta aiheesta on tekeillä myös kirja Tarina ja digitaalinen tarinankerronta. Sivutoiminen yrittäjä em. aiheissa toiminimellä Satu ja tarina.

Opetus

Opetuskokemusta yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, yrityksissä ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Mm. aiheista verkko-oppimisen suunnittelu, digitaalinen tarinankerronta, valokuvien käyttö hyvinvoinnin tukena, mooc-kurssit ja avoin oppiminen.

Tutkimus

Teen kasvatustieteen artikkeliväitöskirjaa työnimellä on Digital Storytelling and Narratives In Learning. Kiinnostuin tarinankerronnan ja oppimisen yhteyksistä ohjatessani digitaalisen tarinankerronnan työpajoja oppilaitoksissa ja yrityksissä vuosina 2010-2015. Osallistujien omien tarinoiden kertominen ja muiden tarinoiden kuuntelu vaikuttivat aikuisiin tavalla, jota en ollut muissa koulutuksissa kokenut. Väitöskirjatutkimuksessani haen vastauksia siihen, mitä tarinankerronta on ja minkälaista oppimista kertominen ja tarinat saavat aikaan. Tarinankerrontaan on nykyään käytettävissä uusia menetelmiä kuten esimerkiksi digitaalinen tarinankerronta. Omien tarinoiden tekeminen minielokuviksi onnistuu tietokoneen lisäksi älypuhelimella ja tabletilla ja käytettävät ohjelmat ovat helposti opittavia. Itse käsikirjoitetut tarinat, joissa on mukana kuvaa, videota ja ääntä ovat ilmaisultaan usein vaikuttavampia kuin kirjoitetut tarinat. Väitöskirja koostuu kolmesta artikkelista ja yhteenvedosta, joista ensimmäinen julkaistaan toukokuussa 2017. Seuraavat kaksi artikkelia valmistuvat vuosien 2017-2018 aikana. Tutkimusaineistot on kerätty vuonna 2014 yrityselämään sijoittuvan digitaalisen tarinankerronnan työpajan yhteydessä. Tutkimuksen lähestymistapana on etnografinen tapaustutkimus ja tutkimusmenetelminä käytän narratiivista analyysiä, vuorovaikutusanalyysiä, tarinoiden sisältämien metaforien sisällönanalyysiä ja kyselyyn saatujen vastausten määrällistä analyysiä ja sisällönanalyysiä. Ensimmäisen artikkelin tulokset osoittavat digitaalisen tarinankerronnan toimivan foorumina kokemusten reflektoinnille, identiteettityölle ja merkitysten yhteiselle pohdinnalle. Työntekijöiden ja organisaatioiden identiteettityö luo pohjaa työkäytänteiden kehittämiselle, uudistumiselle ja innovaatioille. Tätä tarvitaan koska postmoderni liikkeenjohto tehokkuusvaatimuksineen ei enää pysty vastaamaan organisaatioiden jatkuvan uudistumisen ja innovatiivisuuden vaatimuksiin. Tarvitaan luovia menetelmiä ja työntekijät kokonaisvaltaisina toimijoina huomioivia interventioita ja prosesseja.

Julkaisut

Järjestä:

Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä : Toimintamalli ja työkirja (2018)

Merja Karjalainen, Maarit Korva, Tytti Pintilä, Kati Sahlman (toim.) Carina Gräsbeck, Satu Hakanurmi, Tapani Joelsson, Päivi Kananen, Ulla Kekäläinen, Eeva-Riitta Koivunen, Mervi Lätti, Anne-Maarit Majanoja, Lotta Nyholm, Anne Poutiainen, Helena Puhakka-Tarvainen, Heli Rinnekallio, Majlen Saarinen, Kirsi Sukula-Ruusunen, Kirsi Taskinen, Sanna Uusipaikka, Sirpa Ylönen
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))

Verkko-opettaja (2013)

Riitta Suominen, Satu Hakanurmi
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))