Taideteoksesta heijastuu Educariumin ja Publicumin rakennukset.

Kasvatustieteiden tiedekunta 50 vuotta

Kasvatustieteiden tiedekuntamme täyttää 50 vuotta vuonna 2024. Juhlavuotta vietämme teemalla Suomi sivistyksen kärkimaaksi. Tervetuloa mukaan juhlavuotemme tapahtumiin.

Tekstitunnus, joka kertoo kasvatustieteiden tiedekunnan viettävän 50-vuotisjuhlavuottaan 2024.

Juhlavuoden tapahtumia

29.2.2024 Tiedekuntapäivä | Faculty Day

Vuosittain vietettävä Tiedekuntapäivä on osa juhlavuoden ohjelmaa. Tapahtuma on vain tiedekunnan henkilöstölle.

4.4.–26.4 Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi Educariumilla

Kvs-säätiön ylläpitämän sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Sopen pop up -moduuli on Educariumilla Turun yliopistolla 4.4.–26.4. Soppi on avoinna kaikille arkisin klo 8–16.

Tiedekeskus Soppi on ainutlaatuinen – Suomessa ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa sivistykseen keskittyvää tiedekeskusta.

Suomi, suomalainen yhteiskunta ja koulu ovat muotoutuneet isoin harppauksin hyvinvointivaltioksi – varsinkin viimeisen 150 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Nykyisin Suomi tunnetaan kansainvälisesti korkean osaamisen yhteiskuntana ja yhtenä parhaista maista elää. Miten olemme tämän kaiken saavuttaneet? Yksi vastaus on sivistys.

Sopessa sivistys-teema kytkeytyy kasvatukseen ja koulutukseen. Tiedekeskuksessa voi tarkastella tähänastista kehitystä ja pohtia, mihin suuntaan haluamme seuraavaksi kulkea.

Soppea ylläpitää Kvs-säätiö, joka viettää 150-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2024. Säätiö ja Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta yhdistävätkin juhlansa erityisesti huhtikuun aikana.

4.4.2024 EduSpring

Vuosittainen EduSpring on osa juhlavuoden ohjelmaa

EduSpringin tavoitteena on​ tehdä näkyväksi tiedekunnassa tehtävää monipuolista tutkimusta erityisesti tiedekunnan sisällä mutta myös alumnien suuntaan. Kun tiedämme tarkemmin tiedekunnassa tehtävästä tutkimuksesta, se mahdollistaa tutkimusyhteistyön mutta myös tutkimustiedon hyödyntämisen opetuksessa. Lisäksi tavoitteena on saada tiedekuntamme opi​skelijat ja jatko-opiskelijat paremmin integroitumaan tieteelliseen asiant​untijayhteisöön.​

Tapahtuma on vain tiedekunnan henkilöstölle.

27.5. Suomi (takaisin) koulutuksen kärkimaaksi -työpaja

Kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta ja YVV-toimikunta järjestävät Suomi (takaisin) koulutuksen kärkimaaksi -työpajan maanantaina 27.5. klo 16.15–17.45. Teemana on digitaalinen ympäristö ja oppiminen perusopetuksessa.

Kaikille avoin, maksuton tilaisuus järjestetään 357A-tilassa Educarium-rakennuksessa Turun yliopistolla (Assistentinkatu 5, Turku).

OHJELMA

 • Tilaisuuden avaussanat
 • Alustukset aiheesta digitaalinen ympäristö ja oppiminen perusopetuksessa
  • Einari Kurvinen, Head of Pedagogy, Eduten
  • Jouni Välijärvi, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto
 • Osallistujien jakautuminen ryhmiin keskustelua varten
 • Tilaisuus päättyy klo 17.45

Tilaisuuden vetävät neuvottelukunnan puheenjohtajat, Turku AMK:n rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

1.10.2024 EDutu-foorumi

EDutu-foorumi tiistai 1.10.2024

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kaikille avoin vuotuinen työelämäyhteistyö- ja alumnifoorumi Educarium-rakennuksessa (Assistentinkatu 5, Turku). Kolmatta kertaa järjestettävä tiedekunnan ja sen yhteistyökumppaneiden yhteinen tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset ja tiedekunnan väen.

Ohjelma ja lisäinfoa tapahtumasta löytyy EDutu-foorumin verkkosivuilta.

8.11. tiedekunnan 50-vuotisjuhla

Tiedekunnan 50-vuotisjuhlaa vietetään perjantaina 8.11.

20.11. akateemisen opettajankoulutuksen 50-vuotisjuhlaseminaari

Seminaari klo 12.15–16 ja iltatilaisuus 18–22.

Lisätietoa tulossa myöhemmin.

