Suomi (takaisin) koulutuksen kärkimaaksi -työpajassa osallistujat sukelsivat digitaalisen oppimisen maailmaan

29.05.2024

Kasvatustieteiden tiedekunnan juhlavuoden kevään viimeinen tapahtuma keräsi ihmiset digiasioiden äärelle. Keskustelua syntyi muun muassa itsesäätelytaitojen kehityksestä kuin opettajankoulutuksesta.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta ja YVV-toimikunta järjestivät Suomi (takaisin) koulutuksen kärkimaaksi -työpajan maanantaina 27.5. Teemana oli digitaalinen ympäristö ja oppiminen perusopetuksessa.

Tilaisuus starttasi Turku AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatilan avaussanoilla. Seuraavaksi vuorossa oli kolme alustusta: kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, Head of Pedagogy Einari Kurvinen Edutenista ja emeritusprofessori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta johdattivat kukin vuorollaan osallistujat päivän teeman pariin.

Mies antaa ohjeita luokkahuoneessa.

 

Nainen istuu pöydän ääressä kuuntelemassa muita.

 

Mies pitää puhetta luokkahuoneessa.

 

Mies pitää puhetta luokkahuoneessa.

Alustusten jälkeen osallistujat pääsivät pohtimaan ryhmissä kolmea eri kysymystä:

  1. Miten pedagogiikan keinoin voidaan tukea oppilaiden itsesäätelytaitojen kehitystä?
  2. Miten nykyistä perusopetusta tulisi kehittää digitaaliseen ympäristöön liittyen?
  3. Miten digitaalinen ympäristö ja oppiminen tulisi huomioida opettajankoulutuksessa?

Jokainen ryhmä keskusteli yhdestä aiheesta 12 minuutin ajan, jonka jälkeen ihmiset vaihtoivat seuraavan aiheen pariin. Yksi henkilö kuitenkin pysyi saman aiheen äärellä koko ajan, kirjasi keskustelut muistiin ja jakoi ajatukset lopuksi kaikille. Viimeisenä osallistujat kävivät yhdessä loppukeskustelun teemasta.

Ihmiset keskustelevat kolmessa eri pöydässä.

 

Ihmiset keskustelevat kahdessa eri pöydässä.

Seuraavat asiat nousivat muun muassa esiin eri kysymysten kohdalla ja loppukeskustelussa:

1. Itsesäätelytaitojen kehittymisen tukeminen pedagogiikan keinoin:

  • Rajojen asettaminen ja turvallisen ympäristön luominen
  • Epämukavien tehtävien sietäminen ja siinä oppilaan tukeminen

2. Nykyisen perusopetuksen kehittäminen digitaaliseen ympäristöön liittyen:

  • Perusopetuksen nykytilanteesta tarvittaisiin parempi, kokonaisvaltainen käsitys
  • Digitaalisten laitteiden harkittu käyttö esimerkiksi kielten opetuksessa
  • Digilaitteet vuorovaikutuksen tukena ikätaso ja eritasoiset oppilaat huomioiden

3. Digitaalinen ympäristön ja oppimisen huomioiminen opettajankoulutuksessa:

  • Vertaisoppiminen: voisiko olla digimentoreita, jotka kertovat opiskelijoille eri tavoista?
  • Tutkimustietoon nojaaminen: milloin digilaitteiden käyttö on perusteltua?
Ihmiset keskustelevat pöydän ääressä.

 

Ihmiset keskustelevat kahdessa eri pöydässä.

 

Teksti ja kuvat: Liisa Kallio

Luotu 29.05.2024 | Muokattu 29.05.2024