Kuukauden tutkija: Anne-Elina Salo

19.02.2024

Oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLIn Kuukauden tutkija -sarjassa esittelyvuorossa on erikoistutkija Anne-Elina Salo.

Paraikaa tutkin Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamissa EduRESCUE ja Right to Belong -konsortioissa hyvinvointia yksilöllisen kohtaamisen ja sosiaalisen osallisuuden näkökulmista. Kehittämämme Yksilölliset tilanteet ja osallisuus -kysely (Salo & Kajamies, 2024) kannustaa tulevaisuuden opettajia arvioimaan valmiuksiaan ja tuen tarpeitaan moninaisissa oppilaiden hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa sekä reflektoimaan tapoja edistää jokaisen oppilaan osallisuutta koulun arjessa. Lisäksi tutkin alle kouluikäisten lasten yksinäisyyttä ja ostrakismia sekä vanhempien voimavaroja ja tuen tarpeita kriisitilanteissa. 

Tämän aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä yksilöllinen kohtaaminen – jotta jokainen voi tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi sekä saada tarvitsemaansa tukea – ja osallisuuden edistäminen – jotta jokainen voi kokea kuuluvansa ryhmään ja osallistua – ovat kriittisiä niin lapsen oikeuksien turvaamisen, oppimisen edellytysten vahvistamisen, kuin sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisen näkökulmasta. Aikuisilla on vastuu lasten hyvinvoinnista, mutta myös he tarvitsevat moninaisia voimavaroja ja tukea – esimerkiksi laadukasta opettajien koulutusta, joka valmistaa tulevaisuuden haasteisiin, ja matalan kynnyksen tukea perheiden moninaisissa tilanteissa. 

Tutkijan arjessa työpäiviini kuuluu tehtäviä tutkimuksen tekemisestä sidosryhmäyhteistyöhön. Tutkimuksiin tutustuminen, analyysit, sekä kirjoittaminen vievät suuren osan työpäivistä. Tieteellisten julkaisujen lisäksi kirjoitan myös suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja ja osallistun päätöksentekijöille suunnattujen suositusten laatimiseen. Tutkijoiden yhteistyötapaamisiin osallistumisen lisäksi pidän säännöllisesti puheenvuoroja ja esityksiä eri kohdeyleisöille – lapsille, nuorille, vanhemmille, ja opettajille – sekä tietoiskuja ja alustuksia päätöksentekijöille suunnatuissa tilaisuuksissa. Työni pitää sisällään myös opetuksen sisältöjen kehittämistä ja opetusta vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista.

Teen yhteistyötä kansallisesti, kansainvälisesti, tieteidenvälisesti, sekä sidosryhmien kanssa. Kansainvälisesti tutkimusyhteistyöni on aktiivista Thessalonikin Aristotles yliopiston tutkijoiden kanssa, ja tieteidenvälisesti oikeustieteen ja psykologian alan tutkijoiden kanssa. Sidosryhmien osalta teen yhteistyötä erityisesti lasten, nuorten, opettajien, rehtoreiden, järjestökentän, sekä päätöksentekijöiden kanssa. Esimerkkejä sidosryhmäyhteistyön muodoista ovat webinaarit, pyöreän pöydän keskustelut, paneelit, sekä lasten neuvottelukunta, joka tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden kuulla lasten moninaisia ääniä ja viedä niitä eteenpäin.

Kun en tutki vietän aikaa puolisoni ja kahden tyttäremme kanssa. Perheeseemme kuuluu myös kolme kultaistanoutajaa sekä kaksi kissaa. Harrastan koiriemme kanssa erilaisia lajeja, kuten agilitya ja tottelevaisuuskokeita, ja näissä lajeissa olemme käyneet myös kilpakentillä. Aivan erityisen rentouttavana koen luonnossa liikkumisen – kävelyretket pitkospuilla metsän siimeksessä sekä rauhalliset hetket nuotion äärellä luonnon ääniä kuunnellen. 

Terveiseni oppimisen ja opetuksen tutkimuksen parissa toimiville: Näen, että meillä tutkijoilla on tärkeä rooli sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta rakennettaessa. Meillä on etuoikeus kuulla moninaisia ääniä ja lisätä tutkimuksemme pohjalta ymmärrystä moninaisista ratkaisuista hyvinvoinnin edistämiseksi. Tätä kautta meillä on myös vastuu viedä näitä eteenpäin tavoin, jotka tavoittavat moninaiset sidosryhmät, ja jotka tarjoavat riittävän selkeitä suosituksia. Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttaminen vaativat aikaa ja rohkeutta, mutta olen kokenut ne erittäin merkityksellisenä osana työtäni tutkijana.

 

Jatkossa kuukauden tutkija -palstaa toteutetaan vuorotteluperiaatteella Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEn kanssa ja Cerlin kuukauden tutkija julkaistaan joka toinen kuukausi.

Luotu 19.02.2024 | Muokattu 19.02.2024