Kuukauden tutkija: Mikko Haavisto

23.01.2024

Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn Kuukauden tutkija -sarjassa esittelyvuorossa on väitöskirjatutkija Mikko Haavisto.

Paraikaa tutkin, oppivatko vitosluokkalaiset ympäristöopin oppisisältöjä paremmin videoista vai kuvitetuista teksteistä. Väitöskirjani ensimmäisen tutkimuksen mukaan video johtaa parempiin oppimistuloksiin ja kuormittaa oppilaita vähemmän kuin kuvitettu teksti. Koska molemmissa materiaaleissa on sama sana- ja kuvasisältö, olennaisin ero materiaalien välillä on se, että videossa teksti on puhuttu, kun taas kuvitetussa tekstissä se on kirjoitettu.

Tämän aiheen tutkiminen on tärkeää, koska nykypäivänä oppimateriaalikustantajat usein tarjoavat opettajille samoista sisällöistä puhuttuja ja kirjoitettuja versioita. Tutkimuksen avulla opettajat voivat tehdä perusteltuja valintoja oppimateriaalien välillä. Seuraavaksi selvitän, mitkä tekijät (esimerkiksi oppilaan lukutaito ja opiskelutahti) ovat yhteydessä tietyn oppimateriaalin sopivuuteen tietylle oppilaalle. Varsinkin oppilaiden lukutaidon heiketessä nämä ovat oikein mielenkiintoisia kysymyksiä, eikö vaan!

Tutkijan arjessani työpäiviini kuuluu tieteellisten aikakauslehtien lukeminen, artikkeleiden kirjoittaminen sekä numeroiden pyöritteleminen ja tulkitseminen. Silloin tällöin pääsen myös opettamaan tilastoja opettajaopiskelijoille. Lisäksi olen osana useita työryhmiä, joissa suunnittelemme, miten opettajankoulutus tullaan järjestämään tulevaisuudessa ja miten tutkimustamme voitaisiin kehittää entisestään. Kirsikkana työpäiväkakkuni päällä killuu kahvihuoneessa käytävä filosofinen keskustelu enemmän tai (usein) vähemmän kasvatustieteellisistä aiheista.

Teen yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa monissa eri tehtävissä. Ensinnäkin kouluissa kerään aineistoa yhteistoiminnassa opettajien ja rehtorien kanssa. Toiseksi olen mukana useissa tutkimusprojekteissa eri puolilla Turun yliopistoa: olen aina valmis hyppäämään mukaan tutkimukseen, jos minulla on projektiin annettavaa. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulussa olen mukana kehittämässä virtuaalitodellisuuteen perustuvia oppimateriaaleja. Tämä monipuolinen lähestymistapa pitää tutkimustyöni kiinnostavana.

Kun en tutki, pidän itseni kiireisenä useissa urheiluharrastuksissa. Lisäksi valokuvaan, soitan, laulan, meditoin, tanssin ja koodaan, kun sille päälle satun. Tykkään myös seurata tutkimuksen ja teknologian kehitystä laajemmin aloilla, jotka eivät suoranaisesti liity omaan työhöni. Viime aikoina minua on erityisesti kiinnostanut tekoälyn ripeä kehitys ja sen tulevaisuuden näkymät.

Terveiseni oppimisen ja opetuksen tutkimuksen parissa toimiville:

Kehotan kaikkia kiinnittämään turvavyönsä, koska tekoäly tullee laajasti muuttamaan päivittäisiä työtehtäviämme niin opetuksen kuin tutkimuksenkin puolella. Mielestäni tekoälyssä voisi olla paljonkin potentiaalia esimerkiksi jokaisen oppijan aktivoimisessa sekä heidän yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisessa. Tämä vaatinee avoimuutta ja uteliaisuutta uudenlaisia opetusratkaisuja kohtaan tulevina vuosina.

Luotu 23.01.2024 | Muokattu 24.01.2024