Kuukauden tutkija: Nina Haltia

23.05.2024

Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELEn Kuukauden tutkija -sarjassa esittelyvuorossa toukokuussa on yliopistotutkija Nina Haltia.

Paraikaa tutkin avoimen väylää reittinä yliopistotutkintoon ja yleensäkin avoimen yliopisto-opetuksen muuttuvaa asemaa. Juuri nyt minulla on työn alla artikkeli, joka liittyy ajankohtaiseen kysymykseen avoimen korkeakouluopetuksen maksujen korottamisesta ja jossa analysoin maksukorotukseen liittyvää koulutuspolitiikkaa. Olen tutkimuksessa yleisestikin kiinnostunut siitä, miten koulutus yhtäältä avaa monenlaisia mahdollisuuksia, mutta samalla tuottaa rakenteissaan ja käytännöissään myös eriarvoisuutta. Olen tutkinut näitä asioita erityisesti korkeakoulutuksen kontekstissa.   

Tämän aiheen tutkiminen on tärkeää, koska olemme Suomessa tottuneet ajattelemaan, että kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet hyötyä koulutuksesta. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole, ja on tärkeää tarkastella koulutusinstituutioita myös kriittisesti. Kasvatussosiologisen tutkimuksen avulla voimme tunnistaa niitä tekijöitä, jotka ovat tasa-arvoisten mahdollisuuksien tiellä ja herkistää erilaisia toimijoita näkemään ilmiöiden erilaisia puolia, tarkoittamattomia seurauksia ja sellaisia merkityksiä, jotka eivät ole kaikille näkyviä.

Tutkijan arjessa työpäiviini kuuluu tutkimusaineistojen parissa työskentelyä, lukemista, kirjoittamista ja ajankohtaisen koulutuspoliittisen keskustelun seuraamista. Työhöni kuuluu myös opettamista ja ohjausta sekä erilaisia vastuita laitosyhteisössä. Mitä pidempään olen ollut yliopistossa töissä, sitä monipuolisemmaksi ja monitahoisemmaksi työpäiväni ovat tulleet ja sitä useampia rinnakkaisia asioita työpöydälläni samanaikaisesti on. Vaikka työni on hyvin monitahoista, yritän säännöllisesti löytää aikaa myös kirjoittamiselle ja tutkimukselle.

Teen yhteistyötä muissa yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden kanssa erilaisten tutkimushankkeiden kautta, mutta myös yksittäisten ihmisten kanssa hyvin epävirallisissa verkostoissa. Tärkeitä yhteisöjä itselleni ovat Aikuiskasvatuksen tutkimusseura ja Aikuiskasvatus-lehden toimituskunta, joiden kautta on ollut ilo tutustua moniin mainioihin kollegoihin ympäri Suomen. Kaikkein läheisimmät yhteistyökumppanit löytyvät kuitenkin omasta välittömästä työyhteisöstä CELEstä, jossa on antoisaa tehdä yhteisiä juttuja kollegoiden kanssa.

Kun en tutki tai tee muita yliopistotöitä, vietän aikaa kaikkein mieluiten kotona puolison ja perheen kanssa. Välillä nautin sosiaalisesta elämästä, kulttuurielämyksistä ja Turun monipuolisesta ravintolatarjonnasta, mutta aika usein vetäydyn työpäivän jälkeen ihan vain kotisohvalle vaikkapa kirjan tai neuletyön pariin. Kesällä parasta on saunominen, uiminen ja muu puuhastelu mökillä.

Terveiseni kasvatussosiologisen ja koulutuspolitiikan tutkimuksen parissa toimiville ovat, että tuokaa rohkeasti esiin tutkimuksianne, tutkimustuloksianne ja havaintojanne älkääkä olko liian vaatimattomia. Tässä ajassa tarvitaan paljon yhteiskunnallista näkemystä ja herättelyä. Vaikka kasvatussiosiologinen tutkimus harvoin pyrkii antamaan suoria toimintaohjeita tai suosituksia, tuo se päätöksentekijöille, opettajankouluttajille ja koulutuksen järjestäjille tärkeää tietoa hyödynnettäväksi ja avaa silmiä eriarvoistaville käytännöille ja rakenteille. 

 

Kuukauden tutkija -julkaisusarja jää tauolle kesän ajaksi. Sarja jatkuu jälleen syksyllä 2024!

Luotu 23.05.2024 | Muokattu 23.05.2024