21.–22.11. Kasvatustieteen päivät

Osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat koulutuksen kulmakiviä. Meneillään olevien globaalien murrosten vuoksi koulutusta tulee tarkastella yli kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja materiaalisten rajojen. Kasvatustieteen päivät kutsuu keskustelemaan uusista tutkimuksista ja rakentamaan kriittistä ymmärrystä ylirajaisesti osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksistä.

Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi Kasvatustieteen päiville Turkuun 21.–22.11.2024.

 • 2.9.–18.10.2024: Earlybird-ilmoittautuminen
 • 19.10.–15.11.2024: Regular-ilmoittautuminen
 • 20.11.2024: Esiseminaarit
 • 21.–22.11.2024: Kasvatustieteen päivät Turussa

Lue lisää tapahtuman verkkosivuilta.

Tiedekuntamme historia

Turun Yliopistossa aloitettiin kasvatustieteen opetus kevätlukukaudella 1933 humanistisen tiedekunnan alaisuudessa. Kasvatus- ja opetusopin laitos aloitti toimintansa vuonna 1957. Ensimmäinen kasvatus- ja opetusopin professorin virka täytettiin kaksi vuotta myöhemmin.

Vuonna 1967 perustettiin yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, johon uudelleen nimetty oppiaine, kasvatustiede, siirtyi vähitellen.

Vuonna 1974 Turun yliopistoon perustettiin kasvatustieteiden tiedekunta. Tiedekunnan perustaminen liittyi valtakunnalliseen ratkaisuun, jossa oppivelvollisuuskoulun opettajien valmistus siirrettiin kokonaisuudessaan yliopistoihin. Muiden tiedekuntien alaisuudessa toimineista kasvatustieteiden laitoksista sekä yliopiston ulkopuolella sijainneista opettajakorkeakouluista ja seminaareista muodostettiin kasvatustieteiden tiedekunnat.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan perustettiin kolme laitosta. Vuodesta 1949 väliaikaisena toimineesta Turun opettajakorkeakoulusta ja vanhaa perua olevasta, vuonna 1896 perustetusta Rauman seminaarista muodostettiin molemmista omat opettajankoulutuslaitoksensa. Kolmanneksi laitokseksi uuteen tiedekuntaan tuli kasvatustieteen laitos yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Vuonna 1980 Turun yliopisto vietti 60-vuotisjuhlaa. Kuvassa kasvatustieteiden tiedekunnan edustajat tohtoripromootion juhlakulkueessa Turun konserttitalossa 16. toukokuuta 1980. Pekka Kujanpää / Turun yliopiston arkisto.

1980-luvulla tiedekunnan ulkoisen yhteistyön myötä syntyi kaksi uutta tutkimuskeskusta, Oppimistutkimuksen keskus OTUK ja yhteiskuntatieteiden puolella toimiva RUSE. Vuonna 2001 näitä seurasi edelleen toiminnassa oleva elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE. Lisäksi tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä toimii oppimisen ja opetuksen tutkimuskeskus CERLI.

Kasvatustieteiden laitos järjesti ensimmäisen juhlallisen publiikin valmistuneille maistereille ja heidän omaisilleen Turun akatemiatalon salissa 23. tammikuuta 1998. Pertti Itkonen / Turun yliopiston arkisto.

Kasvatustieteiden talon Educariumin harjakaisia vietetettiin syksyllä 2000. Kuvassa talon rakennusvaihe ulkoa. Martti Valtonen / Turun yliopiston arkisto.

2000-luvun alussa Turun vanhalle kasarmialueelle rakentui uudisrakennus Educarium, jolloin tiedekunta pääsi vihdoin omiin tiloihin.

Nykyään Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu kaksi laitosta, kasvatustieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos. Opettajankoulutuslaitoksella on kaksi harjoittelukoulua, Turun ja Rauman normaalikoulut.

Tiedekunnassa tutkitaan oppimisen ja koulutuksen ilmiöitä koko ihmisen elämänkaaren ajalta aina varhaislapsuudesta vanhuuteen. Tiedekunnasta valmistuu laaja-alaisia kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Lähteet: Jauhiainen & Rinne.(1994) Pitkä tie kuilun partaalle. Yli 60 vuotta kasvatusoppia Turun yliopistossa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja A:170.

Vares. (2020) Turun yliopiston historia. Monimuotoisena maailmalle 1974-2020.

Sivistyksen teemavuosi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt vuoden 2024 Sivistyksen teemavuodeksi. Tiedekuntamme juhlavuosi ja sen tapahtumat ovat mukana teemavuoden rakentamisessa. 

>> Lue lisää ja tutustu tapahtumiin