Kuukauden tutkija: Çiğdem Haser

18.04.2024

Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn Kuukauden tutkija -sarjassa esittelyvuorossa huhtikuussa on professori Çiğdem Haser. Hänen tuore artikkelinsa, joka on julkaistu Research in Mathematics Education -lehdessä, tutkii matematiikan opettajaksi opiskelevien käyttämiä metaforia kuvatessaan nykyistä ja tulevaa rooliaan opettajina.

Paraikaa työskentelen opettajien tutkimusosaamisen kehittämisen parissa yhdessä turkkilaisen yksityiskoulujen verkoston tutkijoiden kanssa. Kehitimme projektin, jossa tutkitaan opettajien tutkimusorientoitumista, koulutetaan tutkimusmenetelmistä motivoituneita vapaaehtoisia opettajia ja tuetaan heidän omien tutkimustensa suunnittelua ja toteuttamista. Samalla tutkimme, miten tutkimuskoulutus ja -kokemus tukevat opettajien ammatillista kehittymistä. Tutkimus on tärkeä työkalu opettajien ja koulujen kehittämisessä, ja työskentelemme opettajien kanssa, jotka ovat motivoituneita parantamaan käytäntöjään, oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä kouluja tutkimuksen avulla, mikä on erittäin innostavaa.

Äskettäinen CERLIn tutkijoiden tutkimus osoitti, että suomalainen luokanopettajakoulutus ei ole enää niin houkutteleva korkeasti suoriutuvien opiskelijoiden keskuudessa kuin ennen (Vilppu ym., 2022). Kun opiskelijamme ovat erilaisia, olemme Teija Koskelan kanssa kiinnostuneita heidän motivaatiostaan ja huolenaiheistaan liittyen opettajan työhön suomalaisessa koulutusjärjestelmässä, jotta voimme antaa ehdotuksia siitä, kuinka näitä huolia tulisi opettajankoulutuksessa käsitellä.

Etsin aktiivisesti yhteistyökumppaneita muilta aloilta, jotka saattaisivat olla kiinnostuneita tutkimaan tarjoamiensa opintojaksojen vaikuttavuutta. Kun löydän potentiaalisen yhteistyökumppanin, keskustelemme ensin siitä, mitä he haluaisivat saada jaksoistaan ja käytännöistään selville, ja miten tätä voitaisiin tutkia koulutustutkimuksen näkökulmasta. Olen oppinut paljon kurssien rakenteesta (en niinkään sisällöstä) eri aloilla sekä yhteistyöstä muiden alojen tutkijoiden kanssa ja heidän näkökulmistaan. Uskon, että tällainen yhteistyö on tärkeää monitieteiselle yliopistolle.

Tutkijan arjessa työpäiviini sisältää tutkimuspalavereita, datan analysointia, käsikirjoitusten kirjoittamista, relevantin tutkimuksen lukemista ja muiden tutkimusten arviointia. Käytän myös merkittävästi aikaa tutkimukseen liittyvään viestintään. Pienissä tutkimusryhmissä, joihin osallistun, työskentelyn ja viestinnän seuranta vie paljon aikaa. Tutkimuspäiväni keskeyttävät usein opetuspäivät, jotka ovat minulle yhtä tärkeitä.

Kun en tutki, pyrin tekemään pitkiä kävelyjä Aurajoen varrella, vierailemaan museoissa, oppimaan lisää Turusta ja muista Suomen kaupungeista sekä viettämään aikaa ystävieni kanssa. Tykkään lukea scifiä, koska se vie minut toisiin maailmoihin, mutta viime aikoina olen enemmän kiinnostunut osmanien ja varhaisen turkkilaisen historian lukemisesta, koska ne pitävät minut edelleen tässä maailmassa, mutta eri aikakaudella.

Opettajankoulutuksen tutkimus on aina dynaamista, koska se koskee ihmisiä ja järjestelmiä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Muutos tuo mukanaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia olemassa olevien lisäksi. Terveiseni opettajankoulutuksen tutkijoille olisi, että meidän tulisi tehdä yhteistyötä ja tuoda kiinnostuksemme, osaamisemme ja resurssimme yhteen nähdäksemme tämän muutoksen kokonaisvaltaisesti, laajasti, syvällisesti ja pitkällä aikavälillä. Tämä hyödyttää paitsi opettajankoulutusta ja opiskelijoitamme myös heidän tulevia oppilaitaan.

Luotu 18.04.2024 | Muokattu 18.04.2024